Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
595
lượt xem
151
download

Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 10

  1. Họ và tên : .............................................................. Lớp : ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10 Câu 1: Trong tự nhiên Bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109 Ag chiếm 44%. Biết nguyên tử khối trung bình của Bạc là 107,88. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 Câu 2: Một nguyên tử X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X 2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X 1 bằng nhau. Tìm nguyên tử khối trung bình của X Câu 3: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử đó Bài làm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
  2. Họ và tên : ................................................................................................................................................... Lớp : ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA 15’ - LỚP 10 Câu 1: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của 1 nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số hạt proton, nơtron và số khối A Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố là 21. - Xác định tên nguyên tố - Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó Câu 3: Một nguyên tử X có 3 đồng vị A1; A2 : A3. Tổng số khối là 51, số khối của đồng vị A2 nhiều 9 hơn số khối của đồng vị A1 là 1 đơn vị, số khối của A3 = số khối của A2. Tính số khối của mỗi đồng 8 vị Bài làm: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản