intTypePromotion=3

Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
3
download

Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: bằng khen thủ tướng chính phủ, huân chương lao động, huân chương độc lập, anh hùng lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động

  1. Đề nghị khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ngày 30/6 hàng năm. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lao động. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc trong 1. Bước 1 quý I hàng năm.. Văn thư nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Ban xử lý, chuyển cán bộ thực hiện. 2. Bước 2 - Cán bộ thẩm định hồ sơ, nếu không hợp lệ hướng dẫn làm lại, nếu hợp lệ trình lãnh đạo Ban. 3. Bước 3 Cơ quan làm thủ tục trình UBND tỉnh. Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa 1. phương đề nghị. Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng TĐ-KT của cơ quan, đơn vị, địa 2. phương. Báo cáo thành tích của cá nhân, tổ chức có xác nhận của cấp trình khen 3. thưởng và bản tóm tắt thành tích. Số bộ hồ sơ: - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ chính, 35 bản tóm tắt. - Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng Lao động: 04 bộ chính, 50 bản tóm tắt. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh dẫn đầu ngành, Bằng khen của Chủ tịch Mẫu hướng dẫn thực 1. UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hiện báo c... thực hiện nhiệm vụ chính trị (Mẫu số 1).
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích Mẫu hướng dẫn thực 2. xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (Mẫu số hiện báo c... 2). Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh Mẫu hướng dẫn thực 3. hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hiện báo c... thời kỳ đổi mới (Mẫu số 4). Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) Mẫu hướng dẫn thực 4. danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc hiện báo c... biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (Mẫu số 5). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Những đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân Nghị định của Chính
  5. Nội dung Văn bản qui định sách cho Nhà nước thì khi trình khen thưởng cho đơn phủ số 12... vị và cá nhân là thủ trưởng phải có xác nhận việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của cơ quan tài chính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản