intTypePromotion=3

Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) "

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:76

0
337
lượt xem
90
download

Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Cờ bạc là bác thằng bần ; cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” đây là câu nói dân gian mà mọi người trong xã hội luôn truyền tụng cho nhau. Đó cũng là bài học vừa mang tính dạy dỗ, vừa để răn đe mà thế hệ đi trước muốn để lại cho thế hệ sau này. Nó cũng nói lên hệ qủa tất yếu của tệ nạn đánh bạc gây tan vỡ gia đình, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, cờ bạc là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạm như:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) "

 1. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) " GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 1
 2. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH BẠC VÀ TỘI ĐÁNH BẠC 1.1 Những vấn đề chung về tệ nạn đánh bạc 1.1.1 Khái niệm về tệ nạn đánh bạc 1.1.2 . Các hình thức đánh bạc hiện nay 1.1.3. Tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra 1.2. Khái niệm về tội đánh bạc 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm của tội đánh bạc 1.2.3 Thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 2
 3. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam 1.3.1 Trên thế giới 1.3.2 Tại Việt Nam 1.3.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 1.3.2.2 Giai đoạn từ năm 1945 đến nay CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠC 2.1 Tội đánh bạc được quy định Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 2.1.2 Dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc 2.1.2.1 Mặt chủ thể của tội đánh bạc 2.1.2.2 Mặt khách thể của tội phạm 2.1.2.3 mặt khách quan của tội phạm 2.1.2.4 Mặt chủ quan của tội phạm 2.2 Hình phạt của tội đánh bạc 2.3 So sánh tội đánh bạc với một số tội khác 2.3.1 So sánh tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 2.3.1.1 Dấu hiệu pháp lý 2.3.1.2 khung hình phạt 2.3.2 So sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.3.2.1 Dấu hiệu pháp lý 2.3.2.2 Khung hình phạt CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 3.1 Thực trạng, tình hình tội phạm đánh bạc trên phạm vi cả nước 3.2 Những bất cập khi giải quyết vụ án đánh bạc 3.2.1 Bất cập về việc xác định khoản tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc. 3.2.2 Bất cập về giá trị chứng minh của biên bản phạm pháp quả tang GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 3
 4. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam trong các vụ án về “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” 3.2.3 Cần phân biệt hành vi vui chơi giải trí khác không có mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật với tội “đánh bạc”. 3.2.4 Về xác định tội danh đối với một số hành vi liên quan đến cá độ, bán độ,…trong lĩnh vực thể thao. 3.2.5 Một số vướng mắt trong việc áp dụng Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 để xử lý tội đánh bạc 3.3 Nguyên nhân của những bất cập nêu trên 3.4 Hướng hoàn thiện trong công tác đấu tranh tội phạm về cờ bạc. 3.5 Giải pháp trong công tác giáo dục và đấu tranh phòng chống tội phạm về cờ bạc. KẾT LUẬN PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. “Cờ bạc là bác thằng bần ; cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” đây là câu nói dân gian mà mọi người trong xã hội luôn truyền tụng cho nhau. Đó cũng là bài học vừa mang tính dạy dỗ, vừa để răn đe mà thế hệ đi trước muốn để lại cho thế hệ sau này. Nó cũng nói lên hệ qủa tất yếu của tệ nạn đánh bạc gây tan vỡ gia đình, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, cờ bạc là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạm như: Tội phạm trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự….Chính vì lẽ đó, ngay từ khi mới ra đời Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, đồng thời không ngừng đổi mới, hoàn thiện việc tổ chức và quản lý lĩnh vực này. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng vấn đề xây dựng và quản lí trật tự công cộng, an toàn công cộng là bộ phận của quá trình xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới. Qúa trình này đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, về đội ngủ cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất chính trị tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay việc xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới cần phải được tiến hành từng bước, có sự tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác, cũng như kết hợp hài hòa yếu tố phòng ngừa và yếu tố xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm an toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lí hành chính. Bên cạnh việc dùng biện pháp GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 4
 5. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam hành chính, kinh tế, thuyết phục giáo dục, biện pháp hình sự được coi là biện pháp cần thiết góp phàn bảo vệ an toàn, trật tự công cộng.Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự 1985 trong đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, Bộ luật hình sự 1999 đã quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng một cách chặt chẽ, toàn diện và phù hợp với chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay ( chương XIX với 55 điều luật quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng ). Chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng về cơ bản vẩn kế thừa những tư tưởng pháp luật đã được thể hiện tại chương VIII Bộ luật hình sự 1985. Tuy nhiên, bên cạnh tính nghiêm khắc trong xử lí, Bộ luật hình sự năm 1999 đã quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với nhiều tội ( 29 điều trong tổng số 55 điều trong chương XIX). So với quy định tại chương VIII Bộ luật hình sự 1985, chương XIX Bộ luật hình sự 1999 đã quy định nhiều tội phạm mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự, an toàn công cộng trong giai đoan hiện nay. Có thể nói Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và chương XIX các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nói riêng đã kế thừa, phát triển Bộ luật hình sự 1985 đồng thời sửa đổi, hoàn thiện một cách có hệ thống, toàn diện các tội phạm cụ thể xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu qủa. Trong Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội đánh bạc được quy định tại Điều 248 chương XIX . Đây là tội xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng, trật tự công cộng. Hậu qủa của nó đối với xã hội là vô cùng to lớn và diễn biến của nó càng ngày càng phức tạp. Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu những đặc điểm, bản chất cơ bản của tội đánh bạc để hoàn thiện điều luật là rất cần thiết. Công việc này hết sức khó khăn và phức tạp, nó không đơn giản chỉ là công việc của các nhà lập pháp, mà nó cần sự đóng góp ý kiến rất lớn từ phía cử tri trong cả nước, để họ có nhiều tình huống dự liệu thực tế và từ đó họ chọn ra những phương pháp tối ưu nhất. Đây cũng là lý do người viết chọn đề tài “tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luận văn. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Luận văn này nghiên cứu những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc, qua đó thấy được những khó khăn, và rút ra những phương pháp đúng đắn, thiết yếu trong đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc. Đồng thời, cho ta thấy được tình hình gia tăng GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 5
 6. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam của loại tội phạm này và có biện pháp đúng đắn để ngăn chặn và đi đến đẩy lùi tội phạm. Và qua đó thấy được việc đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa toàn Đảng, toàn dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi tội phạm này góp phần làm ổn định trật tự xã hội. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Trong giới hạn đề tài, sẽ nghiên cứu một số vấn đề về lý luận chung xung quanh tội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, khái quát sự hình thành và phát triển của các quy định về tội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, những nội dung cơ bản của các tội này như: khái niệm, đặc điểm, bản chất và những trường hợp áp dụng cụ thể....Bên cạnh đó, tìm hiểu thêm một số đặc điểm của tội đánh bạc trên thế giới. Từ đó có thể rút ra một số nhận xét và đề xuất hướng hoàn thiện chế định này trong chính sách hình sự nước ta để phù hợp với một số nước trên thế giới. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp từ sách bình luận khoa học, giáo trình, báo, tạp chí, tài liệu có liên quan và vận dụng những kiến thức tích lũy trong thời gian học tập để hoàn thành đề tài này. 5. Cơ cấu đề tài - Phần mở đầu. - Phần nội dung: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đánh bạc và tội đánh bạc. Phần này sẽ làm rõ các khái niệm về tệ nạn đánh bạc, các hình thức đánh bạc, và tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra; các vấn đề về khái niệm, đặc điểm của tội đánh bạc, thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay. Bên cạnh đó, chúng ta nghiên cứu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc trên thế giới và ở Việt Nam. Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) Trong phần này dựa trên cơ sở phân tích những khái niệm, đặc điểm, dấu hiệu ở phần lý luận chung. Đề tài sẽ tập trung vào phân tích các quy định theo pháp luật hiện hành về tội đánh bạc, hình phạt của tội đánh bạc. Và so sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), với tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (Điều 249) để làm rõ hơn nội dung của đề tài. Chương 3: Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện Dựa vào nội dung đã phân tích sẽ đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về tội đánh bạc trên thực tế. Qua đó đề ra những giải pháp và kiến nghị về vấn đề này. GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 6
 7. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam - Kết luận chung. - Tài liệu tham khảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH BẠC VÀ TỘI ĐÁNH BẠC 1.1 Những vấn đề chung về tệ nạn đánh bạc 1.1.1 Khái niệm về tệ nạn đánh bạc Các trò chơi “đỏ đen” đã khá phổ biến trong các tầng lớp nhân dân và từ lâu đã trở thành vấn nạn xã hội. Tới nay, tệ nạn đó đã len lỏi vào nhà trường, những người thầy đã trở thành con thiêu thân của trò chơi sát phạt này. Do đó, việc tìm hiểu khái niệm cơ bản về “đánh bạc” là rất cần thiết. Nó giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về tệ nạn đánh bạc. “ Đánh bạc là được thua bằng tiền hay lợi ích khác trên cơ sở một kết quả không hiển nhiên hoặc một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Thông thường, các kết quả hay biến cố nói trên sẽ biết được rõ ràng, trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đánh bạc cũng được hiểu khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa, lịch sử”.1 1 www.bachkhoatoanthu.gov.vn GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 7
 8. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Cờ bạc là một tệ nạn xã hội, một hiện tượng xã hội tiêu cực gây ra thiệt hại nghiêm trọng làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nên hận thù vì thua bạc, gây tan vỡ gia đình và là nguồn phát sinh các tội phạm trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng. Việc nhiều cán bộ Nhà nước lấy tiền đi cá độ hay đánh đề đã xâm hại trực tiếp đến tài sản xã hội chủ nghĩa. Và việc đấu tranh, phòng ngừa và bài trừ tệ nạn đánh bạc ra khỏi xã hội là yêu cầu cấp bách, và là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chứ không phải của riêng cá nhân, hay cơ quan chức năng nào. 1.1.2 . Các hình thức đánh bạc hiện nay Cờ bạc là một hiện tượng xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Ngày nay, tệ nạn đánh bạc đang có xu hướng phát triển nhanh chóng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó không chỉ tồn tại ở các nước phát triển mà ngay cả các nước chậm phát triển. Tệ nạn đánh bạc ở trên thế giới và ở Việt Nam phổ biến chủ yếu dưới ba hình thức sau: Thứ nhất, cờ bạc chuyên nghiệp trong các sòng bạc dạng Casino, hình thức chủ yếu là xóc đĩa. Nhưng những năm gần đây, do đời sống kinh tăng trưởng, nhiều người có tiền của mải mê ăn thua trong đó có các bọn cầm đầu các nhóm lưu manh, tham nhũng, buôn lậu đã lao vào các sòng bạc, ném vào đó bạc triệu. Những “xới cờ bạc” hiện nay có tổ chức chặt chẽ, hoạt động mang tính thường xuyên chứ không do các con bạc tự lập, tự phát như trước đây. Xới cờ bạc có chủ xới phụ trách chung, có người đứng thu tiền “hồ” của con bạc, có “bảo kê” thường là những đối tượng đầu gấu, có tiền án, tiền sụ. Tại sòng bạc, con bạc có thể cầm đồ, đổi tiền vàng, và được đáp ứng các loại “dịch vụ” khác như ăn uống, chích, hút ma túy, chơi gái… Các con bạc không chỉ là các cậu tú con nhà giàu, những thanh niên thất nghiệp, vô công rỗi nghề, bọn trộm cắp vặt…học sinh, sinh viên mà những sòng bạc lớn con bạc chủ yếu là các đối tượng buôn bán kinh doanh, những cán bộ tha hóa, tham nhũng tiền của Nhà nước, những tên tội phạm đầu sỏ… Những ổ bạc “liên tỉnh” dạng Casino cũng xuất hiện ngày một nhiều với những con bạc là những đối tượng cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, tổ chức đánh bạc trong thời gian dài, với số tiền lớn. Đi theo các con bạc còn có một số đối tượng mang tiền để cho vay nặng lãi. Dân cờ bạc gọi đối tượng này là “tín dụng”. Để có thể ngồi đánh bạc suốt ngày, các con bạc tổ chức nấu ăn tại chỗ. Tương ứng theo sự phát triển của thế giới hiện đại, kỹ thuật cờ bạc ngày càng phát triển. Đã xuất hiện nhiều hình thức cờ bạc mới như cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền, đánh bạc điện tử,v.v. Điển hình là vụ án Trương Văn Cam, trong nhiều tội danh mà các GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 8
 9. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam bị can trong vụ án này bị khởi tố có tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá bạc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tổ chức cờ bạc của Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng bọn đã thu được một khoản tiền khổng lồ. Tính từ năm 1962 cho đến khi bị bắt giữ vào ngày 12/12/2001, Năm Cam đã có bốn tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và một tiền án ba năm tù về tội giết người. Ví dụ: Ngày 15/9/2002 Công an tỉnh Đồng Nai đã đánh sập một trường gà quy mô lớn tại Long Thành, bắt qủa tang 57 đối tượng, tạm giữ 10 xe ôtô, 23 xe máy. Qua tin báo của nhân dân về một tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà cá độ, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công tác trinh sát, nắm tình hình để đấu tranh, triệt phá. Qua đó, đơn vị phát hiện những kẻ tổ chức sòng cờ bạc này chuẩn bị tới 4 điểm cách nhau khoảng 5 cây số và thường xuyên di dời điểm tổ chức nhằm tránh bị sự đột kích bất ngờ của công an. Đặc biệt, trên đoạn đường dài khoảng 15 cây số tính từ quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, vào đến điểm tổ chức đá gà, chúng còn bố trí một số “trạm gác”, đồng thời sử dụng một số người chạy xe ôm làm tai mắt, vừa để phát hiện, báo tin kịp thời sự xuất hiện của công an vừa để hướng dẫn những đối tượng thực sự đi tham gia cá độ gà. Sáng sớm tinh mơ ngày 15/9/2002, các trinh sát hình sự cấp báo tin về ban chỉ huy công an nguồn tin hôm nay các con bạc sẽ đến sát phạt nhau tại điểm ở nông trường cao su Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Một phương án tác chiến đã được khẩn trương xác lập thật chu đáo cho cuộc tập kích bắt qủa tang. Sáng sớm ngày 15/09/2002, một mũi trinh sát được xe chở đến bố trí ém sẵn ở khu vực rẫy mì, cao su gần xung quanh địa điểm tổ chức sòng gà. Một mũi trinh sát khác nhanh chóng hòa nhập vào những kẻ đi xem đá gà tiếp cận bên trong. Tuy nhiên, phải chờ đến 15 giờ chiều, khi những kẻ cờ bạc đang hăng say theo dõi trận đấu, các cán bộ công an mới được lệnh tấn công. Trận đánh phối hợp nội công, ngoại kích thật ngoạn mục. Chính yếu tố bất ngờ đã mang lại hiệu qủa, trinh sát “gom” được 57 đối tượng cùng với tang vật chứng gồm 10 con gà đá, 6 cặp cựa dùng cho gà đa, 1 cân đồng hồ loại 5 kg dùng để cân, phân loại hạng gà tham gia thi đấu, trên 5,2 triệu đồng và 23 xe máy, 10 xe ôtô là phương tiện để các đối tượng sử dụng để đến trường gà; 6 điện thoại di động dùng để liên lạc. Ngoài ra, qua kiểm tra người, các cán Bộ Công an còn thu được trên 27,7 triệu đồng của một số đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết chủ trường gà là Mai Thu Hòa, sinh năm 1955 ngụ tại phường 7 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 15 đối tượng khác đã bị tạm giữ, chủ trường gà Mai Thu Hoa và các đối tượng “bắt” trung bình từ 1- 2 triệu đồng hoặc hơn cho mỗi “độ”. Sáng ngày 17/09/2002 một đối tượng đánh bạc là GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 9
 10. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Vũ Minh Tân, tự “Tân heo” ngụ tại thị trấn Long Thành đã đến đầu thú tại Công an tỉnh Đồng Nai. Vụ án cờ bạc quy mô lớn này đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địa phương. Thứ hai, cờ bạc lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết. Bên cạnh việc đánh bạc bằng nhiều hình thức tại xới, ổ bạc, một hình thức cờ bạc đã trở nên phổ biến, lây lan nhanh trên diện rộng đó là tệ nạn chơi lô, đề, lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết. Đối với loại hình cờ bạc này, các cơ quan bảo vệ pháp luật rất khó kiểm soát, vì hoạt động của chủ đề kín đáo, năng động, đa dạng. Nhiều chủ thể họat động núp dưới hình thức cửa hàng cầm đồ; đội ngũ “đầu gấu”, đòi nợ cũng cơ động núp dưới hình thức bạn bè, người nhà của chủ đề. Các thư ký đề là các đối tượng dân nghèo, có thể là người thất nghiệp, người có việc làm không thường xuyên, cán bộ nghỉ hưu, thậm chí cả trẻ em… Cá biệt có một số cán bộ Nhà nước đã lấy tiền công qũy đánh đề ảnh hưởng không nhỏ đến kinh doanh, sản xuất. Ví Dụ: Vào dịp cuối tháng 11 năm 2002 công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án số đề quy mô lớn đã xảy ra ở thị xã Rạch Gía, Kiên Giang. Một “thần đề’ là Nguyễn Doanh Ngoan, sinh năm1990 học sinh lớp 2B Trường tiểu học xã Hưng Yên, huyện An Biên đã bị bắt cùng với một “trợ lý thần đề” là mẹ đẻ Nguyễn Thị Tốt cùng một số “con đề” ở địa phương. Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt giữ “ trùm đề” Lê Anh Đào sinh năm 1969, ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Thạnh Yên, huyện An Biên cùng 5 con đề khác. “ Trùm đề” Lê Anh Đào trực tiếp tổ chức cho sáu tay em bán số đề nộp phơi. Số tiền bán đề mỗi ngày do các tay em nộp cho Lê Anh Đào từ 4 – 6 triệu đồng. Thị cho các tay em hưởng hoa hồng 18%. Lê Anh Đào quy định: hằng ngày các tay em phải nộp phơi trước 15 giờ tại nhà của thị hoặc qua số điện thoại của gia đình thị hoặc điện thoại của mẹ đẻ thị. Ngoài ra Lê Anh Đào còn tổ chức cho em dâu là Lê Thị Thủy gom phơi đề của các tay em Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Nẻo. Chiều ngày 22/07/2002 các “con đề” đã trúng số 13 đài Đồng Tháp, do Lê Anh Đào bán với số tiền xác lên đến 3,9 triệu đồng, quy thành tiền chung( theo quy ước của giới chơi đề mua 1000 đồng trúng 70000 đồng - giải hai con) là 273 triệu đồng. Không có tiền chung Lê Anh Đào định bỏ trốn. Nhưng thị đã chậm chân hơn cơ quan công an. Công an Kiên Giang còn bắt giữ một “trùm đề” khác là Phạm Thị Được sinh năm 1965, ngụ ấp Sáu Đình, Nam Thái, huyện An Biên. Phạm Thị Được tổ chức cho 8 tay em đi bán số. Hầu hết các con đề đều tán gia bại sản, cầm cố, thế chấp. Cá độ là biến tướng của tệ nạn cờ bạc, nó gắn liền với một số hoạt động văn hóa thể thao và một số họat động xã hội khác. Ban đầu cá độ chỉ là hình thức “làm tăng phần hấp dẫn” cho những cổ động viên bóng đá và các môn thể thao có tính đối kháng GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 10
 11. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam cao khi họ theo dõi một trận đấu, một giải lớn…Lâu dần, nó trở thành một hình thức cờ bạc hết sức nguy hiểm với những địa điểm cá độ, người làm “trọng tài”, người cá độ, các đối tượng đòi nợ thuê… Gía trị mỗi lần “cá độ” có thể lên tới bạc tỷ, nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an xã hội. Cá độ cũng để lại những hậu qủa. Nhiều người ban đầu vui thì chơi sau nghiện cá độ, bán nhà, cầm đồ vì cá độ, có người tự sát hoặc gây rối trật tự, gây thương tích cho người khác vì cá độ. Thứ ba, cờ bạc công khai dưới các hình thức tá lả, đỏ đen, ba cây, tổ tôm, đánh chắn, rút xì, đầu đít, … hoạt động công khai ở các nơi công cộng, trên hè phố, trong cơ quan, xí nghiệp, trường học, trên các tuyến giao thông. Loại cờ bạc này đã phát triển và phổ biến khá lâu dài trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam nay vẫn còn tồn tại và phát triển. Tệ nạn cờ bạc ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn được coi là mặt tiêu cực của xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế. Cờ bạc còn liên quan chặt chẽ và chịu sự tác động qua lại của tội phạm và tình hình trật tự an toàn xã hội. Cờ bạc là môi trường thuận lợi nuôi dưỡng các hành vi phạm tội, các hành vi phạm pháp luật khác hoặc các hiện tượng lộn xộn trong xã hội. Đội quân cờ bạc được coi là nguồn bổ sung cho các loại tội phạm, trong nhiều trường hợp còn làm tha hóa cả đội ngũ cán bộ trung cao cấp của Nhà nước, của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà vụ án Năm Cam là một điển hình. Từ một kẻ phạm tội hình sự, trùm cờ bạc Năm Cam đã gây dựng lên cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta. Từ những đồng tiền cờ bạc bất hợp pháp. Đồng tiền cờ bạc và tội phạm của Năm Cam đã đẩy một bộ phận cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát, nhà báo phải cùng chúng ra tòa vì tội nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cờ bạc cũng đã len lỏi vào lĩnh vực thể thao. Tệ nạn cá độ bóng đá đã và đang thâm nhập mạnh vào nền bóng đá nước nhà vốn đang trên đường phát triển. Nhiều địa bàn công cộng trở nên phức tạp về an ninh, trật tự do tệ nạn cờ bạc gây ra. Sự phát triển của tệ nạn cờ bạc còn trực tiếp thúc đẩy các tội phạm và tệ nạn xã hội khác phát triển. Có thể nói giữa các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm có liên quan mật thiết với nhau, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Vì vây, đòi hỏi để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm phải tiến hành phòng chống kiên quyết và mạnh mẽ tệ nạn cờ bạc. 1.1.3. Tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 11
 12. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Cờ và bạc vốn là hai trò chơi khác nhau. Cờ khởi đầu là một trò chơi mang tính trí tuệ và được tổ chức tranh tài cùng với những môn thể thao như cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa... Nhưng dần dà nó gắn với những trận ăn thua đi liền với tiền bạc nên dân gian gọi là cờ bạc. Cờ bạc chỉ những trò chơi ăn tiền. Cùng với sự phát triển của xã hội, trò cờ bạc ngày nay cũng biến hoá muôn hình vạn dạng. Và nó gây ra những tác hại vô cùng to lớn. Ở phạm vi của bài luận văn, người làm đề tài nêu ra những tác hại cơ bản, phổ biến do tệ nạn đánh bạc gây ra như sau. Tệ nạn cờ bạc làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo… Ví dụ: Ngày 21/04/2009, anh Nguyễn Đình Hội, chủ xưởng sửa chữa xe ôtô tại 120 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội tới Công an phường Nghĩa Tân trình báo bị mất chiếc ôtô Innova BKS 29Z-5299. Anh Hội cũng cho biết cùng thời gian phát hiện vụ mất ôtô, 2 nhân viên phục vụ quán