intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm của sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

77
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài của sinh viên: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm của sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Xây dựng công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị Kế hoạch test Mã dự án: DA502007 Mã tài liệu: TL502007 HCM,12/5/2010 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. WEBSITE HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MÔN MẠNG MÁY TÍNH Kế hoạch test Version 1.0 Mã dự án: 2 CSE HCMUT, 25 – 05 – 2010 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Revision History Date Version Description Author Reviewer 06/06/2010 1.0 Initiated version Nguyễn Như An Đỗ Châu Ngọc 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Table of Contents INTRODUCTION............................................................................................................................................................. 4 Product’s purpose ..................................................................................................................................................... 4 Test purpose.............................................................................................................................................................. 4 Related documents ................................................................................................................................................... 4 Test Scope ................................................................................................................................................................. 5 T ESTING TYPE ..................................................................................................................................................... 5 Liệt kê các rủi ro ........................................................................................................................................................ 5 RủI RO DO Kế HOạCH .......................................................................................................................................... 5 RủI RO DO KINH PHÍ VÀ TÀI NGUYÊN ................................................................................................................. 6 RủI RO DO VậN HÀNH .......................................................................................................................................... 6 RủI RO DO Kỹ THUậT ........................................................................................................................................... 6 TEST REQUIREMENT ..................................................................................................................................................... 7 TEST STRATEGY ............................................................................................................................................................. 7 Test tool .................................................................................................................................................................... 7 Test environment ...................................................................................................................................................... 8 TEST RESOURCES .......................................................................................................................................................... 8 Man-power ............................................................................................................................................................... 8 System ....................................................................................................................................................................... 8 HARDWARE .......................................................................................................................................................... 8 SOFTWARE ........................................................................................................................................................... 9 FEATURES ...................................................................................................................................................................... 9 Testing features ........................................................................................................................................................ 9 Non-testing features (build version 1.5) ................................................................................................................... 9 TEST MILESTONES ......................................................................................................................................................... 9 TEST PRODUCTS .......................................................................................................................................................... 10 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. INTRODUCTION Product’s purpose Sử dụng Joomla! Viết bằng ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng web site nhằm hổ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy môn Mạng máy tính. Web site sẽ là một môi trường thân thiện, thuận tiện giữa giảng viên và học viên trong quá trình giảng viên truyền đạt kiến thức và học viên tíêp thu kiến thức. Web site này có thể chạy trên tất cả các trình duyệt web như Internet Explorer hay Mozilla Firefox… Web site này cần đảm bảo tốc độ load không quá 2 giây với 10 kết nối cùng một thời điểm và 5 giây đối với trường hợp 100 kết nối. Web site cần có hệ thống quản trị quyền truy xuất từng chức năng cho từng user khi truy xuất. Test purpose Tài liệu kế hoạch kiểm thử cho dự án “Website hỗ trợ dạy học môn Mạng máy tính” được dùng để: Xác định những thông tin dự án và các phần dự án cần được kiểm thử. Liệt kê những yêu cầu kiểm thử (Test Requirements) Nêu ra những phương pháp, chiến lược kiểm thử nên sử dụng Xác định nguồn lực cần. Nêu rõ các chức năng test và các chức năng không test Liệt kê môi trường test Related documents ID Documents Resource Comment 1 Tài liệu mô tả yêu cầu 2 Tài liệu mô tả chức năng Đã được 3 Tài liệu kế hoạch dự án cung cấp đầy đủ 4 Tài liệu phân tích thiết kế 5 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Test Scope TESTING TYPE Security & Access ID Feature Functional Testing Itegration Testing Control Tesing Quản lý người dùng và 1 5 man days 0.5 man days quyền truy xuất website 2 Quản lý module môn học 5 man days 0.5 man days 3 Quản lý chủ đề thuyết trình 3 man days 0.5 man days Đăng tải bài kiểm tra, thực 4 5 man days hành, thuyết trình 0.5 man days 5 Đăng ký thuyết trình 3 man days Feature / non-feature to be test - Chức năng test : các chức năng chính yếu của sản phẩm như quản lý người dùng; module môn học; đăng tải bài kiểm tra, thực hành, thuyết trình và đăng ký thuyết trình - Chức năng không test: các chức năng ở version 1.5 như quản lý bài kiểm tra, thực hành, thuyết trình; xem thông tin và phản hồi. Xem chi tiết hơn ở các mục sau trong tài liệu này. Liệt kê các rủi ro RủI RO DO Kế HOạCH ID Risk Remedy and Prevention Effect Báo lại cho Project Manager điều chỉnh 1 Build ra trễ hạn. Trung bình kế hoạch chung. Luôn theo sát tiến độ, cập nhật, điều 2 Vượt hạn định cho phép Cao chỉnh plan. Có change request nhưng Liên hệ với Project Manager và 3 Cao không được báo đầy đủ. Business Analysis để lấy thông tin 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. RủI RO DO KINH PHÍ VÀ TÀI NGUYÊN ID Risk Remedy and Prevention Effect Vượt chi phí cho phép trong Luôn theo sát tiến độ, cập nhật, điều 1 Trung bình thời gian hoạt động chỉnh plan. Đề nghị thêm kinh phí, hỗ trợ tài nguyên 2 Thiếu tài nguyên về hệ thống Trung bình hệ thống. Xem xét plan, điều chỉnh những điềm vô 3 Chi phí ban đầu không đủ Trung bình lý, cắt giảm các task ít quan trọng. RủI RO DO VậN HÀNH ID Risk Remedy and Prevention Effect Không vận hành được trên Phản hồi lại với bên developers để nhận 1 môi trường được mô tả trong Trung bình bản build khác. requirement. Tranh cãi giữa feature lỗi và Họp để xác minh lại với bên developers, 2 Cao không lỗi. Project manager và khách hàng. RủI RO DO Kỹ THUậT ID Risk Remedy and Prevention Effect Đề nghị được chuyển thành non-testing 1 Module quá phức tạp Cao feature. Integration test: developer sửa Xem xét, thảo luận lại các test failed để 2 Trung bình chỗ này, sai chỗ khác đưa ra quyết định về chất lượng. Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn Yêu cầu Manager cung cấp đủ tài liệu 3 Thấp sử dụng không đủ. chi tiết hơn. 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. TEST REQUIREMENT  Test các chức năng, thành phần có độ ưu tiên cao trước.  Đánh giá chất lương sản phẩm. Chất lượng sản phẩm phải ở mức có thể chấp nhận được và phù hợp với yêu cầu khách hàng.  Tìm càng nhiều lỗi càng tốt. TEST STRATEGY  Xem xét tài liệu sử dụng, giao diện người dùng, các chức năng dễ gây lỗi.  Kiểm tra chức năng có được hiện thực đúng với mô tả yêu cầu. o Dữ liệu hợp lệ có cho ra đúng kết quả mong đợi. o Lỗi và hiển thị thông báo chính xác khi dữ liệu không hợp lệ. o Những business rule được thực hiện chính xác.  Kiểm tra các kịch bản khác nhau từ đơn giản đến phức tạp.  Chỉ sử dụng kỹ thuật black-box.  Các kiểu test: Functional Test (chủ yếu), Integration Test, Security & Access Control Testing.  Tất cả các thông tin về lỗi đều phải được ghi nhận lại từ đó đánh giá chất lượng sản phẩm.  Việc test dừng khi: hết thời gian, hết kinh phí, hoàn thành kế hoạch dự định hoặc đạt mức chất lượng đã thỏa thuận. Test tool Supplier / Action Tools Version Self-constrcution Quản lý họat động kiểm thử Excel Microsoft 2010 Kiểm soát lỗi Excel Microsoft 2010 Các công cụ quản trị CSDL PHP My Admin 3.3 Quản lý tiến độ dự án Microsoft Project Microsoft 2010 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Test environment Functional Test / Integration Test Resource System Test Security & Access Control Testing Phiên bản Chạy trên code Chạy trên code Database DB phát triển DB thiết lập riêng Mạng Localhost Internet Server/client Localhost 1 server, 1 domain TEST RESOURCES Man-power Bảng sau mô tả nguồn lực test cho dự án. Member Position / Responsibility / Comment Test Manager : quản lý họat động kiểm thử Hướng dẫn kỹ thuật. Nguyễn Như An Sử dụng và quản lý nguồn lực. Báo cáo quản lý. Báo cáo chất lượng sản phẩm. Test Designer : thiết kế testcase Nguyễn Đức Thiện Định nghĩa cách tiếp cận test. Viết các testcase. Lương Bá Linh Tester : hiện thực và chạy test case. Hiện thực test và test suites. Võ Hoàng Nguyên Chạy test suit. Ghi kết quả. System HARDWARE  1 PC (RAM >= 128MB, CPU Pentium III 800 MHz) . 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. SOFTWARE  Các browser: IE > 7.0, Firefox > 3.0, hỗ trợ đầy đủ Javascript.  Server LAMP: Ubuntu Server > 9.04, Apache 2.0, MySQL 5.0, PHP 5.0.  Localhost. FEATURES Testing features  Quản trị web site:  Quản lý người dùng và quyền truy xuất web site .  Giảng viên:  Quản lý module môn học (thêm, sửa, xóa).  Quản lý chủ đề thuyết trình (thêm, sửa, xóa, duyệt đăng ký) .  Học viên:  Đăng tải bài thực hành, bài kiểm tra, bài thuyết trình.  Đăng ký thuyết trình. Non-testing features (build version 1.5)  Giảng viên  Quản lý bài giảng, thực hành, bài kiểm tra và bài thuyết trình (thêm, sửa, xóa, chấm điểm).  Học viên  Xem bài giảng, bài thực hành, bài kiểm tra, giải đáp thắc mắc. TEST MILESTONES Mỗi Milestone cho 1 module bao gồm cả việc design testcase và chạy testcase. Chỉ test những chức năng hoàn thành trong version 1.0 Milestone Task Resource Begin date End date Man days Quản lý người dùng và quyền 25-5-2010 27-5-2010 2 days Quản lý người dùng An, Thiện 25-5-2010 27-5-2010 2 days 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Quản ký quyền hạn Linh, Nguyên 25-5-2010 27-5-2010 2 days Integration Test An, Nguyên 27-5-2010 27-5-2010 0.5 day Quản lý module môn học 28-5-2010 30-5-2010 2 days Thêm môn học An, Thiện 28-5-2010 30-5-2010 2 days Sửa / xóa môn học Linh, Nguyên 28-5-2010 30-5-2010 2 days Quản lý chủ đề thuyết trình 31-5-2010 1-6-2010 1 day Thêm / sửa chủ đề An, Thiện 31-5-2010 1-6-2010 1 day Duyệt / xóa chủ đề Linh, Nguyên 31-5-2010 1-6-2010 1 day Integration Test An, Thiện 1-6-2010 1-6-2010 0.5 day Đăng tải bài làm Linh, Nguyên 2-6-2010 5-6-2010 2.5 days Đăng ký thuyết trình An, Thiện 2-6-2010 4-6-2010 1.5 days Integration Test Linh, Nguyên 6-6-2010 6-6-2010 0.5 day Security & Access Control Test An, Thiện 7-6-2010 7-6-2010 0.5 day TEST PRODUCTS STT Sản phẩm Ngày bàn giao Người bàn giao Người nhận bàn giao 1 Test plan May 25 2 Test cases June 1 4 Defect log / reports June 8 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 1 ASSIGNMENT SOFTWARE-TESTING Test Plan Table of content 1. References 2 2. Introduction 3 3. Test Items 4 4. Software Risk Issues 5 5. Features to be tested 6 6. Features not to be tested 7 7. Test Strategies 8 8. Item Pass/Fail Criteria 10 9. Environmental Needs 11 10. Test Deliverables 12 Group members: 50600357 Tran Hoang Duy 50601095 Truong Quang Khai 50600939 Bui Phi Hung 50601490 Nguyễn Trường Minh
 13. 2
 14. 3 1. REFERENCES No. Location NAME AVAILABLE 1 Test plan template 2 www.google.com.vn 3 Slide http://www.cse.hcmut.edu.vn/~minhnnn
 15. 4 2. INTRODUCTION [Topics introduction] “BUILDING ONLINE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM” Manager Vietnamese Documents Allow user searching documents by semantic , by word key and by combination System is based on JSP and Struts Framework 1.3.10 technology Run on Internet Explorer or Mozilla FireFox. System must ensure search speeds less than 10 seconds System can distribute documents access to users. [Give an overview of the plan: The summary of the requirements. List what needs to be achieved (test objectives) Detail why testing needed.] The summary of the features will be tested : General Functions:  View company documents (TC: 4 man-days, Test: 2 man-days)  View department documents (TC: 2 man-days, Test: 1.5 man-days)  Grant privilege (TC: 1 man-days, Test: 0.5 man-days)  Manager personal documents (TC: 2 man-days, Test: 1 man-days) Common Functions:  View individual profile (TC: 0.5 man-days, Test: 0.5 man-days)  Change password (TC: 0.5 man-days, Test: 0.5 man-days)  Share documents (TC: 5 man-days, Test: 3 man-days)  Upload one or many documents (TC: 2 man-days, Test: 1 man-days)  Search documents (TC: 2 man-days, Test: 1 man-days) [Testing purpose] List what needs to be achieved and details why testing needed : Test all of auxiliary tasks. Estimate project performance.
 16. 5 3. TEST ITEMS [List of Software Items to be tested, their versions and how they are handed over for testing] A build of Project Version 1.0 Teacher send to my group Project and installations as Testing Software Assignment.
 17. 6 4. SOFTWARE RISK ISSUES [List all software Risks. These risks are related to the testing process, other risks will be mentioned in section 5.Features to be tested. Below are some common risks: Lack of personnel resources when testing is to begin. Lack of availability of required hardware, software, data or tools. Late delivery of the software, hardware or tools. Delays in training on the application and/or tools. Changes to the original requirements or designs. Complexities involved in testing the applications] Lack of personnel resources: We have 2 persons while the system has about 9 tasks must be tested. Lack of availability of required hardware, software, data or tools :  Hardware: We have about 2 PCs.  Software: OS : Unix , Windows Xp , Windows 7 run in VMware workstation Web browsers: Internet Explored 6 ,7,8 and Mozilla FireFox.  Data: OK.  Tools: We have no some tools for doing performance test , usability test and security test.
 18. 7
 19. 8 5. FEATURES TO BE TESTED [List all features will be tested under this test plan Identify risks for each feature by their likelihood and impact and then determine the extent of testing. Identify testing efforts for each type of test] Technical Business Risk Extent of Estimated Risk Risk Priority Testing Testing Feature No Feature Description Time (hours) View company 1 documents View department 2 documents 3 Grant privilege Manager personal 4 documents View individual 5 profile 6 Change password 7 Share documents Upload one or many 8 documents 9 Search documents Total Estimated Testing Time
 20. 9 6. FEATURES NOT TO BE TESTED [List all features will not be tested under this test plan] Technical Business Risk Extent of Estimated Feature Risk Risk Priority Testing Testing Time Feature Description No (hours) 1 Performance 2 Usability 3 Security
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2