intTypePromotion=1

Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 1 (Listening Note-taking 1)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
16
lượt xem
1
download

Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 1 (Listening Note-taking 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 1 (Listening Note-taking 1)" để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 1 (Listening Note-taking 1)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần : Nghe ghi chú tiếng Anh 1 (Listening Note-taking 1) - Mã số học phần : 1521152 - Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc: Đại học – Ngành: Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần : 30 tiết  Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết  Làm bài tập trên lớp : 15 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 10 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn thực hành tiếng / Khoa ngoại ngữ 2. Học phần trước: Nghe tiếng Anh 1 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể: + Rèn luyện và phát triển khả năng nghe bằng ngôn ngữ tiếng Anh; + Nghe, hiểu và có thể ghi lại nội dung chính của bài + Trình bày lại nội dung bài nghe theo những gì mình hiểu + Nghe và hiểu được những thông tin ngắn, đơn giản trên mạng, trên truyền hình cáp + Chia xẻ thông tin và thảo luận hàng ngày với các bạn thông qua các tin tức được cập nhật 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Nhận biết và phân biệt được các âm, cách phát âm từ PLO – K2 vựng, ngữ điệu trong những ngữ cảnh ngôn ngữ 4.1.2. Nhớ và vận dụng các cấu trúc văn phạm, từ vựng, mẫu câu, cụm thành ngữ đã học vào những tình huống thích hợp Kỹ năng 4.2.1. Nghe, nhận biết từ khóa và ghi lại ý chính thông qua PLO – S2 những tình huống giao tiếp PLO – S6 4.2.2. Phán đoán tình huống nghe, hiểu và diển giải lại nội dung PLO – S9 một cách chính xác Thái độ 4.3.1. Tích cực rèn luyện kỹ năng nghe hàng ngày (trên lớp và PLO – A4 tự học ở nhà) 4.3.2. Luôn trau dồi và rèn luyện khả năng tập trung vào bài PLO – A5 nghe, hiểu tình huống, đóng góp xây dựng bài và đặt câu hỏi khi không hiểu bài 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Trong giáo trình học phần có 12 bài bao gồm các chủ đề về văn hóa, ngôn ngữ, sức khỏe,công nghệ thông tin…..Mỗi bài được trình bày dưới hình thức các bài tập thực hành: Topic Preview, Vocabulary Preview, Taking better notes, Listening for main ideas, Listening for details and Using your notes; giúp sinh viên rèn luyện khả năng phán đoán nhằm mở rộng kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài để sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và chuyên môn. 1
  2. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: (Lý thuyết và thực hành) Buổi/ Nội dung Ghi chú tiết 1 - Sinh hoạt lớp: Giải quyết mục (nhắc nhở nội quy học tập, thời gian dự kiến cho các bài tiêu 4.1.1 kiểm tra và hình thức kiểm tra, hướng dẩn khái quát 4.1.2 phương pháp tự học) 4.2.1 Unit 1: Happiness 4.2.2 4.3.1 4.3.2 2 Unit 2: New Kinds of Food Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 3 Unit 3: Public Art Giải quyết mục - Bài Kiểm tra số 1 tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4 Unit 4: Journey to Antarctica Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 5 Unit 5: Violence on Television Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 6 Unit 6: Too Old to learn? Giải quyết mục - Bài Kiểm tra số 2 tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 7 Practise test 1 Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 2
  3. 4.3.2 8 Unit 7: Are We Alone? Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 9 Unit 8: Do the Right Thing? Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 10 + Bài kiểm tra số 3 11 Unit 9: A Good Night’s Sleep Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 12 Unit 10: Negotiating for Success Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 13 Unit 11: Risking It Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 14 Unit 12: The Electronic Brain Giải quyết mục tiêu 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 15 Ôn tập & Tổng kết quá trình học tập Giải quyết mục tiêu 4.3 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Đến lớp đúng giờ và tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết và thực hành. - Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân, cặp, nhóm trong lớp và ở nhà. - Tham dự đầy đủ các buổi kiểm tra trong lớp và kiểm tra giữa học kỳ. 3
  4. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. + Hành vi trong lớp học: - Không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học - Không ăn uống, nhai kẹo cao su, nghe điện thoại, nghe nhạc trong giờ học - Trong giờ học, máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích học tập 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Tham dự đầy đủ số tiết của học 10% 4.3.1 phần 2 Điểm đánh giá quá 2-3 bài kiểm tra ngẫu nhiên trên 20% 4.1; 4.2.; trình lớp 4.3 3 Điểm kiểm tra giữa - 1 bài thi tự luận (50 phút) 20% 4.1 ; 4.2; kỳ 4 Điểm thi kết thúc - Thi tự luận (60 phút) 50% 4.1; 4.2; 4.3 học phần - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và thực hành - Bắt buộc dự thi 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Contemporary Topics 1– Ellen Kisslinger – Longman (Second Edition) 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Lecture Ready 1– Peg Sarosy & Kathy Sherak - Oxford [3] Developing Skills for the Toeic Test – Anne Taylor & Paul Edmunds – First News 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần thuy Nội dung hành Nhiệm vụ của sinh viên /Buổi ết (tiết) (tiết) 1 Unit 1 (TL1): Happiness 1 3 Nghiên cứu trước: Chapter 1 (TL2): The First + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 1 – 9 Day in Psychology Class + Tài liệu [2] : nội dung từ trang 1 - 11 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 2 Unit 2 (TL1): New Kinds 1 3 Nghiên cứu trước: of Food + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 10 - 17 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 3 Unit 3 (TL1): Public Art 1 3 Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 18 - 26 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 4 Unit 4 (TL1): journey to 1 3 Nghiên cứu trước: Antartica + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 27 - 34 4
  5. + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 5 Unit 5 (TL1): Violence on 1 3 Nghiên cứu trước: Television + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 35 - 42 Chapter 5 (TL2): + Tài liệu [2] : nội dung từ trang 46 - 55 Celebrities and the Media + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 6 Unit 6 (TL1): Too old to 1 3 Nghiên cứu trước: Learn? + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 43 - 50 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 7 Practise test 1 1 3 Nghiên cứu trước: + Tài liệu [3] : nội dung từ trang 176 - 188 + Tra cứu từ vựng + Nhận dạng hình ảnh và phương pháp làm bài thi nghe trắc nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế 8 Unit 7 (TL1): Are We 1 3 Nghiên cứu trước: Alone? + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 51 - 58 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 9 Unit 8 (TL1): Do the Right 1 3 Nghiên cứu trước: Thing + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 59 - 68 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài - Ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ 10 Chapter 3 ( TL2): Business 1 3 Nghiên cứu trước: Innovation + Tài liệu [2] : nội dung từ trang 23 - 33 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 11 Unit 9 (TL1): A Good 1 3 Nghiên cứu trước: Night’s Sleep + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 69 – Chapter 7 (TL2): How 77 Sleep Affects Thinking? + Tài liệu [2] : nội dung từ trang 68 - 77 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 12 Unit 10 (TL1): Negotiating 1 3 Nghiên cứu trước: for Success + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 78 – Chapter 4 (TL2): Global 86 Business – The Case of + Tài liệu [2] : nội dung từ trang 34 - 44 MTV + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 13 Unit 11(TL1): Risking It 1 3 Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 87 - 93 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 14 Unit 12 (TL1): The 1 3 Nghiên cứu trước: Electronic Brain + Tài liệu [1] : nội dung từ trang 94 - 101 + Tra cứu từ vựng + Phương pháp ghi chú theo bố cục bài 5
  6. 15 Ôn tập và nghe lại tất cả 1 3 Tự nghe ở nhà (cá nhân, cặp hoặc nhóm) các bài đã học Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Phương Anh Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2