intTypePromotion=1

Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 2 (Listening and Note - taking 2)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
15
lượt xem
1
download

Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 2 (Listening and Note - taking 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 2 (Listening and Note - taking 2)" thông tin về tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Nghe ghi chú tiếng Anh 2 (Listening and Note - taking 2)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần : Nghe ghi chú tiếng Anh 2 (Listening and Note - taking 2) - Mã số học phần: 1521192 - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết: 10 tiết  Thực hành (bài tập trên lớp/thảo luận/hoạt động cá nhân/hoạt động nhóm): 20 tiết  Tự học: 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Thực hành tiếng/ Khoa Ngoại Ngữ 2. Học phần trước: Nghe_ Ghi chú tiếng Anh 1 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần này sinh viên có thể nhận ra, phân biệt ý phụ và ý chính, dựa vào lecture language để có thể cùng nhóm/ cá nhân dùng ghi chú để tự làm dàn bài, rèn luyện kỹ năng này nhằm phục vụ nghề nghiệp tương lai. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Nhận biết những ý chính, phụ dựa vào các bước cần thiết PLO – K3 trong ghi chú 4.1.2. có thể ghi chú thành thạo nhằm phục vụ cho nghề nghiệp PLO – K3 tương lai Kỹ năng 4.2.1. vận dụng các bước cần thiết và ngôn ngữ ghi chú để xây PLO – S3 dựng dàn bài hiệu quả 4.2.2.phối hợp thành thạo các kỹ năng và phân tích ý chính phụ PLO - S3, S7 để ghi chú hiệu quả Thái độ 4.3.1 hợp tác tốt hoạt động nhóm và tổ chức việc học và tự học PLO - A4, A5 4.3.2 Thể hiện ý thức, trách nhiệm về nghề nghiệp tương lai PLO - A2, A3 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm có 4 đơn vị (unit), mỗi đơn vị có 3 chương (chapter). Mỗi đơn vị đề cập đến một khía cạnh liên quan đến nước Mỹ: con người, tính cách, văn hóa, giáo dục. Trong mỗi chương các khía cạnh này được đề cập cụ thể và có bài đọc (reading) giới thiệu văn hóa, môi trường, con người của các nước khác... giúp người học so sánh. Ngoài ra, các bài tập dành cho cách thức ghi chú, các dạng viết tắt cũng được đề cập và phần hỗ trợ video giúp người học ghi chú tốt hơn. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: Buổi/ Nội dung Ghi chú Tiết 1 UNIT 1: The Face of the People PLO- K3, S3, S7, A2, Chapter 1: The Population A3, A4, A5 2 Chapter 2: PLO- K3, S3, S7, A2, Immigration A3, A4, A5 3 Chapter 3: PLO- K3, S3, S7, A2, Work in America A3, A4, A5 Video: Cowboys in North America 4 UNIT 2: The American Character Chapter 4: PLO- K3, S3, S7, A2, Family in the United States A3, A4, A5 1
  2. 5 Chapter 5 : PLO- K3, S3, S7, A2, Religion A3, A4, A5 6 Chapter 6:Birth, Marriage, and Death PLO- K3, S3, S7, A2, A3, A4, A5 7 Test (20’) PLO- K3, S3, S7, A2, Video: Through the Eyes of a Critic A3, A4, A5 8 UNIT 3: PLO- K3, S3, S7, A2, Challenges at Home and Abroad A3, A4, A5 Chapter 7: Multiculturalism 9 Chapter 8: PLO- K3, S3, S7, A2, Two views on Crime A3, A4, A5 10 PLO- K3, S3, S7, A2, Chapter 9: A3, A4, A5 The United States & the World Video: My journey in the Muslim World 11 UNIT 4: PLO- K3, S3, S7, A2, Issues in Education A3, A4, A5 Chapter 10: Public Education in the United states 12 Mid-term Test (45’) 4 parts 13 Chapter 11: PLO- K3, S3, S7, A2, The College Admission Process A3, A4, A5 14 Chapter 12: PLO- K3, S3, S7, A2, International Students A3, A4, A5 15 Video: The Story of Hiram Bingham PLO- K3, S3, S7, A2, WRAP-UP ; REVIEW for Final Test A3, A4, A5 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. - Đến lớp đúng giờ, tác phong và trang phục đúng mực. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1 Cách tính điểm TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 14/15 10% 4.3.1 2 Điểm bài tập 1 bài tập nhỏ (20’) 5% 4.3.1 3 Điểm bài tập nhóm, Ghi chú theo nhóm , cá nhân 15% 4.2.2; 4.3.1 cá nhân 4 Điểm kiểm tra giữa Bài kiểm tra trên giấy format như 20% 4.1.1, 4.1.2, kỳ bài kiểm tra cuối kỳ (45’) 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 5 Điểm thi kết thúc Bắt buộc dự thi 50% 4.1.1, 4.1.2, học phần Bài kiểm tra trên giấy gồm có 4 4.2.1, 4.2.2, phần (60’) 4.3.1 2
  3. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Phyllis L. Lim & William Smalzer, Listening & Note-taking Skills 2, 2004, National Geographic Learning & Heinle Cengage Learning 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Peg Sarosy _ Kathy Sherak. Lecture Ready, Strategies for Academic Listening, Note-taking and discussion. 2004, Oxford University Press [3] Helen S. Solorzano. North Star, Building Skills for the TOEFL iBT.2006, PEARSON Longman. 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên /Buổi (tiết) (tiết) 1 Chapter 2: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Immigration dung bài đọc & các bài tập liên quan Chuẩn bị nội dung bài video 2 Chapter 3: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Work in America dung bài đọc & các bài tập liên quan. Video: Cowboys in North America 3 UNIT 2: The American 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Character Chapter 4: dung bài đọc & các bài tập liên quan Family in the United States 4 Chapter 5 : 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Religion dung bài đọc & các bài tập liên quan Chuẩn bị kiểm tra 1(test 1) 5 Chapter 6:Birth, 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Marriage, and Death dung bài đọc & các bài tập liên quan Chuẩn bị kiểm tra. Chuẩn bị nội dung bài video 6 Test (20’) 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Video: Through the Eyes dung bài đọc & các bài tập liên quan of a Critic 7 UNIT 3: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Challenges at Home and dung bài đọc & các bài tập liên quan Abroad Chapter 7: Multiculturalism 8 Chapter 8: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội Two views on Crime dung bài đọc & các bài tập liên quan 9 Chapter 9: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội The United States & the dung bài đọc & các bài tập liên quan. World Chuẩn bị nội dung bài video Video: My journey in the Muslim World 10 UNIT 4: 2 Chuẩn bi ôn language practice và làm Issues in Education các bài tập thêm Chapter 10: Public Education in the United states 11 Mid-term Test (45’) Ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ 3
  4. 4 parts Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội dung bài đọc & các bài tập liên quan 12 Chapter 11: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội The College Admission dung bài đọc & các bài tập liên quan Process 13 Chapter 12: 2 Làm bài tập từ vựng, tìm hiểu nội International Students dung bài đọc & các bài tập liên quan 14 Further practice 2 Làm bài tập chuẩn bị final test Video: The Story of Chuẩn bị nội dung bài video Hiram Bingham Ngày tháng năm Ngày tháng năm Ngày tháng năm Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Đặng Thị Thanh Qúi Ngày tháng năm Ban giám hiệu 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2