intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 003

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 003 dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 003

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HÓA HỌC 10 BÀI SỐ 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 02 trang) (không kể thời gian phát đề)   Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 003 Câu 1. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là A. [Ar]4s23d6 B. [Ar]3d64s2 C. [Ar]3d54s2 D. [Ar]3d8 Câu 2. Số phân lớp e của của lớp M (n = 3) là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 3. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt  không mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là  A. [Ar] 3d54s1.  B. [Ar] 3d44s2.  C. [Ar] 4s13d5.  D. [Ar] 4s23d4.  Câu 4. Nguyên tử nguyên tố X có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p1.Nguyên tử nguyên tố Y có e cuối cùng  điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X, Y lần lượt là :  A. 13 và 14.  B. 12 và 15.  C. 12 và 14.  D. 13 và 15.  Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn: A. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau B. Thứ tự các lớp và phân lớp electron. C. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. D. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng. Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố X có kí hiệu như sau:  67Z X . Và có cấu hình electron như sau: [Ar]3d104s2.  Vậy số hạt không mang điện của X là: A. 37. B. 38. C. 36. D. 35. Câu 7. Một đồng v ị của nguyên tử photpho 32 15 P có số proton là: A. 47  B. 15 C. 32 D. 17 Câu 8. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 52 và số khối là 35. Số electron của X là A. 23 B. 17 C. 20 D. 18 Câu 9. Đồng có 2 đồng vị  63Cu và 65Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63, 54. Thành phần  phần trăm của đồng vị 65Cu A. 73% B. 27% C. 70% D. 20% Câu 10. Nguyên tử  39 19 K có số notron là: A. 20 B. 19 C. 39 D. 21 Câu 11. Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt  nhân của X có: A. 24 proton B. 11 proton, 13 nơtron C. 13 proton, 11 nơtron D. 11 proton, số nơtron không định được Câu 12. Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không   mang điện. Điện tích hạt nhân của X là: A. 10 B. 18 C. 12  D. 15 1/3 ­ Mã đề 003
  2. Câu 13. Cấu hình electron của nguyên tử Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. Phân mức năng lượng cao nhất là A. 3s B. 4s C. 3d D. 3p Câu 14. Có các đồng vị sau  11 H; 21 H; 17 35 Cl; 37 17 Cl . Có thể tạo ra số phân tử hidroclorua HCl là: A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 15. Nguyên tử X có cấu hình electron ở lơp ngoai cung la 3s1. Trong m ́ ̀ ̀ ̀ ột nguyên tử X co tông sô hat  ́ ̉ ́ ̣ ̣ mang điên là A. 18. B. 11. C. 9. D. 22. Câu 16. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp M. Số proton có trong 1  nguyên tử X là  A. 5 B. 17 C. 7 D. 15 Câu 17. Nguyên tử nào sau đây chứa nhiều nơtron nhất?  A. 24Mg(Z=12)  B. 63Cu(Z=29) C. 23Na(Z=11)  D. 59Fe(Z=26) Câu 18. Xét các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 1 đến 30. Có các nhận xét sau: (a) Có 7 nguyên tố có cấu hình electron bão hoà. (b) Có 8 nguyên tố khối d. (c) Có 10 nguyên tố có cấu hình electron bán bão hoà. (d) Có 10 nguyên tố khối s. (e) Có 12 nguyên tố khối p. Số nhận xét đúng là:  A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 19. Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt  không mang điện. Cấu hình electron của nguyên tử Y là A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p64s2 C. 1s22s22p6  D. 1s22s22p63s23p1. Câu 20. Đồng có hai đồng vị, chúng khác nhau về: A. Số P B. Số khối C. Số electron  D. Cấu hình electron.  Câu 21. Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Cấu hình electron của X là  A. 1s22s22p63s23p6  B. 1s22s22p63s23p4  C. 1s22s22p63s23p5  D. 1s22s22p63s23p64s23d105s24p3  Câu 22. Vỏ của một nguyên tử có 9 electron. Nguyên tố đó là A. Kim loại. B. Phi kim. C. Khí hiếm. D. Kim loại hoặc phi kim. Câu 23. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. số khối. B. số nơtron và proton C. sổ proton D. số nơtron Câu 24. Electron thuộc lớp nào sau đây có liên kết chặt chẽ với hạt nhân? A. Lớp M.  B. Lớp K.  C. Lớp N. D. Lớp L.  Câu 25. Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng  số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử của A  và B là A. 17 và 29 B. 20 và 26 C. 43 và 49 D. 40 và 52 Câu 26. Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: A. 2, 8, 18, 32. B. 2, 4, 6, 8. C. 2, 6, 10, 14. D. 2, 6, 8, 18 Câu 27. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là A. 1s22s22p63s1. B. 1s22s22p63s2. C. 1s22s22p53s2. D. 1s22s22p43s1. Câu 28. Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại: 2/3 ­ Mã đề 003
  3. A. 1s² 2s²2p6 3s²3p3. B. 1s² 2s²2p6 3s²3p5. C. 1s² 2s²2p6 3s²3p4. D. 1s² 2s²2p6 3s²3p1. Câu 29. Phân mức năng lượng cao nhất của nguyên tố X là 4s và của nguyên tố Y là 3p. X và Y tạo được  hợp chất có công thức XY, trong phân tử chứa tổng số hạt nơtron, proton, electron bằng 108 và trong thành  phần cấu tạo nguyên tử của X, Y đều có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. X, Y lần  lượt là A. Mg và O B. S và Ca C. Ca và S D. K và Cl Câu 30. Số electron trong nguyên tử clo (Z = 17) A. 18. B. 16. C. 35. D. 17. ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 3/3 ­ Mã đề 003
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2