intTypePromotion=1

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 4

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
269
lượt xem
117
download

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện thi đại học môn lý đề 4 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) là tài liệu tham khảo chuẩn bị cho các bạn kiến thức vững chắc và ôn tập lý thuyết tốt cho các kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Các bạn cần xem kỹ kiến thức trước khi giải đề thi kết quả sẽ tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 4

  1. LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi DLT4 Câu 1: Chọn câu đúng. A. Chuyển động quay là nhanh dần khi gia tốc góc dương. B. Khi tích của gia tốc góc và vận tốc góc là dương thì vật quay nhanh dần đều. C. Muốn cho chuyển động quay chậm dần đều thì phải cung cấp cho vật một gia tốc góc âm. D. Khi tích của gia tốc góc và vận tốc góc là dương thì vật quay chậm dần đều. Câu 2: Mômen quán tính của thanh dài đồng chất có khối lượng m, chiều dài và trục quay đi qua trọng tâm của thanh A. ml2/3. B. ml2/12. C. ml2/4. D. ml2/2. Câu 3: Tác dụng một mômen lực 0,8Nm lên một chất điểm chuyển động theo quỹ đạo tròn làm chất điểm có gia tốc góc > 0. Khi gia tốc góc tăng 1rad/s2 thì mômen quán tính của chất điểm đối với trục quay giảm 0,04kgm2. Gia tốc góc của chất điểm? A. 3rad/s2. B. -5rad/s2. C. 4rad/s2. D. 5rad/s2. Câu 4: Một chất điểm có khối lượng 1kg đang chuyển động đều trên đường tròn có đường kính 20cm với tốc độ góc là 10rad/s. Tính độ biến thiên mômen động lượng trong khoảng thời gian 10s tiếp theo? A. 0,1kg.m2/s. B. 1kg.m2/s. C. 0,5 kg.m2/s. D. 0. Câu 5: Chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng là 40cm. Vật dao động với biên độ là 4cm với chu kỳ 0,5s. Chiều dài cực đại của lò xo là: A. 44cm. B. 42cm. C. 40,5cm. D. 44,5cm. Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Thế năng của con lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số là A. f. B. f /2. C. 2f. D. f/4. Câu 7: Dao động được mô tả bằng một biểu thức có dạng x = A cos( t + ) trong đó A, , là những hằng số, được gọi là những dao động gì? A. Dao động tuần hoàn B. Dao động cưỡng bức C. Dao động tự do D. Dao động điều hòa Câu 8: Phương trình chuyển động có dạng: x =3cos(5 t- /6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên vật qua vị trí x = 1cm mấy lần? A. 3 lần B. 4 lần C. 5 lần D. 6 lần Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Khi biên độ tăng lên 2 lần thì năng lượng tăng lên 2 lần. B. Khi biên độ tăng lên 2 lần thì độ lớn của vận tốc cực đại tăng lên 2 lần. C. Khi biên độ tăng lên 2 lần thì vận tốc cực đại tăng lên 4 lần. A D. Tại vị trí có li độ x = , động năng bằng thế năng. 2 Câu 10: Con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m, một lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng k = 100N/m. Thực hiện dao động điều hòa. Tại thời điểm t = 1s, li độ và vận tốc của vật lần lượt là x = 0,3m và v = 4m/s. tính biên độ dao động của vật, biết chu kì dao động của vật là T = 2s? A. 0,5m ; B. 0,4m; C. 0,3m; D. 1,3m; Câu 11: Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m = 10g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản bằng 400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10cm giữa chúng. Tìm chu kì con lắc khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim loại. A. 0,964. B. 0,928s. C. 0,631s. D. 0,580s. Câu 12: Sóng truyền từ O về B. Tại đầu B cố định, sóng tới và sóng phản xạ luôn luôn: A. cùng pha; B. ngược pha; C. có pha vuông góc; D. lệch pha ; 4 Câu 13: Một người buông câu ở bờ sông. Sóng làm phao nhấp nhô tại chỗ. Đếm được 12 dao động của phao trong 24s. Chu kì của sóng trên mặt sông lúc đó là A. 12s. B. 24s. C. 0,5s. D. 2s. Câu 14: Xét một dao động điều hoà truyền đi trong môi trường với tần số 50Hz, ta thấy hai điểm dao động lệch pha nhau /2 cách nhau gần nhất là 60 cm. Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 s A. 11 B. 11,5 C. 10 D. 3 Câu 15: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4 (cm), vận tốc truyền sóng trên đây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách ThS Trần Anh Trung Trang 1/4 - Mã đề thi DLT4