ăn ở cạnh xưởng ôtô là Nguyễn Văn Lĩnh (34 tuổi) và Trần Thanh Lâm (23 tuổi), quê ở Lý Nhân, Hà Nam cũng "mất tích". Đến ngày 29/04/2009, Công an phường Nghĩa Tân đã bắt giữ được Lĩnh và Lâm khi cả 2 đang lang thang tại công viên Nghĩa Đô. Lĩnh khai nhận lợi dụng bảo vệ xưởng xe ngủ say đã cùng Trần Thanh Lâm trộm cắp chìa khóa, mang xe đi đặt tại một hiệu cầm đồ trên đường Bưởi lấy 100 triệu đồng để ăn tiêu, cờ bạc.2 Tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng đã làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nên hận thù vì thua bạc dẫn đến cướp bạc, đâm chết người… Ví dụ: Khoảng 19 giờ 30 phút tối 23/04/2009, tại một địa điểm đánh bạc ở quận Kiến, hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm ban đầu xác định khoảng 6 người có xảy ra mâu thuẫn với nhau trong khi đánh bạc. Cả hai nhóm đã hẹn nhau đến ngã ba phố Trần Nguyên Hãn – Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân để “nói chuyện”. Tại đây chúng đã lao vào gây gỗ đánh nhau bằng dao, kiếm, chai lọ và súng tự tạo. Vụ việc chỉ được chấm dứt khi một tiếng nổ vang lên, một người trong nhóm gục xuống tại chỗ bên cạnh các mãnh vỡ thủy tinh. Nạn nhân là Nguyễn Công Tú (sinh năm 1987) trú ở Nghĩa Xá, quận Lê Chân bị sát hại do nhiều nhát đạn găm trên người. Khẩu súng gây án được xác định là súng bắn đạn hoa cải mà các băng nhóm tội phạm đất cảng hay sử dụng.3 Tệ nạn đánh bạc làm cho nhân cách con người bị hủy hoại, phá tán tài sản gia đình. Tệ nạn đánh bạc cũng gây ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình, làm cho 2 www.cand.com.vn 3 www.google.com.vn GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 12
 13. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam nhiều gia đình dẫn đến tan vỡ hạnh phúc – cha mẹ phải ly hôn, con cái bơ vơ lang thang trộm cắp, cướp giật. Ví dụ: Tên Vũ Văn Huỳnh ở Hải Bối, huyện Đông Anh là chủ chứa cờ bạc, nhiều lần vợ y can ngăn nhưng do ham mê cờ bạc dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Tệ nạn cờ bạc thường gắn liền với tệ nạn khác như nghiện hút, mại dâm, côn đồ càn quấy gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Ví dụ: Tên Trần Vưn Sơn (Sơn Lâm) ở phố Nhổn, huyện Từ Liêm vừa là chủ chứa cờ bạc, vừa là chủ chứa nghiện hút. Tệ nạn cờ bạc đã gây ra những hậu qủa xã hội hết sức nghiêm trọng. Nó góp phần cho vấn nạn tham nhũng, nhận hối lộ phát triển. Ví dụ: Nguyên một giám đốc ngân hàng ở huyện Yên Bái đã tự sát vì dùng tiền công qũy đánh đề. Kế toán trưởng kho bạc một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng và nhiều cán bộ Nhà nước khác đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính về tội lấy tiền công qũy đánh đề, nhiều người đã tự tử vì không trả được nợ. Về vấn nạn nhận hối lộ trong vụ án Năm Cam, trong quyển sách “mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm thời hiện đại – NXB công an nhân dân Hà Nội/2003” (của nhóm tác giả : Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Tiến sĩ Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên) có nhận định : “Chính Năm Cam đã bắt đầu “sự nghiệp tội phạm có tổ chức” của mình từ cờ bạc. Năm Cam có một điều vượt trội so với các “bậc đàn anh” trong qúa khứ như Đại Cathay, Tuấn Đả, Sơn Đảo, Châu Nhị, Hợi Điên,.v.v.là ở chỗ y sớm hiểu rộng rằng, nếu không quan hệ rộng với những người có quyền lực thì sự nghiệp cờ bạc và tội phạm của y sẽ rất sớm chấm dứt”. Theo quan điểm của ca nhân người làm đề tài, đây là một nhận định rất hay, không những nó nói lên được tác hại vô cùng to lớn mà tệ nạn cờ bạc gây ra cho xã hội, mà nó còn nói lên được một sự thật nhức nhói đang diển ra trong xã hội, và gây đau đầu cho những nhà lãnh đạo đó là nạn nhận hối lộ. 1.2. Khái niệm về tội đánh bạc 1.2.1 Khái niệm Đánh bạc là hành vi tham gia trò chơi bất hợp pháp mà sự được thua kèm theo việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể (tiền hoặc hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác). Và là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ ảnh hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi, mà còn là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Theo Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 định nghĩa về tội đánh bạc như sau:“Đánh bạc là tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào” GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 13
 14. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam 1.2.2 Đặc điểm của tội đánh bạc Tội đánh bạc được quy định tại Điều 248, chương XIX, Bộ luật hình sự 1999 các tội “xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”. Tội đánh bạc đã xâm phạm đến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội, và có một số đặc điểm sau: Hành vi phạm tội thể hiện ở hành vi đánh bạc, tức là hành vi sát phạt lẫn nhau (với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật) của nhiều người ( từ hai người trở lên) dưới bất kỳ hình thức nào ( như chơi số đề, cá cược, xóc đĩa, tổ tôm, đỏ đen, tá lả..). Lỗi của cấu thành tội phạm của tội này đều là lỗi cố ý . Động cơ không là dấu hiệu bắt buộc của tội này. 1.2.3 Thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc rất tinh vi, xảo quyệt. Để chuẩn bị hoạt động tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bọn chúng phải tìm và lựa chọn địa điểm thuận lợi. Địa điểm có thể là đối tượng đang ở, khách sạn, nhà trọ hoặc một nơi công cộng nào đó có thể vừa thuận lợi cho hoạt động phạm pháp, vừa đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng hoặc quần chúng nhân dân. Để bảo đảm bí mật, bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường tổ chức đánh bạc ở những nơi tương đối cố định, núp dưới danh nghĩa cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc ở các địa điểm có ít người ra vào, hoặc ra vào một cách hợp lí để tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh. Chúng đề ra các quy định chặt chẽ, kiểm soát việc đi lại, quan