intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 002

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 002.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 002

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HÓA HỌC 10 BÀI SỐ 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 02 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 002 Câu 1. Tổng số hạt p, n, e của một nguyên tử bằng 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang   điện là 33. Số khối của nguyên tử đó  A.  148 B.  150 C.  108  D.  188 Câu 2. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng  thuộc lớp N. Cấu hình electron của X là: A.  1s22s22p63s23p63d34s2. B.  1s22s22p63s23p63d104s24p3. C.  1s22s22p63s23p63d54s2. D.  1s22s22p63s23p64s23d3. Câu 3. Sô khôi cua nguyên t ́ ́ ̉ ử băng tông: ̀ ̉ A.  sô p va e ́ ̀ B.  sô n và e ́ C.  sô p va n ́ ̀ D.  tổng số n, e, p. Câu 4. Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là A.  [Ar]3d64s2. B.  [Ar]3d54s2. C.  [Ar]3d8. D.  [Ar]4s23d6. 65 Câu 5. Hạt nhân nguyên tử  29 Cu có số nơtron là: A.  65 B.  94  C.  29 D.  36 Câu 6. Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron gọi là  A.  đồng đẳng. B.  đồng vị. C.  đồng lượng. D.  đồng phân. Câu 7. Theo thứ tự mức năng lượng, trường hợp nào sau đây không đúng ? A.  3p 
  2. Câu 14. Trong phân tử MX2 .Trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều   hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX 2 là 58.  CTPT của MX2 là A.  CO2 B.  NO2 C.  SO2 D.  FeS2 Câu 15. Khối lượng nguyên tử trung bình của Brôm là 79,91. Brôm có hai đồng vị, trong đó đồng vị 35Br79  chiếm 54,5%. Khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai sẽ là: A.  81 B.  80  C.  77  D.  78  Câu 16. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp d là 6. Nguyên tố X thuộc loại nguyên  tố  A.  p.  B.  f.  C.  d.  D.  s.  Câu 17. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng  53,125% số hạt mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là A.  16 B.  15 C.  18 D.  17 Câu 18. Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X, tổng số electron ở các phân lớp p là 7. Số  proton trong nguyên tử Y ít hơn của nguyên tử X là 5. Tổng số hạt mang điện có trong hợp chất tạo bởi  nguyên tố X và Y là:  A.  50. B.  42. C.  21. D.  100. Câu 19. Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là A.  98 X. B.  817 X  C.  178 X. D.  89 X. Câu 20. Số electron tối đa trong lớp thứ 3 là: A.  32e. B.  8e. C.  9e. D.  18e. Câu 21. Trong phân tử MX2 có tổng số hạt là 186, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không  mang điện là 54 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 21. Tổng số hạt trong  nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 30 hạt. Tổng số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố  M và X là:  A.  8 B.  9 C.  14 D.  7 Câu 22. Số nguyên tố có tổng số electron trên các phân lớp d bằng 5 là: A.  2. B.  3. C.  1. D.  4. Câu 23. Vỏ của một nguyên tử có 18 electron. Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron? A.  5 B.  8 C.  2 D.  6 Câu 24. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s2 2s22p6 3s1. Nguyên tố X thuộc loại nguyên  tố  A.  p.  B.  d.  C.  s.  D.  f.  Câu 25. Nguyên tố X có cấu hình electron: 1s2 2s22p6 3s23p1. Số electron lớp ngoài cùng của X là: A.  1. B.  5. C.  3. D.  2. Câu 26. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có lớp ngoài cùng là lớp M ? A.  18. B.  2. C.  8. D.  32. Câu 27. Nguyên tử X có cấu hình electron ở lơp ngoai cung la 3s ́ ̀ ̀ ̀ 1. Trong một nguyên tử X co tông sô hat  ́ ̉ ́ ̣ ̣ mang điên là A.  11. B.  22. C.  9. D.  18. Câu 28. Lớp thứ n có số electron tối đa là A.  2n2. B.  2n. C.  n2. D.  n. 2/3 ­ Mã đề 002
  3. Câu 29. Trong nguyên tử, hat mang điên la: ̣ ̣ ̀ A.  proton, nơtron B.  electron C.  electron, nơtron D.  proton, electron Câu 30. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A.  Các electron trong cùng một lớp electron có mức năng lượng gần bằng nhau. B.  Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định. C.  Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn. D.  Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 3/3 ­ Mã đề 002
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2