  2. A một đoạn 28 (cm), người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc = (2k + 1) với k = 2 0, 1, 2,…Tính bước sóng . Biết tần số f có giá trị trong đoạn từ 22 (Hz) đến 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Câu 16: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên: A. hiện tượng quang điện. B. hiện tượng tự cảm. C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. từ trường quay. Câu 17: Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dung U không đổi và tần số 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng điện phải bằng A. 25Hz. B. 100Hz. C. 12,5Hz. D. 400Hz. Câu 18: Chọn câu sai Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u 120 2 cos(100 t )( V ) thì: A. tần số của dòng điện là 50Hz. B. chu kì của dòng điện là 0,02s. C. hiệu điện thế hiệu dụng là 120V. D. Độ lệch pha của hiệu điện thế với cđdđ là 0. Câu 19: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 120V, giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm L là 100V và giữa hai đầu tụ điện C là 150V, thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch sẽ là A. 370V. B. 70 V. C. 130V. D. 164V. 2 Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm L = H , tụ điện có điện dung C = 4 10 F và một điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u U 0 cos100 t (V) , thì biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i I 0 cos(100 t )(A) . Điện trở R có giá trị: 4 A. 100 ; B. 50 ; C. 200 ; D. 400 ; Câu 21: Hai cuộn dây (R1, L1 ) và ( R2, L2 ) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn (R1, L1 ) và ( R2, L2 ).Điều kiện để U = U1+ U2 là: L L2 L L2 A. 1 ; B. 1 ; C. L1L2 = R1R2 ; D. L1 + R1 = L2 + R2 ; R1 R 2 R 2 R1 Câu 22: Một đèn ống được mắc vào nguồn điện xoay chiều có tần số 50Hz, điện áp U = 220V. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai đầu cực của đèn là u 156( V ) .Trong một nữa chu kì thời gian đèn sáng là: A. 5/600(s); B. 1/600(s); C. 2/300(s); D. 1/500(s); Câu 23: Máy phát điện xoay chiều một pha có 3 cặp cực, tần số của dòng điện do máy phát ra là 50Hz. Rôto quay với tốc độ: A. 16,7 vòng/s; B. 36 vòng/s; C. 50 vòng/s; D. 150 vòng/s; Câu 24: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: A. 1100 vòng; B. 2200 vòng; C. 2500 vòng; D. 2000 vòng; Câu 25: Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ của mạch dao động là U0 = 12V. Điện dung của tụ điện là C = 4 F. Năng lượng từ trường của mạch dao động khi hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện u = 9V là A. 1,26.10-4J. B. 2,88.10-4J. C. 1,62.10-4J. D. 0,18.10-4J. Câu 26: Chọn câu sai. A. Dao động điện còn được gọi là dòng điện cao tần. B. Dao động điện là dòng điện xoay chiều có tần số lớn. C. Dao động điện có thể được sinh ra bởi mạch dao động L,C. D. Vận tốc của dao động điện trong dây dẫn điện bằng vận tốc của điện tử tự do chạy trong dây đó. Câu 27: Những cách nào sau đây có thể phát ra sóng điện từ A. Cho một điện tích dao động; B. Cho điện tích chuyển động thẳng đều; C. Cho điện tích đứng yên; D. Cho dòng điện không đổi; Câu 28: Một mạch dao động gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 20mH và một tụ điện có điện dung C = 50 F . Biết rằng cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10mA. Khi điện tích trên tụ là q = 10-6C thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A. 0(A); B. 0,014(A); C. 0,01(A); D. 0,02(A); Câu 29: Những phát biểu nào sau đây không đúng về thang sóng điện từ? A. Đi từ sóng vô tuyến đến tia gamma thì tần số bức xạ điện từ giảm. B. Các bức xạ điện từ không bị lệch trong điện trường và từ trường. ThS Trần Anh Trung Trang 2/4 - Mã đề thi DLT4
  3. C. Các bức xạ điện từ có bước sóng càng dài thì càng dễ quan sát giao thoa và nhiễu xạ. D. Giữa các loại sóng điện từ không có một ranh giới rõ rệt. Câu 30: Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau trên mặt nước và cách nhau 16cm. Tần số dao động 8Hz, vận tốc truyền sóng 12cm/s. Trong khoảng giữa A và B số điểm dao động với biên độ cực đại là: A. 10 điểm. B. 21 điểm. C. 20 điểm. D. 11 điểm. Câu 31: Cho ba loại bức xạ sau: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại. Sự sắp xếp tăng dần bước sóng của ba bức xạ này là. A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại. B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. C. Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại. Câu 32: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Young cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh trên cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là: A. 0,6 m ; B. 0, 4 m ; C. 0,3 m ; D. 0,65 m ; Câu 33: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng ( 0,4 m 0,75 m ) bằng hai khe Young. Hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Hỏi tại vị trí cách vân trung tâm 4mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng? A. 5; B. 4; C. 6; D. 3; Câu 34: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi thay đổi cường độ chùm sáng kích thích thì sẽ làm thay đổi A. động năng ban đầu cực đại của các quang electron. B. hiệu điện thế hãm. C. cường độ dòng quang điện bảo hoà. D. động năng ban đầu cực đại của các quang electron và cường độ dòng quang điện bảo hoà. Câu 35: Chọn câu phát biểu đúng? A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng chỉ có tính chất hạt. B. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng chỉ có tính chất sóng. C. Khi bước sóng ánh sáng càng ngắn thì năng lượng phôton ứng với chúng có giá trị càng lớn. D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt. Câu 36: Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu điện thế hãm 6V, cho e = -1,6.10-19C, me=9,1.10-31kg. Vận tốc đầu cực đại của quang electron: A. 2,11.1012m/s. B. 1,45.106m/s. C. -1,45.106m/s. D. 2,11.106m/s. -34 8 Câu 37: Cho h=6,625.10 Js, c=3.10 m/s. Tính năng lượng của phôtôn có bước sóng 500nm? A. 4.10-16J. B. 3,9.10-17J. C. 2,5eV. D. 24,8eV. Câu 38: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển động từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo A. K. B. L. C. M. D. N. 235 Câu 39: Nguyên tử 92 U có A. 92 electron và tổng số proton và electron bằng 235. B. 92 proton và tổng số nơtron và proton bằng 235. C. 92 nơtron và tổng số proton và nơtron bằng 235. D. 92 nơtron và tổng số proton và electron bằng 235. Câu 40: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn nào sau đây: A. Bảo toàn điện tích. B. Bảo toàn số nuclôn. C. Bảo toàn năng lượng và động lương. D. Bảo toàn khối lượng. Câu 41: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia ? A. Có mang điện tích. B. Làm ion hoá chất khí. C. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường. D. Có khả năng đâm xuyên mạnh. Câu 42: Chất phóng xạ có chu kì bán rã 8 ngày đêm, khối lượng ban đầu là 100g. Sau 32 ngày đêm khối chất phóng xạ còn lại là: A. 12,5g. B. 3, 125g. C. 25g. D. 6,25g. 27 30 Câu 43: Xét phản ứng bắn phá nhôm bằng hạt : 13 Al 15 P n . Biết khối lượng các hạt: m 4, 0015u ; mn 1, 0087u m(Al)=26,97u;m(P) = 29,974u u = 931,5MeV/c2.Tính động năng tối thiểu của hạt để phản ứng có thể xảy ra (bỏ qua động năng của hạt sinh ra). A. E=1,0433 MeV. B. E=10,4328 eV. C. E=10,4328 J. D. E=10,4328 MeV. Câu 44: Một chiếc xe chạy trên con đường lát gạch, cứ sau 15m trên đường lại có một rảnh nhỏ. Biết chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Hỏi vận tốc xe bằng bao nhiêu thì xe bị xóc mạnh nhất? A. 54 km/h; B. 27 km/h; C. 34 km/h; D. 36 km/h; ThS Trần Anh Trung Trang 3/4 - Mã đề thi DLT4
  4. Câu 45: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 10Hz. Quan sát người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây) và 3 bụng. Vận tốc truyền trên dây là: A. 4cm/s. B. 40cm/s. C. 4m/s. D. 6m/s. Câu 46: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức u 100 2 cos(100 t )( V ) ; i 10 2 cos(100 t )( A ) thì: 2 4 A. hai phần tử đó là RL. B. hai phần tử đó là RC. C. hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 10 2 . Câu 47: Một mạch dao động cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng = 5m. Tần số dao động riêng của mạch là: A. 30 MHz. B. 60MHz. C. 40MHz. D. 50MHz. Câu 48: Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng có a =0,8mm; D = 2m. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 m đến 0,76 m vào hai khe sáng thì trên màn quan sát thu được hệ vân giao thoa là các vân sáng và các vân tối. Tại vị trí cách vân trung tâm 4mm có mấy vân sáng trùng nhau. A. 3 B. 1. C. 2. D. 4. Câu 49: Chọn câu sai: A. Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bản chất kim loại làm catôt. B. Hiện tượng quang điện xảy ra khi công thoát của electron khỏi kim loại nhỏ hơn năng lượng của phôton. C. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng. D. Pin quang điện hoạt động trên nguyên tắc sự tạo thành hiệu điện thế điện hoá ở hai điện cực kim loại. Câu 50: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng 1 và 2 với 2 = 2 1 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9 . Giới hạn quang điện của kim loại là o . Tính tỉ số : o/ 1 A. 16/9 B. 2 C. 16/7 D. 8/7 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- ThS Trần Anh Trung Trang 4/4 - Mã đề thi DLT4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2