hệ của các đối tượng, có những ổ đánh bạc chúng quy định người lạ không được vào. Chúng thiết kế các phương án bảo vệ, báo động khi có sự kiểm tra của chính quyền và cơ quan công an, chúng chuẩn bị những lí do hợp lí để khai báo trước cơ quan công an. Khi bị phát hiện bắt qủa tang thì chúng tìm cách xóa bỏ, tiêu hủy các phương tiện sử dụng trong qúa trình đánh bạc để phi tang chứng cứ, đối phó với cơ quan công an nhằm chối tội. Như vậy, về thủ đoạn hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc chúng không trừ một thủ đoạn nào nhằm đạt được mục đích phạm tội. Thực tế cho thấy để tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm đánh bạc, một số đối tượng đã sữa chữa nhà ở làm nơi đánh bạc một cách chu đáo, có tường bảo vệ kiên cố, cửa ra vào chắc chắn để nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Nhiều khi chúng còn làm thủ tục đăng kí kinh doanh ngành nghề hợp pháp, sau đó mới tổ chức làm địa điểm đánh bạc. Ví dụ: Hồi 21 giờ ngày 12/08/2002, cơ quan công an tỉnh H bắt qủa tang tại nhà Phạm Thế Dương, sinh năm 1965 ở số 4/68-Tuệ Tĩnh – thành phố Hải Dương 32 đối tượng GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 14
 15. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu 39500000 đồng, 15 điện thoại di động. Để chuẩn bị cho tổ chức hoạt động đánh bạc, Duơng đã sửa lại căn nhà của y thành 3 tầng kiên cố, có cổng ra vào chắc chắn, tường bao vây xây cao có dây thép gai. Địa điểm chúng chọn đánh bạc là trên đỉnh tầng 3 có cửa bảo vệ chắc chắn, có hệ thống thông tin liên lạc thuận lợi. Về hình thức tên Dương đăng ký kinh doanh bán café, hát karaoke nhưng thực chất chủ yếu là hoạt động tổ chức đánh bạc. Tùy từng điều kiện cụ thể mà bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có thể chuẩn bị những hình thức đánh bạc khác nhau với mục đích đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối. Khi đã chuẩn bị kĩ các điều kiện đảm bảo, chúng tổ chức phân công điều hành thực hiện tội phạm như: bố trí người canh gác bảo vệ, lôi kéo người tham gia đánh bạc, đề ra các quy định chặt chẽ an toàn như kiểm tra khách đến, ám hiệu báo động khi bị công an phát hiện, chuẩn bị cho việc tẩu thoát và che dấu hành vi phạm tội. Có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc đã tính toán kĩ lưỡng phương án phòng thủ và che dấu tội phạm, bọn chúng còn chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ cho đánh bạc như ôtô, xe máy, camera, catset, điện thoại di động, máy fax, bộ đàm, internet… thông tin ám hiệu cho nhau để lừa đảo. Có đối tượng còn chuẩn bị cả bát đĩa riêng biệt khi đánh xóc đĩa để dễ dàng quan sát lừa bịp trong khi thực hiện hành vi đánh bạc. Đối với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đỏ đen, bọn chúng thường dùng thủ đoạn lừa đảo, cướp, cưỡng đoạt tiền và tài sản của khách chơi. Chẳng hạn, chúng quan sát các đối tượng có tiền vàng, tài sản, để rủ rê đánh bạc, có thể có “cò mồi” gạ gẫm chung nhau. Chúng thường bố trí một hai tên làm cò mồi giống như những người khách bình thường để đến địa điểm bố trí tham gia.4 Trên đây là một số thủ đoạn mà bọn đánh bạc hay sử dụng, để tham gia vào các trò chơi đỏ đen, bọn chúng đã không ngừng thay đổi từ địa điểm đến cách đánh bạc. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng nhiều. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày nay - với trang thiết bị hiện đại, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc thực hiện hành vi phạm tội của chúng tinh vi hơn. 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc 1.3.1 Trên thế giới Trước tiên tìm hiểu về tình hình đánh bạc ở một số thủ đô cờ bạc trên thế giới nói riêng, và các thủ đô cờ bạc ở châu Á nói chung. Vào năm 1626 tại thành phố Venise, Italia một cơ sở đánh bạc đầu tiên được luật pháp công nhận. Giới thượng lưu Venise thường đến đây giải trí và gọi nhà đánh bạc này là casini. Về sau, mọi người gọi 4 1001 thủ đoạn của bọn tội phạm/ thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc / NXB Chính trị quốc gia GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 15
 16. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam chệch ra là Casino và bắt đầu từ đây các cơ sở đánh bạc trên thế giới được mang một cái tên mới là Casino. Năm 1650 các Casino được xây dựng ở các nước châu Âu khác, trong đó Casino nổi tiếng nhất là Casino mang tên Spa ở nước Bỉ. Các Casino được xây ở Pháp, Đức, Anh và được nhà nước cho mở 12 giờ mỗi ngày. Vào năm 1806 ở nước pháp nhà vua Napoleon đã cho xây dựng hàng loạt Casino và các sòng bạc này được chính quyền cấp giấy phép hoạt động. Các Casino nước Pháp nổi tiếng trên thế giới với sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, lịch sự, phục vụ tốt. Nhưng từ đây cũng xuất hiện nhiều vấn đề xã hội chung quanh các sòng bạc này như tự tử vì thua bạc, tâm thần,… Vì vậy, năm 1837 tất cả các Casino bị chính quyền pháp cấm hoạt động. Nhưng nước Đức lại thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho một số Casino ở Baden – Baden, Wiesbaden, Bad – Humburg. Các Casino ở nước Đức đã xuất hiện các kiểu chơi cờ bạc dạng xóc đĩa. Năm1860 ở Monaco đã mở sòng bạc mang tên Fracois Blanc. Trên vùng đất Monte – Carlo đã thành lập Casino của hiệp hội Societe des Bains de Mer. Năm 1899 đã xuất hiện các salons priver (phòng cá nhân) để đánh bạc cho yên tĩnh. Năm 1931 tại Las Vegas ( Hoa Kỳ) đã xuất hiện các sòng bạc đầu tiên được chính quyền cho phép. Nhưng nhắc tới thế giới cờ bạc thì phải nói đến Hoa Kỳ với vương quốc Las Vegas nổi tiếng . Không cần thăm nước Mỹ thì mọi người trên thế giới cũng biết thủ đô của nước Mỹ là Washington.D.C. Nhưng đối với thế giới thì đây chỉ là thủ đô về chính trị, văn hóa, khoa học của nước Mỹ. Nếu New York là thủ đô kinh tế của nước Mỹ thì thủ đô của Mafia Hoa Kỳ lại là Las Vegas. Cái tên Las Vegas này còn được mệnh danh là thủ đô cờ bạc thế giới. Từ đầu thế kỷ 17 những tên tội phạm nguy hiểm, giết