intTypePromotion=1

Đề kiểm tra tập trung môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 014

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
11
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra tập trung môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra tập trung môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 014 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra tập trung môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 014

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA TẬP TRUNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN Toán – Khối lớp 10 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 02 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 014 uuur Câu 1. Cho  A ( −1;3) ,B ( 1;0) . Vectơ  AB có tọa độ là:  A.  ( −1;4) B.  ( −2;3) C.  ( 1; −4) D.  ( 2; −3) Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hai vector cùng hướng thì có cùng phương B. Hai vectơ bằng nhau thì có cùng hướng và có cùng mô đun C. Hai vector có cùng phương thì cùng nằm trên cùng một đường thẳng. D. Vector không cùng phương với mọi vector khác không uuur uuur uuur Câu 3. Cho tam giác ABC. Tìm điểm K thỏa mãn  KA + 2KB = CB A. K là trọng tâm tam giác ABC B. K là trung điểm của AB C. K là trung điểm của BC D. K là trung điểm của  AC r r r r Câu 4. Cho  a = ( m;3) , b = ( 2; −1) . Tìm m để hai vectơ  a  và  b  cùng phương? 1 3 A.  m = 12 B.  m = C.  m = D.  m = −6 4 4 Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng. A.  AC BD B.  AD BC C.  BC DA D.  AB CD uuur r Câu 6. Cho trước vect ́ ơ  MN ᄍ 0  thì số vect ́ ơ cùng hướng với vect ́ ơ đã cho là: A. 3. B. 1. C. 2. D. Vô số. uuur Câu 7. Cho ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Khi đó độ dài của  AC  bằng A.  3 B. 2 C. 1 D.  2 Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho  A(4;7), B(2; −3) . Tọa độ trung điểm I của đoạn AB là. A. ( 6; 4) B. (3; ­ 2) C. (1; 5 ) D. (3 ; 2) uuur uuur Câu 9. Cho tam giác  ABC.  Gọi  M,  N, P lần lượt là trung điểm các cạnh  AB,  AC,  BC  . Hỏi  MP + N P   bằng vec tơ nào? uuur uuur uuuur uuuur A.  A P . B.  PA . C.  A M . D.  MN . Câu 10. Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Đẳng thức nào sau đây là đúng? uuuuur uuuuur uuuur uuuuur uuuuur uuuur uuuuur uuuur uuuuur uuuuur uuuuur uuuur A.  AB − CA = CB B.  CA − BA = BC C.  AB − BC = CA D.  AB + AC = BC rr r r Câu 11. Trong hệ trục  (O, i, j) , tọa độ của vectơ  i + j  là: A. (0; 1). B. (1; 0) C. (­1; 1) D. (1; 1 Câu 12. Cho hai điểm  A ( 1;2) , B ( −2;3)  . Nếu M là điểm đối xứng với A qua B thì tọa độ điểm M là: A.  ( 4;4) B.  ( 1;2) C.  ( −10; −2) D.  ( −5;4) Câu 13. Cho tam giác ABC có trọng tâm E. Biết  B ( 3;1) , C ( −4; −1) , E ( 3;0) . Tọa độ điểm A là:  1/3 ­ Mã đề 014
  2. A.  ( 10;0) B.  ( 0;10) C.  ( −10;0) D.  ( 0;5) Câu 14. Cho tam giac ABC đêu co canh băng a, H la trung điêm cua canh BC.Tính đô dai cua vect ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ơ  uuuur uuuuur CA − HC ? a 3a A.  B.  C.  a 3 D.  a 3 2 2 3 Câu 15. Cho hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào dưới đây đúng? uuur uuur uuur uuur A. Hai vectơ  AB; CD  cùng hướng B. Hai vectơ  AB; DC  ngược hướng uuur uuur uuur uuur C. Hai vectơ  AB; CD  cùng phương D. Hai vectơ  AB; BC  cùng phương Câu 16. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. G là trọng tâm tam giác ABC � GA = GB = GC . uuur uuur uuur r B. G là trọng tâm tam giác ABC � GA + GB + GC = 0 . uuur uuur uuur C. G là trọng tâm tam giác ABC � GA + GB = GC . uuur uuur uuur D. G là trọng tâm tam giác ABC � GA = GB = GC . ur uuur ur uuur ur uuur Câu 17. Cho ba lực  F 1 = M A , F 2 = MB , F 3 = M C  cùng tác động  A F1 vào một vật tại điểm  M  thì vật đứng yên. Cho biết cường độ  ur ur ? của  1 , F2  đều bằng  50N  và góc  A MB = 60 .  F 0 C M F3 F2 uur B F Tìm cường độ lực của  3 . A.  50 3 N . B.  100 N . C.  100 3 N . D.  50 N . Câu 18. Cho ba điểm A, B, C bất kì. Đẳng thức nào sau đây là sai ? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  BA + AC = BC . B.  CA + AB = BC . C.  AB + BC = AC . D.  AB + CA = CB . Câu 19. Cho tam giác ABC có  A ( 0;7) , B ( 1; −3) , C ( 2;5)  . Trọng tâm của tam giác ABC là điểm có tọa độ: ( A.  1; 2 ) B.  ( 2;2) C.  ( 0;5) D.  ( 1;3) uuur uuur Câu 20. Cho tứ giác  A BCD có  A D = BC .Tứ giác  A BCD  là : A. Hình vuông. B. Hình thoi. C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. uuur uuur uuur uuur Câu 21. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khi đó,  A B - DC + BC - A D  bằng véc tơ nào sau đây? uuur uuur uuur r A.  BD . B.  A C . C.  CD . D.  0 . uur Câu 22. Chọn các khẳng định đúng trong các khẳng định sau về  0 uur A. Các khẳng định trên đều đúng. B.  0 có độ dài bằng 0. uur ur C.  0 có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. D.  0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. Câu 23. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 2; 1), B( 1; 1), C( 3; 4). Xác định điểm N trên trục Oy sao  uuur uuur uuur cho  | NA + NB + 4 NC |  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó N có tọa độ là: A.  N ( 0; 4 ) B.  N ( 0; −3) C.  N ( 0; −4 ) D.  N ( 0;3) Câu 24. Cho 3 điểm A, B, C. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là hai điểm  trong các điểm đó? A. 9 B. 3 C. 10 D. 6 Câu 25. Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O, điểm M là điểm bất kỳ. Tìm số thực m thỏa mãn điều kiện  uuuur uuur uuur uuuur uuuur MA + MB + MC + MD = mMO A. 6 B. 4 C. 2 D. 8 2/3 ­ Mã đề 014
  3. ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 3/3 ­ Mã đề 014
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2