intTypePromotion=1

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ Đề Số 1

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
193
lượt xem
68
download

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ Đề Số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học môn vật lí đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ Đề Số 1

  1. ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ Đề Số 1 I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến dâu 40) Cõu 1: Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dóy Laiman là 0,1216 àm và 0,1026  m . Bước sóng dài nhất của dóy Banme cú giỏ trị nào A. 0,7240  m B. 0,6860  m C. 0,6566  m D. 0,7246  m Cõu 2: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 1  0,48m và  2  0,64m . Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. A. 5,12mm B. 2,36mm C. 2,56mm D. 1,92mm Cõu 3: Mạch R, L , C mắc nối tiếp , đặt vào hai đầu đoạn mạch u  U 0 cost  , điều kiện có cộng hưởng A. LC  2 = R2 C.  = 1/LC B. R = L/C D. LC  2 = 1 Cõu 4: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm có thể đi được là A. A . 3 B. 1,5A C. A D. A. 2 Cõu 5: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f 0 ; f1 ; f 2 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho U R max ;U L max ;U C max . Ta có f f f A. 1  0 C. f 0  1 B. f 0  f1  f 2 D. một f0 f2 f2 biểu thức quan hệ khác Cõu 6: Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn A. ngược pha với li độ B. vuông pha với li độ C. lệch pha  / 4 với li độ D. cùng pha với li độ Cõu 7: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng u  0,05 cos100t  2,5x  (m,s). Tốc độ truyền sóng trên dây A. 40m/s B. 80m/s C. 50m/s D. 100m/s Cõu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây A. Hiện tượng từ hóa B. Hiện tượng công hưởng điện C. Hiện tượng cảm ứng điện từ D. Hiện tượng tự cảm Cõu 9: Với máy biến áp, nếu bỏ qua điện trở của các dây quấn thì ta luôn có:
  2. U1 N I1 U U2 N =1 =2 =1 A. B. C. D. U2 N2 I2 U1 U1 N2 I2 N =2 I1 N1 Cõu 10: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên (vật dao động điều hoà).Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc,chiều dương hướng lên. Lấy g  10m / s 2 . Phương trình dao động của vật là: A. x = 2 2 cos10t (cm) B. x = 2 cos10t (cm) 3  C. x = 2 2 cos(10t  ) (cm) D. x = 2 cos(10t  ) (cm) 4 4 Cõu 11: Tỡm phỏt biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô. A. Trong dóy Balmer cú bốn vạch Hỏ , H , H , H thuộc vựng ỏnh sỏng nhỡn thấy. B. Cỏc vạch trong dóy Paschen được hỡnh thành khi electron chuyển về quỹ đạo M. C. Cỏc vạch trong dóy Lyman được hỡnh thành khi electron chuyển về quỹ đạo K. D. Cỏc vạch trong dóy Balmer được hỡnh thành khi electron chuyển về quỹ đạo N. 2.10 4 Cõu 12: Đoạn mạch có cảm kháng 10  và tụ C  F mắc nối tiếp. Dòng qua    mạch i  2 2 sin 100t   (A). Mắc thêm điện trở R nối tiếp vào mạch bằng bao 4  nhiêu để tổng trở Z = ZL + ZC : A. 40 6 (  ) B. 0 (  ) C. 20(  ) D. 20 5 (  ) Cõu 13: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng u  0,05 cos100t  2,5x  (m,s). Độ dời của một phần tử môi trường có tọa độ x  40 cm ở thời điểm t  0,5 s A. u  0,05 m B. . u  0,05 m C. u  0,1 m D. u  0,1 m Cõu 14: Cho mạch R, L , C mắc nối tiếp R = 20 3  ,L=0,6/  (H ), C = 10-3/4  (F).Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 200 2 cos(100  t) V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch B. i  5 2 cos100t   / 6 (A) A. i  5 2 cos100t   / 3 (A) C. i  5 2 cos100t   / 6 (A) D. i  5 2 cos100t   / 3 (A) Cõu 15: Sóng (cơ học) ngang truyền được trong môi trường C. Lỏng A. Khí B. Chân không D. Rắn Cõu 16: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên A. Hiện tượng tự cảm
  3. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay C. Hiện tượng tự cảm và sử dụng từ trường quay D. Hiện tượng cảm ứng điện từ Cõu 17: Chọn phát biểu không đúng về dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: A. Biên độ dao động tổng hợp có thể bằng một trong hai biên độ dao động thành phần B. Biên độ dao động tổng hợp có thể bằng không C. Biên độ của dao động tổng hợp không chỉ phụ thuộc biên độ của các dao động thành phần mà còn phụ thuộc độ lệch pha của hai dao động thành phần D. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhỏ hơn biên độ của các dao động thành phần Cõu 18: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh vị trí cân bằng O với chu kì T . Tại một thời điểm nào đó, chất điểm có li độ và vận tốc là x1 và v1 . Tại một thời điểm sau đó một khoảng thời gian t , li độ và vận tốc của nó được xác định theo biểu thức:   t  v1  t   x2  x1. cos  T    . sin   T       A.  B.  t  x1  t  v  v . cos    . sin    2 1  T   T    t  v1  t   x2  x1. cos 2 T    . sin  2 T        v  v . cos 2 t   x .. sin  2 t   1   2 1 T T      t  v1  t   x2  x1. cos 2 T    . sin  2 T       C.  D. v  v . cos 2 t   x1 sin  2 t      2 1 T   T     t  v1  t   x2  x1. cos  T    . sin   T        v  v . cos  t   x ..sin   t   1   2 1  T  T  Cõu 19: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1  0,3s và T2  0,6 s được kích thích cho bắt đầu dao động nhỏ cùng lúc. Chu kì dao động trùng phùng của bộ đôi con lắc này bằng: A. 1,2 s B. 0,9 s C. 0,6 s D. 0,3 s Cõu 20: Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào ? A. Không đổi B. Giảm C. Tăng lên D. Có thể tăng hoặc giảm
  4. Cõu 21: Dòng quang điện bão hoà có cường độ I= 2.10-3A . Công suất bức xạ của chùm sáng tới là 1,515W. Bước sóng của ánh sáng kích thích là   0, 546  m . Hiệu suất lượng tử là A. 0,3% B. 3% C. 30% D. 5% Cõu 22: Biết lực tương tác giữa e và hạt nhân nguyên tử Hiđro là lực Culông. Tính vận tốc của e trên quỹ đạo K A. 2,00.106m/s B. 2,53.106m/s C. 0,219.106m/s D. 6 2,19.10 m/s Cõu 23: Một con lắc đơn chiều dài l được treo vào điểm cố định O. Chu kì dao động nhỏ của nó là T . Bây giờ, trên đường thẳng đứng qua O, người ta đóng 1 cái đinh tại điểm O’ bên dưới O, cách O một đoạn 3l / 4 sao cho trong quá trình dao động, dây treo con lắc bị vướng vào đinh. Chu kì dao động bé của con lắc lúc này là: A. 3T / 4 B. T C. T / 4 D. T /2 Cõu 24: Xét mạch điện xoay chiều RLC, hiệu điện thế ở 2 đầu mạch lệch pha so với  cường độ dòng điện qua mạch 1 góc . Kết quả nào sau đây là đúng? 4 B. Z L  Z C  R A. ZC = 2 ZL C. ZL = ZC D. ZL = 2ZC Cõu 25: Chiếu vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=60o một chùm ánh sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng đạt giá trị cực tiểu. Tính góc lệch của tia màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng bằng 1,52 và ánh sáng tím bằng 1,54 A. 40,720 B. 51,2o C. 60o D. 29,6o Cõu 26: Chọn phỏt biểu sai về thang sóng điện từ: A. Các sóng có bước sóng càng ngắn thỡ càng dễ làm phỏt quang cỏc chất và gõy ion hoỏ chất khớ B. Cỏc súng cú tần số càng nhỏ thỡ càng dễ quan sỏt hiện tượng giao thoa của chúng C. Các sóng có bước sóng càng ngắn thỡ càng dễ tỏc dụng lờn kớnh ảnh D. Cỏc súng cú tần số càng nhỏ thỡ tớnh đâm xuyờn càng mạnh Cõu 27: Tỡm kết luận sai: Để phát hiện ra tia X, người ta dùng . A. máy đo dùng hiện tượng iôn hoá B. màn huỳnh quang C. Điện nghiệm có kim điện kế D. tế bào quang điện Cõu 28: Ca tốt của tế bào quang điệncó công thoát A = 4,14eV. Chiếu vào ca tốt một bức xạ có bước sóng  = 0,2  m . Hiệu điện thế giữa anôt và ca tốt phải thoả mãn điều kiện gì để không một electron nào về được anốt? A. UAK  2, 07V B. UAK  2, 7V C. UAK  2, 07V D. Một giá trị khác Cõu 29: Sóng âm không thể truyền được trong môi trường B. Lỏng C. Rắn A. Khí D. Chân không Cõu 30: Một mạch dao động gồm tụ điện C  2,5 pF, cuộn cảm L = 10  H, Giả sử tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện là cực đại và bằng 40 mA. Biểu thức của cường độ dòng điện là
  5. A. i  4.10 2 cos(2.10 8 ) (A) B. i  4.10 2 cos(2.10 8 t ) (A) C. i  4.10 2 cos(10 8 t ) (A) D. i  4.10 2 cos(2 .10 8 t ) (A) Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, R  50 2 , U  U RL  100 2V , U C  200V . Công suất tiêu thụ của mạch là A. 100 2 W B. 200 2 W C. 200 W D. 100 W Cõu 32: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có R thay đổi được. Hiệu 10 4 0,8 điện thế hai đầu mạch là u  U 0 cos100t  (V) , C  (F) , L  (H) .Để công 2  suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị của R bằng A. 120  B. 50  C. 100  D. 200  Cõu 33: Cho một hộp đen X bên trong chứa 2 trong 3 phần tử R, L,C. Đặt một hiệu điện thế không đổi U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch thì thấy I  1A . Xác định các phần tử trong mạch và giá trị của các phần tử đó. A. Cuộn dây không thuần cảm R  100 B. Cuộn dây thuần cảm, Z L  100 C. Cuộn dây không thuần cảm R  Z L  100 D. Điện trở thuần và tụ điện, R  Z C  100 Cõu 34: Một hộp đen chứa một phần tử và một linh kiện nào đó. Nếu ta mắc dòng điện một chiều I  2 A qua hộp thì thấy công suất là P, khi ta thay dòng điện trên bằng dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng đúng bằng 2 A thì thấy công suất chỉ còn là P/2. Phần tử và linh kiện trong hộp X là A. Tụ điện và điot B. Cuộn dây không thuần cảm C. Cuộn dây thuần cảm và điot D. Điện trở thuần và điot Cõu 35: Một mạch dao động gồm tụ điện C  2,5 pF, cuộn cảm L  10 H . Giả sử tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện là cực đại và bằng 40 mA. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ là       A. u  80 sin 2.18 t V  B. u  40 sin 2.10 8 t V  C. u  80 sin 2.108 t V  D.   u  80 sin 2 .10 8 t V  Cõu 36: Hiện tượng cộng hưởng dao động cơ học sẽ biểu hiện rõ nhất khi A. Lực ma sát của môi trường nhỏ không đáng kể B. Biên độ của dao động cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng D. Cả 3 điều kiện trên o Cõu 37: Một ống Rơnghen phát ra bứt xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5 A . Cho điện tích electron e  1,6.10 19 C  ; hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ỏnh sỏng trong chõn khụng c = 3.108m/s. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt là A. 2484V B. 1600V C. 3750V D. 2475V Cõu 38: Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là: A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của môi trường
  6. B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liờn tục C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục D. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của môi trường Cõu 39: Để tăng chu kỳ dao động của con lắc lò xo lên 2 lần, ta phải thực hiện cách nào sau đây: A. Giảm độ cứng của lò xo đi 4 lần B. Giảm biên độ của nó đi 2 lần C. Tăng khối lượng của vật lên 2 lần D. Tăng vận tốc dao động lên 2 lần Cõu 40: Trong thí nghiệm với khe Iâng nếu thay không khí bằng nước có chiết suất n = 4/3 thì hệ vân giao thoa trên màn ảnh sẽ thay đổi như thế nào. Chọn đáp án đúng. A. Khoảng vân trong nước giảm đi và bằng 3/4 khoảng vân trong không khí B. Khoảng vân tăng lên bằng 4/3 lần khoảng vân trong không khí C. Khoảng vân không đổi D. Vân chính giữa to hơn và dời chỗ II. Phần riêng Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần A hoặc B A. Phần dành riêng cho thí sinh thuộc ban chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục.Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang: C. ánh sá ng màu đỏ A. ánh sáng màu vàng B. ánh sáng màu tím D. ánh sáng màu da cam Câu 42: Mạch biến điệu dùng để làm gì? Chọn câu đúng: A. Khuyếch đại dao động điện từ cao tần B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần C. Tạo ra sao động điện từ cao tần D. Tạo ra dao động điện từ tần số âm Câu 43: Đơn vị Mev/c2 có thể là đơn vị của đại lượng vật lý nào sau đây? A. Năng lượng liên kết B. Độ phóng xạ C. Hằng số phóng xạ D. Độ hụt khối Câu 44: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 160 2 Cos100 t (v) vào hai đầu một đoạn  mạch xoay chiều thấy biểu thức dòng điện là i = 2 Cos(100 t  )A. Mạch này có 2 những linh kiện gì ghép nối tiếp với nhau? A. C nối tiếp L B. R nối tiếp L C. R nối tiếp L nối tiếp C D. R nối tiếp C Câu 45: Khi gắn một quả cầu nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với một chu kỳ T1 = 1,2(s); khi gắn quả nặng m2 vào cũng lò xo đó nó dao động với chu kỳ T2 = 1,6(s). Khi gắn đồng thời 2 quả nặng (m1 + m2) thì nó dao động với chu kỳ: B. T = T12  T22 = 2(s) C. T = T12  T22 = 4(s) A. T = T1 + T2= 2,8(s) D. T 11  = 1,45(s) = T1 T2
  7. Câu 46: Trong chuỗi phân rã phóng xạ 235U  207 Pb có bao nhiêu hạt  và  được 92 82 phát ra: A. 7  và 4  B. 7  và 2  C. 4  và 7  D. 3  và 4  Câu 47: Một dây dài 80cm phát ra một âm có tần số 100Hz, quan sát thấy có 5 nút (gồm cả hai nút ở đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 40m/s B. 20m/s C. 250m/s D. 32m/s Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào? A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa B. Không còn các vân giao thoa nữa C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn Câu 49: Xét đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có mang điện dung C. Nếu tần số góc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn 1 mạch thoả mãn hệ thức  2  thì kết quả nào sau đây không đúng? LC A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu điện trở thuần R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cả đoạn mạch B. Tổng trở của mạch bằng không C. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu tụ điện Câu 50:Cho 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình:   x1  4 cos100t  (cm), x2  4 cos100t   (cm). Phương trình dao động tổng hợp 2  của 2 dao động này là:   B. x = 4 2 cos 100t   (cm) A. x = 4cos 100t (cm) 4    D. x = 4cos 100t   (cm) C. x = 4 2 cos100t (cm) 4  B. Phần dành riêng cho thí sinh thuộc ban khtn (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Khi nguyên tử Hiđro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E n về trạng thái dừng có năng lượng E m thấp hơn, nó có thể phát ra một phôtôn có tần số xác định theo công thức nào sau đây? Biết h là hằng số Plăng, E 0 là năng lượng ở trạng thái dừng cơ bản. Chọn đáp án đúng. E1 1 h2 h1 1   n  m2 C. f  0  2  2  D. A. f  B. f   2 2 E0 E0  m h m n n E   f  0 n2  m2 h Câu 52: Phương trình nào dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa toạ độ góc và thời gian trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định
  8. A.   2  0,5t  0,5t 2 B.   2  0,5t  0,5t 2 C.   2  0,5t D. 2   2  0,5t  0,5t Câu 53: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh vị trí cân bằng O với phương trình x  3 cos5t   / 6 (cm,s). Trong giây đầu tiên nó đi qua vị trí cân bằng A. 5 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 4 lần Câu 54: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, nếu giữ nguyên các yếu tố khác, chỉ tăng dần bề rộng của hai khe S1 , S 2 thì: A. Độ sáng của các vân sáng tăng dần B. Khoảng vân tăng dần C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng không có gì thay đổi D. Bề rộng các vân sáng tăng dần Câu 55: Một cái cột dài 2 m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt đất nằm ngang. Do bị đụng nhẹ, cột bị ngã xuống trong mặt phẳng thẳng đứng. Giả sử đầu dưới của cột không bị xê dịch. Tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất là A. 10,85m / s B. 7,7 m / s C. 15,3m / s D. 6,3m / s Câu 56: Tia tử ngoại phát ra mạnh nhất từ A. Hồ quang điện B. Màn hình máy vi tính C. Lò sưởi điện D. Lò vi sóng Câu 57: Một thanh đồng chất khối lượng M có chiều dài L có thể quay tự do một đầu quanh một bản lề gắn vào tường cố định. Thanh được giữ nằm ngang rồi thả 2 cho rơi tự do. Mô men quán tính của thanh là I  mL2 . Gia tốc rơi tự do là g. Tại 3 thời điểm bắt đầu thả, gia tốc góc và gia tốc dài của thanh lần lượt bằng 6g 3g rad / s 2 và 0 m / s 2 rad / s 2 và 0 m / s 2 A. B. L 2L 6g 6g 3g 3g rad / s 2 và m / s2 rad / s 2 và m / s2 C. D. L 2 2L 2 Câu 58: Một đường dây dẫn điện một dòng điện xoay chiều từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ xa 3 km. Hiệu điện thế và công suất nơi phát là 6 kV và 540 kW. Dây dẫn làm bằng nhôm tiết diện 0,5 cm2 và điện trở suất   2,5.10 8 .m . Hệ số công suất của mạch điện bằng 0,9. Hiệu suất truyền tải điện trên đường dây bằng: D. Một đáp án A. 85,5% B. 92,1% C. 94,4% khác Câu 59: Mô men quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào A. kích thước và hình dạng của nó B. tốc độ của nó C. vị trí của trục quay D. khối lượng của nó Câu 60: Khi sóng truyền đi trong một môi trường, năng lượng của sóng sẽ bị giảm đi nhanh nhất đối với: A. Sóng âm và sóng trên mặt nước B. Sóng âm C. Sóng trên dây thẳng D. Sóng trên mặt nước o0o Hết o0o
  9. Đáp án đề 1 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A)(10C) (11D)(12D)(13A)(14B)(15D)(16B)(17D)(18B)(19C)(20C) (21A)(22D)(23A)(24B)(25A)(26D)(27A)(28A)(29D)(30B) (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) (41B)(42B)(43D)(44A)(45B)(46A)(47A)(48D)(49B)(50B) (51C)(52B)(53A)(54D)(55B)(56A)(57D)(58C)(59B)(60B)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2