intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm năm 2011

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm năm 2011

 1. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm BÀI TẬP LỚN Môn học: Kiểm tra phần mềm 2011 Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 1 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm Nội dung - o0o - Mục đích của tài liệu ........................................................................................................................................... 3 I. Phạm vi sử dụng ......................................................................................................................................... 3 II. Bảng phân công hướng dẫn cho mỗi đề tài ................................................................................................ 3 III. Yêu cầu cho bài tập lớn .......................................................................................................................... 3 IV. Mô tả về các đề tài.................................................................................................................................. 5 1. Đề tài: CÔNG CỤ MINH HỌA CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT TOÁN TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ...... 5 2. Đề tài: THIẾT KẾ WEB SITE HỖ TRỢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH Version 1.0 ......... 7 3. Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN.................................................... 8 4. Đề tài: WEBSITE QUẢN LÝ ĐVTN TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ...................................................... 9 5. Đề tài: CÔNG CỤ SOẠN THẢO VÀ GÁN NHÃN ÂM THANH ............................................................. 10 6. Đề tài: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC ................................................... 12 7. Đề tài 7: CÔNG CỤ TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ............................................................................... 13 Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 2 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm Mục đích của tài liệu Kiểm tra phần mềm là một môn học trong chương trình giảng dạy của trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh. Tài liệu này là phần bổ sung cho môn học. Đây là bài tập lớn dành cho sinh viên đang tham gia vào môn học này. Tài liệu này mô tả yêu cầu của chương trình, các chức năng chính cần kiểm tra, các chức năng không cần kiểm tra. Giả sử về thời gian ước lượng …v..v… Dựa trên đó, sinh viên có thể tạo được kế hoạch kiểm tra chương trình, các công việc cần cho việc kiểm tra … I. Phạm vi sử dụng Đây là chương trình đào tạo hợp tác của công ty trách nhiệm hữu hạn CSC Việt nam và trường Đại Học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu được sử dụng để bổ sung cho việc giảng dạy trong trường. II. Bảng phân công hướng dẫn cho mỗi đề tài Dưới đây là bảng phân công chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mỗi đề tài, sinh viên có thể liên lạc để nhận hổ trợ từ phía công ty dựa trên bảng phân công này: Người Tên đề tài Email hướng dẫn CÔNG CỤ MINH HỌA CÁC KHÁI NIỆM VÀ Phuong Dao/ Pdao4@csc.com/Dle8@csc.com THUẬT TOÁN TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Dat Le THIẾT KẾ WEB SITE HỖ TRỢ GIẢNG DẠY Uyen Ngo ungo2@csc.com MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH Version 1.0 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU Quang To qto@csc.com TRỰC TUYẾN WEBSITE QUẢN LÝ ĐVTN TRƯỜNG THPT ANh Duong aduong3@csc.com NGUYỄN DU CÔNG CỤ SOẠN THẢO VÀ GÁN NHÃN ÂM Loan Tran ltran30@csc.com THANH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRUNG HaiHo hho6@csc.com TÂM TIN HỌC CÔNG CỤ TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Anh Ly aly3@csc.com III. Yêu cầu cho bài tập lớn 1. Mỗi đề tài sẽ bao gồm: + Mô tả chung và phần tóm tắt đề tài như trong file này + Source code để cài đặt, thực thi chương trình + Kế hoạch kiểm thử kèm cho mỗi để tài. 2. Yêu cầu chung cho mỗi để tài sẽ như sau: 1. Kèm theo là một kế hoạch kiểm tra phần mềm đã được soạn thảo, dựa trên kế hoạch kiểm tra phần mềm đó, thảo luận trong nhóm và trả lời các câu hỏi sau: a) Mục đích và phạm vi kiểm tra có được nêu cụ thể không? Bạn có cần chỉnh sửa gì không? b) Kế hoạch kiểm tra phần mềm có được định hướng đi đúng không? Nếu sai, bạn chỉnh lại như thế nào? c) Bạn biết có bao nhiêu chức năng sẽ được kiểm tra theo như kế hoạch kiểm tra này không? Theo bạn các chức năng cần kiểm tra đã được liệt kê đủ chưa? Bạn có cần bổ sung thêm gì không? d) Đội ngũ kiểm tra viên (tester) có được định nghĩa rõ ràng cụ thể cho công việc không? Có Bao nhiều người trong nhóm? Có bao nhiêu vai trò được định nghĩa? Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 3 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm e) Môi trường kiểm thử có được định nghĩa là lên kế hoạch cụ thể không? Nếu có, cho biết số lượng được định nghĩa theo kế hoạch kiểm kiểm thử? Theo bạn bao nhiêu là đủ? f) Các công cụ kiểm tra (test tools) có được liệt kê cụ thể không? Đủ cho việc triển khai trong quá trình kiểm thử phần mềm không? Theo bạn có cần bổ sung gì nữa không? g) Trong kế hoạch kiểm tra, có bản phân công công việc chi tiết không? Bạn có thấy bản phân công đó có gì không hợp lý? h) Theo bản kế hoạch kiểm thử, bạn có biết khi nào thì ngưng việc thực thi kiểm thử (test execution) không? i) Theo bảng kế hoạch, lúc giao phần mềm cho khách hang, những gì sẽ được giao kèm theo? j) Bạn có đề nghị gì thêm để kế hoạch này được hoàn hảo hơn? 2. Mỗi đề tài đều có liệt kê các chức năng chính của chương trình, những chức năng nào được tô đậm và in nghiêng là những chức năng yêu cầu nhóm xây dựng bộ test cases. Hãy xây dựng bộ test cases theo một định dạng mà bạn biết, nhưng có ít nhất các phần (sections) sau: a) Mục đích của Test case b) Các điều kiện cần và bộ dữ liệu cần thiết khi test c) Các trường hợp cần test d) Các kết quả tương ứng 3. Cài đặt và thực thi kiểm tra phần mềm dựa trên bộ test cases đã soạn 4. Thông báo các lỗi tìm được khi thực thi kiểm tra chương trình và cập nhật tình trạng (Passed/Failed) vào bộ test cases. 3. Nộp bài làm: Mỗi nhóm sẽ nộp bài bao gồm các file chứa trong thư mục (được đặt tên: Nhóm_TenDeTai) - Tên đề tài của nhóm - Copy của kế hoạch kiểm thử mà nhóm đã đọc, phân tích và nhận xét (thông qua các câu trả lời) - Bộ Test cases của nhóm - Bản báo cáo cho việc cài đặt và chạy thử phần mềm - Kết quả của các test cases sau khi nhóm đã chạy thực sự chức năng của chương trình Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 4 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm - IV. Mô tả về các đề tài 1. Đề tài: CÔNG CỤ MINH HỌA CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT TOÁN TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ a) Mô tả đề tài Yêu cầu chung chương trình: Sử dụng ngôn ngữ Java, một ngôn ngữ có thể hỗ trợ chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau để viết chương trình máy tính, xây dựng các công cụ đồ họa trực quan nhằm hỗ trợ sinh viên trong môn học Lý Thuyết Đồ Thị Đảm bảo rằng chương trình có thể chạy được tốt trên các hệ điều hành như Windows XP SP 2 và SP 3, Windows Vista, Linux (phiên bản sau cùng). Đây là một chương trình đơn giản không đòi hỏi việc sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ, tuy nhiên chương trình cần có cơ chế giúp người sử dụng lưu kết quả dạng tập tin hay hình ảnh. Để thuận tiện hơn, cần có cơ chế nạp dữ liệu từ một tập tin có sẵn. Đảm bảo rằng chương trình có khả năng đáp ứng tốt và cùng chạy song hành khi Microsoft được cập nhật phiên bản bản vá lỗi mới nhất cũng như các chương trình phòng chống virus như Norton Anti Virus. Chương trình hỗ trợ việc học nên vấn đề bản quyền là không cần thiết. Các chức năng chính của chương trình 1. KiỂM TRA GIAO DiỆN CHƯƠNG TRÌNH a. Giao diện chính của chương trình b. Giao diện của chức năng "Biên Soạn Giáo Khoa" c. Giao diện của chức năng 'Biểu diễn và lưu trữ đồ thị" 2. BIỂU DIỄN VÀ LƯU TRỮ ĐỒ THỊ a. Vẽ Đồ Thị b. Cập Nhật và Sửa Đổi c. Lưu Trữ và Nạp Đồ Thị 3. MINH HỌA CÁC THUẬT TOÁN a. Hiện Thực Các Thuật Toán b. Minh Họa Từng Bước c. Minh Họa Kết Quả Bằng Các HIệu Ứng 4. BIÊN SOẠN GIÁO KHOA a. Biên Soạn Tiêu Đề b. Minh Họa Bằng Đồ Thị c. Biên Soạn Lý Thuyết 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6. CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH (Không yêu cầu chức năng cập nhật phiên bản mới lên phiên bản cũ) a. Cài Đặt mới b. Gỡ chương Trình ra khỏi hệ thống Các Thuật Toán được thực hiện trong chương trình: 1. Thuật toán Depth First Search (TC: 2.5 man-days, Test: 1.5 man-days) Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 5 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 2. Thuật toán Tìm các thành phần liên thông trong đồ thị. (TC: 3 man-days, Test: 1.5 man- days) 3. Thuật toán kiểm tra các đồ thị đẳng cấu. (TC: 3 man-days, Test: 1.5 man-days) 4. Thuật toán kiểm tra đồ thị phẳng. (TC: 2.5 man-days, Test: 2 man-days) 5. Thuật toán FLEURY tìm chu trình Euler. (TC: 4 man-days, Test: 2.5 man-days) 6. Thuật toán Đệ quy tìm chu trình Hamilton. (TC: 3 man-days, Test: 1.5 man-days) 7. Thuật toán PRIM tìm cây phủ tối tiểu. (TC: 2 man-days, Test: 1 man-days) Các Thuật Toán sẽ được thực hiện sau trong phiên bản kế tiếp: 1. Thuật toán KRUSKAL tìm cây phủ tối tiểu. 2. Thuật toán DIJKSTRA tìm đường đi ngắn nhất. 3. Thuật toán WELCH_POWELL tô màu đỉnh. 4. Thuật toán tìm các đường tăng dòng trong mạng. 5. Thuật toán Max-Flow tìm dòng cực đại trong mạng. Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 6 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 2. Đề tài: THIẾT KẾ WEB SITE HỖ TRỢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH Version 1.0 a) Mô tả đề tài Mục đích chính của web site: - Sử dụng Joomla! Viết bằng ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng web site nhằm hổ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy môn Mạng máy tính. - Web site sẽ là một môi trường thân thiện, thuận tiện giữa giảng viên và học viên trong quá trình giảng viên truyền đạt kiến thức và học viên tíêp thu kiến thức. - Web site này có thể chạy trên tất cả các trình duyệt web như Internet Explorer hay Mozilla Firefox… - Web site này cần đảm bảo tốc độ load không quá 2 giây với 10 kết nối cùng một thời điểm và 5 giây đối với trường hợp 100 kết nối. - Web site cần có hệ thống quản trị quyền truy xuất từng chức năng cho từng user khi truy xuất. Các chức năng chính của chương trình 1. Quản lý trang chủ a. Quản lý người giảng viên và học viên và các quyền truy xuất theo vai trò b. Trang quản lý các giảng viên c. Trang quản lý các học viên 2. Các chức năng về Giảng viên: a. Chức năng login vào hệ thống theo vai trò (role) b. Tạo mới một bài giảng, module học c. Chỉnh sửa bài giảng, module đã được tạo trước kia d. Chức năng chạy thử bài giảng, thực hành, bài kiểm tra và bài thuyết trình (thêm, sửa, xóa, chấm điểm) – Lưu ý: Chức năng này sẽ được phát triển trong version 1.5) e. Chức năng quản lý chủ đề thuyết trình như thêm, sửa, xóa, duyệt đăng ký 3. Các chức năng về Học viên: a. Chức năng login vào hệ thống theo vai trò (role) b. Chức năng đăng tải bài thực hành, bài kiểm tra, bài thuyết trình c. Chức năng nộp và điều chỉnh các thông tin về bài kiểm tra, bài thực hành d. Chức năng xem bài giảng, bài thực hành, bài kiểm tra, giải đáp thắc mắc – Lưu ý: Chức năng này sẽ được phát triển trong version 1.5 Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 7 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 3. Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN a) Mô tả đề tài Mục đích chính của web site: - Quản lý tài liệu tiếng Việt - Cho phép người dung tìm kiếm tài liệu theo ngữ nghĩa, theo từ khóa và tìm kiếm kết hợp - Hệ thống được phát triển với công nghệ JSP và Struts Framework 1.3.10 - Hệ thống này có thể chạy trên các trình duyệt web như Internet Explorer hay Mozilla Firefox… - Hệ thống này cần đảm bảo tốc độ tìm kiếm không quá 10 giây - Hệ thống có chức năng phân quyền truy cập tài liệu cho người dùng Các chức năng chính của chương trình 1. Chức năng chung a. Login vào hệ thống theo phân quyền b. Xem tài liệu của công ty c. Xem tài liệu của phòng ban d. Quản lý tài liệu cá nhân 2. Chức năng riêng cho từng người dùng: a. Xem thông tin cá nhân b. Thay đổi mật khẩu c. Chia sẻ tài liệu d. Tải lên một hoặc nhiều tài liệu e. Tìm kiếm tài liệu Các chức năng sẽ được thực hiện sau trong phiên bản kế tiếp: Kết nối với hệ thống thư viện trực tuyến khác Cho phép người dùng đăng ký nhận thông báo khi có tài liệu liên quan đến vấn đề mình quan tâm được tải lên Cung cấp lựa chọn không cho tải tài liệu về, chỉ cho phép đọc trực tuyến Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 8 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 4. Đề tài: WEBSITE QUẢN LÝ ĐVTN TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU a/ Mô tả đề tài Mục đích của website - Tinh giản thủ tục đăng kí, quản lí hồ sơ Đoàn viên. - Hỗ trợ thống kê, xếp loại Đoàn viên. - Tạo môi trường liên kết học tập cho các Đoàn viên Thanh niên trong trường. Tổng quan về các công nghệ để thiết kế website Website được thiết kế thông qua sử dụng công nghệ của ngôn ngữ lập trình: Java script, PHP và cở sở dữ liệu My SQL. Chúng tôi sử dụng PHP 5.0 với sự hỗ trợ của gói EASYPHP để thiết kế CSDL và hiện thực các form của Website. Chạy trên nhiều hệ điều hành: PHP có thể chạy trên nhiều hệ điều hành WindownsNT/2000/2003 và Unix với sự hỗ trợ của IIS và Apache, ngoài ra nó có thể chạy trên một số flatform khác như: Netscape, Roxen, hay một vài thứ khác. Yêu cầu chung của chương trình Dùng ngôn ngữ PHP, Java script de viết chương trình, cơ sở sữ liệu My SQL. Đảm bảo website chạy được trên Win 2003, XP phiên bản sau cùng sử dụng browser IE6, IE7 và FireFox . Các chức năng chính của chương trình 1. Các trang thông tin chính của website: Test GUI a. Trang chủ b. Trang hướng dẫn c. Trang đăng nhập d. Trang đăng thoát e. Trang đăng ký f. Trang Bí thư và Trang quản trị g. Trang Lịch sử Đoàn Thanh niên h. Trang giới thiệu Bí thư Đoàn trường i. Trang diễn đàn Thanh niên j. Trang hoạt động thường niên k. Trang hiển thị văn bản Đoàn l. Trang hồ sơ Đoàn viên m. Trang tìm kiếm 2. Danh sách các yêu cầu chức năng/module sẽ thực hiện Test: Test function a. Quản lý hoạt động thường niên b. Quản lý diễn đàn thanh niên c. Quản lý hồ sơ đoàn viên d. Quản lý lịch sử đoàn TNCS HCM e. Quản lý văn bản đoàn thanh niên f. Quản lý lịch sử BCH g. Quản lý khai báo quy trình đăng nhập, đăng ký h. Quản lý quy trình kết nạp đoàn viên mới Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 9 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 5. Đề tài: CÔNG CỤ SOẠN THẢO VÀ GÁN NHÃN ÂM THANH Mô tả đề tài Mục đích của chương trình  Đây là một công cụ soạn thảo và gán han âm thanh cho kỹ thuật khi biên soạn các tập tin chứa các câu hội thoại.  Chương trình có khả năng soạn thảo âm thanh với các chức năng chính như: cắt, dán, copy, phóng to, thu nhỏ, thu âm, …  Phân tích một file âm thanh dạng WAVE chuẩn bất kì han dạng han trực quan trên màn hình. Sau đó, đánh dấu các đoạn âm thanh bất kì trên hình han này rồi han tích và lưu han 1 file XML. File XML này lưu trữ nội dung của các đoạn âm thanh vừa đánh dấu. Người sử dụng có thể truy xuất file này nếu cần. Đây chính là phần gán nhãn âm thanh (hay gọi là Tagging). Yêu cầu chung chương trình: Sử dụng ngôn ngữ Java, một ngôn ngữ có thể hỗ trợ chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau để viết chương trình máy tính, nhằm hỗ trợ sinh viên trong môn học CÔNG CỤ SOẠN THẢO VÀ GÁN NHÃN ÂM THANH Đảm bảo rằng chương trình có thể chạy được tốt trên các hệ điều hành như Windows XP SP 2 và SP 3. Đảm bảo rằng chương trình có khả năng đáp ứng tốt và cùng chạy song hành khi Microsoft được cập nhật phiên bản bản vá lỗi mới nhất cũng như các chương trình phòng chống virus như Norton Anti Virus. Chương trình hỗ trợ việc học nên vấn đề bản quyền là không cần thiết. Các chức năng chính của chương trình 1. Cài đặt chương trình 2. Gán han âm thanh (Tagging) Có bốn giai đoạn khi Tagging một file âm thanh dạng WAVE: a. Mở file WAVE dưới dạng han; b. Tiến hành đánh nội dung vào Textbox; c. Lưu xuống file XML; d. Lấy nội dung của file XML lên và gắn vào các Textbox của file âm thanh đã Tagging để kiểm tra. 3. Soạn thảo âm thanh a. Chức năng cắt âm thanh b. Chức năng copy âm thanh c. Chức năng dán âm thanh d. Chức năng phóng to t âm thanh Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 10 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm e. Chức năng thu nhỏ âm thanh f. Chức năng thu âm thanh 4. Gỡ bỏ cài đặt chương trình Các phi chức năng 1. Yêu cầu về khả năng chịu tải và hiệu năng thực hiện (Design TC 2 man – days, test 2 man- days) 2. Kiểm tra ứng dụng với độ han giải 1024 x 768 va 800 x600 (TC: 0.5 man-days, 1 man- days) Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 11 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 6. Đề tài: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC Mô tả đề tài Mục tiêu: - Thiết kế và hiện thực một hệ thống, tên là Hệ thống thông tin quản lí trung tâm tin học, trong đó cung cấp hai mảng tính năng chủ yếu là (1) hỗ trợ việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của trung tâm về mặt nhân sự và đào tạo, (2) cung cấp những dịch vụ từ xa thuận tiện cho học viên Môi trường: Hiện thực trên nền tảng công nghệ J2EE và DBMS là MS SQL Server Operating System - Windows XP Professional (SP2, SP3) - Windows Vista (SP1) - Windows 7 (optional) Môi trường thực thi đòi hỏi cần có chương trình phòng chống virus cùng với bản cập nhật mới nhất nhằm bảo đảm sự an toàn cho toàn hệ thống. Các chức năng chính của chương trình: 1. Phân hệ quản lý Chương Trình Đào Tạo a. Quản lý phòng học b. Quản lý học viên c. Quản lý đào tạo ngắn hạn d. Quản lý đào tạo dài hạn e. Thống kê báo cáo f. Quản lý nguyện vọng 2. Phân hệ Quản Lý Nhân Sự a. Quản lý thông tin nhân viên b. Quản lý thông tin hợp đồng c. Quản lý thông tin phòng ban d. Quản lý thông tin bằng cấp e. Quản lý thông tin về các quyết định f. Đánh giá nhân viên g. Quản lý thông tin bảng chấm công nhân viên h. Đánh giá, xếp loại nhân viên theo những tiêu chí định sẵn i. Bảo mật Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 12 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Bài tập lớn dành cho sinh viên môn học Kiểm Tra Phần Mềm 7. Đề tài: CÔNG CỤ TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Mô tả đề tài Yêu cầu chung chương trình: Chương trình có khả năng: - Lưu trữ và hiển thị văn bản có định dạng hình ảnh, công thức - Quản lý tốt ngân hàng câu hỏi - Quản lý tốt ngân hàng đề thi - Xuất đề thi ra ứng dụng Microsoft Word Đảm bảo rằng chương trình có thể chạy được tốt trên các hệ điều hành như Windows XP SP2 và SP3, Windows Vista. Đảm bảo chương trình có khả năng đáp ứng tốt và cùng chạy song hành khi Microsoft được cập nhật phiên bản vá lỗi mới nhất cũng như các chương trình phòng chống virus như Norton Anto Virus Chương trình hỗ trợ việc học nên vấn đề bản quyền là không cần thiết Các chức năng chính của chương trình 1. SOẠN CÂU HỎI a. Quản lý câu hỏi b. Tạo mới, xóa, cập nhật câu hỏi có định dạng c. Thêm câu hỏi mới vào ngân hàng dữ liệu 2. SINH ĐỀ THI a. Quản lý kỳ thi, bộ đề b. Trộn câu hỏi trong bộ đề c. Hiển thị nội dung ngân hàng câu hỏi d. Sinh đề thi bằng tay hoặc tự động e. Xuất ra ứng dụng Microsoft Word 3. QUẢN LÝ KỲ THI / BỘ ĐỀ a. Kỳ thi có nhiều bộ đề, bộ đề có nhiều câu hỏi b. Tạo mới kỳ thi / bộ đề c. Tạo mới tự động bộ đề 4. QUẢN LÝ MÔN HỌC / CHƯƠNG MỤC a. Tạo mới môn học / chương mục b. Xóa môn học / chương mục c. Cập nhật thông tin môn học / chương mục Chương trình hợp tác đào tạo CSC Việt nam và Đại Học BK HCM Trang 13 / 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2