người, ăn cướp và lừa đảo dựng lên thành phố này để ở đây, cách xa các đồn cảnh sát và bao bọc bởi những đồng cát nóng bỏng chúng có thể đóng vai các nhà quý tộc, tẩy rửa những đồng tiền tội phạm và đầu tư vào ngành kinh doanh và béo bở : cờ bạc . Một thành công nữa của Las Vegas là các sòng bạc mở cửa cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu ghèo, hữư danh hay vô danh, thậm chí cả người da đen và dân Puectorico. Nghiên cứư lịch sử thành phố cờ bạc này cho thấy từ xa xưa người dân da đỏ đã chơi một loại xóc đĩa với các con xúc xắc và những que gỗ màu. Trên địa hạt bang Nevada, các trò chơi cờ bạc được chính quyền và pháp luật cho phép, loại trừ thời gian 1910 – 1930. Cho đến nay thì cờ bạc đã trở thành nguồn thu chủ yếu của thành phố sa mạc vốn được mệnh danh là “thủ đô Mafia Hoa Kỳ” này. Nếu như Las Vegas được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của thế giới, thì Hồng Kông, Ma Cao trước khi trở về Trung Quốc được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của châu Á. Hồng Kông là thành phố của Casino, có rất nhiều sòng bạc Casino các loại, phần GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 16
 17. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam lớn được tập trung trong các khách sạn lớn, các khu ăn chơi, bên cạnh những tiệm massage, các tiệm ăn, các quán bar, các quán dancing,v.v. các sòng bạc của Hồng Kông khác với Hoa Kỳ và các nước là rất sang trọng, chỉ dành cho các nhà triệu phú, những người giàu có. An ninh trật tự ở Hồng Kông khá tốt. Mặc dù lãnh địa này đã và đang tồn tại nhiều băng đảng tội phạm gốc châu Á nổi tiếng như Hội Tam Hoàng, băng “Bamboo”, các nhomc Yakuza… Ở châu Á các sòng bạc đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc, Việt Nam. Casino ở Macao xuất hiện từ năm 1850. Từ năm 1962 Hiệp hội Sociedae de Tusismo e Diversoes de Macao trở thành độc quyền cấp giấy phép ở Macao. Và lãnh thổ nhỏ thuộc Bồ Đào Nha này đã trở thành một vương quốc Casino nổi tiếng đứng hàng đầu châu Á. Ở Trung Quốc, hiện nay bao gồm cả Hồng Kông và Macao hiện tồn tại hai phương thức quản lý đối với cờ bạc. Trung Quốc lục địa kể từ khi Đảng cộng sản cầm quyền năm 1949 đánh bạc bị cấm dưới mọi hình thức. Những năm gần đây trong tiến trình cải cách và mở cửa, chính phủ Trung Quốc cho phép mở một số sòng bạc dạng slot machine (máy đánh bạc tự động) ở một số vùng kinh tế mở, dành cho người nước ngoài và Hoa Kiều. Còn ở Hồng Kông và Macao vẫn áp dụng phương thức quản lý cũ với cờ bạc là cấp phép và thu thuế. Ở nước Ôxtrâylia, nghành công nghiệp cờ bạc mỗi năm thu được 8 tỷ đô la Ôtrâylia. Ở nuớc này có 14 Casino ở Sydney, Gold Coast, Brisbane, Townsvlle, Melbourne … Trong đó các sòng bạc Casino được chính quyền cấp phép đầu tiên vào năm 1992 và 1994 ở Melbourne và Sydney Tại Philippin và Malaysia, các sòng bạc Casino cũng được nhà nước cấp phép hoạt động. Tại Philippin công ty Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) dưới sự kiểm soát của chính phủ quản lý các Casino ở nước này. PAGCOR tổ chức các trò chơi bingo ở 10 Casino và trò chơi slot machine ở một sòng bạc Casino ở Manila. Phần lớn khách chơi cờ bạc ở Philippin là người nước ngoài. Tại Malaysia, chính phủ đã làm chủ sở hữu sòng bạc Casino lớn nhất ở Đông Nam Á ở Kuala Lumpur. Tại Campuchia sòng bạc Casino đầu tiên được mở trên thuyền nổi ở Mega Resort floating Casino trên sông Tonle Sap vào năm 1995. Năm1996 trên địa phận gần biên giới Thái Lan, chính quyền địa phương đã mở nhiều Casino, chính phủ đã thu được 500000 USD lợi nhuận. Một Casino lớn được mở trên địa phận tỉnh Svâyriêng đối diện cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). 1.3.2 Tại Việt Nam 1.3.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 17
 18. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Thời xa xưa ở Việt Nam những người vô công rồi nghề, thường có tính ham mê cờ bạc . Trong những tháng giêng, tháng hai, tháng ba, gọi là “tháng ăn chơi”, đàn bà, trẻ con cho chí người lớn, chỗ thì tụm năm, tụm ba chơi xúc sắc, quay đất, xóc đĩa, giồi mỏ, giồi chẳn lẻ, bài phu, tam cúc, tứ sắc, bài cào … đâu đâu cũng thấy nói tới chuyện cờ bạc. Đó là cách chơi xuân, ăn thua độ năm ba đồng, còn quanh năm những tay ăn chơi chực bóc áo tháo quần của nhau thì nhất là hay chơi xóc đĩa, ít xì hay là tài bàn, đánh bất. Trong xã hội phong kiến Việt Nam vấn đề cờ bạc được đề cập đến trong các Bộ luật lớn như Quốc Triều Hình Luật triều Lê, Luật Gia Long triều Nguyễn ở một góc độ giữ gìn an ninh trật tự phong kiến. Đặc biệt vấn đề tệ nạn cờ bạc đã được đề cập đến nhiều trong hương ước của làng xóm, ở các vùng nông thôn Việt Nam . Tuy nhiên dưới chế độ cũ các tệ nạn cờ bạc như đánh chắn, tổ tôm, cua cá, ba cây, xóc đĩa, đỏ đen, tam cúc,…đã xảy ra phổ biến không chỉ ở các vùng nông thôn và cả ở khu vực thành thị. Các sòng bạc dạng Casino đã được cấp giấy phép hoạt động công khai để thu lợi nhuận cho chính quyền. Trải qua nhiều thời kỳ pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của pháp luật phong kiến Trung Hoa. Năm 1698, vua Lê Huy Tông hạ lệnh cho viên đề lãnh dò xét: “người chứa gá và người đánh gá đều bị phạt nặng, số tiền bị phạt nhiều hay ít tùy theo thứ bậc phẩm trật của từng người”. Ngay sau khi lên ngôi năm 1802, vua Gia Long đã ban lệnh nghiêm cấm đánh bạc, quy định hình phạt nghiêm khắc. Theo Luật Gia Long ban bố, các khoản tiền thu về trong và sau vụ đánh bạc được dùng làm phần thưởng cho những người có công tố giác tội phạm. Dưới triều các vua Minh Mạng, vua Thiệu thì tội đánh bạc bị phạt rất nặng, không cần biết là quan hay lính. Quan phạm tội thì bị phạt rất nặng, thậm chí bị phạt treo cổ. Còn những người có trách nhiệm quản lý, theo dõi khi để xảy ra việc đánh bạc cũng bị phạt giáng chức từ 2 – 4 cấp. Tuy nhiên, những ai có công phát hiện tội phạm sẽ được thưởng. 1.3.2.2 Giai đoạn từ năm 1945 đến nay Sau khi cách mạng tháng tám thành công, chính quyền nhân dân còn non trẻ. Đất nước bị Pháp, Nhật vơ vét xác xơ, bị chiến tranh và thiên tai tàn phá. Nền kinh tế vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại phải đối phó với những khó khăn chồng chất. Trước tình hình đó, Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chống thực dân pháp xâm lược. Sau đó, hàng loạt văn bản pháp luật đã được Nhà nước ban hành. Bên cạnh hoạt động đấu tranh chống thực dân cùng bọn tay sai, phản động, Nhà nước ta còn hết sức chú trọng việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong kháng chiến. Chính vì vậy, pháp luật hình sự của chính quyền nhân dân đã tập trung phục vụ thực hiện các nhiệm vụ đó. GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 18
 19. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam Ngày 14/04/1948, Nhà nước đã ban hành sắc lệnh số 168 về tội đánh bạc. Nhằm mục đích chặn tay địch và những phần tử thuộc các giai cấp bóc lột, dùng cờ bạc vào những mục đích phá hoại, đầu độc, bóc lột nhân dân, làm cho một số người sao lãng nhiệm vụ cách mạng. Và sau đó có nhiều văn bản được ban hành như: Thông tư số 301- VHH-HS ngày 14/01/1957 của Bộ tư pháp về bài trừ tệ nạn xã hội; Chỉ thị 1183 – TATC/TC ngày 01/07/1960 của Tòa án tối cao về xử lý cờ bạc, Thông tư 121 – CP ngày 09/08/1961 của Hội đồng chính phủ “về việc tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội”, Chỉ thị 14 – CT ngày 16/01/1961 của chủ tịch Hội đồng bộ trưởng “về các biện pháp giải quyết các vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn xã hội” đã yêu cầu lập hồ sơ đưa ra truy tố hoặc tập trung cải tạo đối với bọn tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc chuyên nghiệp. Trong quyết định số 154 – CP ngày 01/10/1973 của Hội đồng Chính phủ “về việc bổ sung đối tượng bị coi là lưu manh chuyên nghiệp thuộc diện tập trung giáo dục cải tạo ở cơ sở sản xuất do Bộ Công an quản lý” cũng quy định về xử lý các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Tiếp đó, Chỉ thị 135/HĐBT ngày 14/05/1989 của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng “ về việc giải quyết trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” cũng nhấn mạnh việc xử lý, quản lý các đối tượng cờ bạc . Các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc cũng bị xử lý hành chính theo quy định của Nghị định 141 – HĐBT ngày 25/04/1991 “quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự”. Ngày 18/05/1994 Liên Bộ Tài chính - Nội vụ đã ra thông tư số 43/LB-TT hướng dẫn xử lý việc lợi dụng xổ số kiến thiết để hoạt động số đề. Vấn đề phòng chống tệ nạn cờ bạc cũng được đề cập đến trong chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng chính phủ: “về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. Chỉ thị 814/TTg quy định “đối với hoạt động đánh bạc, số đề: tuyên truyền giáo dục làm cho nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ đánh bạc, số đề là hành vi phạm pháp; đồng thời cải tiến việc phát hành sổ xố kiến thiết. Các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường công tác quản lý xã hội, , tiến hành điều tra, nghiên cứu, nắm chắc các đối tượng cờ bạc , số đề, phân loại, lập thành hồ sơ để xử lý kịp thời. Truy quét để xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc , số đề. Xử lý những người tham gia đánh bạc và nghiêm trị những chủ thể chứa bạc, chủ đề”. Qua từng thời kỳ cách mạng, đường lối xử lý đối với người phạm tội đánh bạc cũng thay đổi, nhưng các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc vẫn không có gì thay đổi. Bộ luật hình sự 1985 quy định tội đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một điều luật (Điều 200). Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định tội đánh bạc tại Điều GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 19
 20. Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam 248, còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 249. Việc tách tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thành hai điều luật riêng là nhằm cá thể hóa trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 được cấu tạo từ khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự 1985 và có sửa đổi, bổ sung như sau: Bổ sung tình tiết là yếu tố định tội, đó là: tiền hay hiện vật dùng đẻ đánh bạc phải có giá trị lớn, nếu chưa có giá trị lớn thì người đánh bạc phải là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tọi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới cấu thành tội đánh bạc . Bổ sung các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt và được quy định tại điểm a và b khoản 2 của điều luật như: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn. Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính quy định tại khoản 1 của điều luật, tăng mức cải tạo không giam giữ từ một năm lên ba năm; hình phạt bổ sung được quy định trong cùng một điều luật và tăng mức phạt từ một triệu đến năm triệu lên từ ba triệu đến ba mươi triệu; bỏ hình phạt tịch thu một phần tài sản mà Điều 218 Bộ luật hình sự 1985 quy định đối với tội phạm này.5 Ở nước ta, tội phạm đánh bạc xuất hiện trong mọi thời đại với những dấu hiệu khác nhau, trong từng giai đoạn có quy mô và mức độ khác nhau. Tội phạm đánh bạc ngày nay đã lan rộng, với những thủ đoạn bọn chúng sử dụng ngày càng tinh vi, đa dạng gây ảnh hưởng và nguy hiểm rất cao cho xã hội. Do đó, việc ban hành các Bộ luật hình sự 1985, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, và Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để nghiêm trị loại tội phạm này là rất cần thiết. Để hiểu rõ hơn về cấu thành tội phạm của tội đánh bạc, chúng ta tìm hiểu tiếp ở chương 2 “quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc”, để hiểu hơn về dấu hiệu pháp lý; khung hình phạt của tội phạm đánh bạc . 5 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao) GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản