intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Gia Khanh

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
530
lượt xem
50
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Gia Khanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện tập Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Gia Khanh giúp các bạn hệ thống lại kiến thức hình học tốt hơn, làm quen với các dạng bài tập thường ra trong đề thi, luyện tập kỹ năng vẽ hình tốt hơn. Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Gia Khanh

Trường THCS Gia Khanh<br /> <br /> Họ tên:<br /> <br /> Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 – Hình học<br /> <br /> Lớp:<br /> <br /> Môn: Toán – Lớp 6<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Thời gian: 45 phút<br /> <br /> A. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )<br /> Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng<br /> 1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:<br /> A. MK + ML = KL<br /> <br /> B.MK + KL = ML<br /> <br /> C.ML + KL = MK<br /> <br /> D.Một kết quả khác<br /> <br /> 2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng<br /> PM bằng:<br /> A. 8 cm<br /> <br /> B.4 cm<br /> <br /> C.6 cm<br /> <br /> D.2 cm<br /> <br /> 3: (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì<br /> đoạn thẳng KB bằng:<br /> A. 10 cm<br /> <br /> B.6 cm<br /> <br /> C.4 cm<br /> <br /> 4: (0,5đ) Cho hình vẽ. Trong hình vẽ có:<br /> A. 1 đoạn thẳng<br /> <br /> B.2 đoạn thẳng<br /> <br /> C.3 đoạn thẳng<br /> <br /> D.vô số đoạn thẳng<br /> <br /> D.2 cm<br /> <br /> 5: (0,5đ) Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia<br /> Ay. Ta có:<br /> A. Điểm M nằm giữa A và N<br /> C.Điểm N nằm giữa A và M<br /> <br /> B.Điểm A nằm giữa M và N<br /> D.Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.<br /> <br /> 6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:<br /> A. IM = IN<br /> <br /> B.IM + IN = MN<br /> <br /> C.IM = 2IN;<br /> <br /> D.IM = IN = MN/2<br /> <br /> B.Tự luận: (7 điểm)<br /> Câu 7: (2 đ )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy<br /> a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.<br /> b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?<br /> c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?<br /> 8: (4đ) Vẽ tia Ax.Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB<br /> sao cho AM= 4 cm.<br /> a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?<br /> b) So sánh MA và MB.<br /> c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?<br /> d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN<br /> <br /> 9: (1đ) Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng<br /> M1B,<br /> M3 là trung điểm đoạn thẳng M2B,…,M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B.<br /> Biết M2016B = 1 (cm). Tính độ dài đoạn thẳng AM2016<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC LỚP 6 NĂM 2017<br /> A.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ)<br /> Câu<br /> 1<br /> Đáp án<br /> A<br /> B. Tự luận:( (7 điểm)<br /> Câu ý<br /> <br /> 2<br /> B<br /> <br /> 3<br /> D<br /> <br /> 4<br /> C<br /> <br /> 5<br /> B<br /> <br /> Đáp án<br /> <br /> 6<br /> D<br /> <br /> Biểu điểm<br /> 0,5đ<br /> <br /> Vẽ hình đúng:<br /> a)<br /> Các tia trùng với tia Ay là các tia: AO; AB<br /> <br /> 7<br /> (2đ)<br /> <br /> 0,5đ<br /> b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì không chung gốc.<br /> Hai tia Ax, Ay đối nhau, vì hai tia có chung gốc A và cùng<br /> c)<br /> thuộc một đường thẳng xy.<br /> Vẽ hình đúng:<br /> Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> a)<br /> Vì AM < AB (4 cm < 8 cm)<br /> 0,5đ<br /> Theo a) ta có điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên:<br /> AM + MB = AB<br /> <br /> 8<br /> (4đ)<br /> <br /> 0,5đ<br /> MB = AB – AM<br /> b)<br /> MB = 8 – 4 = 4 cm<br /> 0,5đ<br /> Vậy AM = MB = 4 cm.<br /> c) Theo câu a và b ta có.<br /> <br /> AM + MB = AB và MA = MB<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> M là trung điểm của đoạn thẳng AB.<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) nên B nằm giữa A và N.<br /> Ta có: AB + BN = AN.<br /> <br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> <br /> d) BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.<br /> <br /> 9<br /> (1đ)<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br /> Vậy MB = BN = 4 cm.<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br /> M2016 là trung điểm của đoạn thẳng<br /> M2015B nên M2015B=2.M2016B=2. 1=2 (cm)<br /> M2015 là trung điểm của đoạn thẳng<br /> M2014B nên M2014B=2.M2015B=2. 2=22(cm)<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br /> M2014 là trung điểm của đoạn thẳng<br /> M2013B nên M2013B=2.M2014B=2. 22=23(cm)<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br /> M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B nên M1B=2.M2B<br /> =2. 22014=22015(cm)<br /> M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB=2.M1B =2.<br /> 22015=22016(cm)<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br /> Vì M2016 nằm giữa A và B nên AM2016 + M2016B = AB<br /> nên AM2016 + 1 = 22016<br /> Vậy AM2016 = 22016 – 1<br /> <br /> 0,25đ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản