Đề thi ACCESS - Tin học ứng dụng quản trị ( đề 2 )

Chia sẻ: Lê Đức Hoàng Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
581
lượt xem
174
download

Đề thi ACCESS - Tin học ứng dụng quản trị ( đề 2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi access - tin học ứng dụng quản trị ( đề 2 )', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ACCESS - Tin học ứng dụng quản trị ( đề 2 )

  1. Lưu ý: Trước khi làm bài sinh viên sửa lại tên file dulieu.mdb thành MSSV-De03 (Ví dụ: DQT081010-de03.mdb) Đề 3 Thời gian làm bài: 60’ Phần 1: Giới thiệu bài toán Một công ty sử dụng Microsoft Access để xây dựng một chương trình quản lý khách hàng thuê xe Ôtô du lịch. Cơ sở dữ liệu được mô tả như sau: Dữ liệu nhập thử: Danh mục xe: Danh mục khách hàng: Hợp đồng thuê xe: 1
  2. Phần 2: Yêu cầu Cơ sở dữ liệu và số liệu thử mô tả ở trên, đa được tạo sẵn trong tập tin dulieu.mdb trên ổ đĩa Z Câu 1: Dựa trên mô tả và số liệu anh/chị hãy thiết lập mối quan hệ (relationship) giữa các bảng Câu 2: Liệt kê những xe được thuê và có biển số đăng ký ở tỉnh An Giang (2 ký tự đầu của số xe là 67). Câu 3: Tính cột thành tiền cho hợp đồng thuê xe theo công thức sau: Thanhtien = (ngaytra - ngaythue + 1) * DonGia. Câu 4: Tạo form frmHopDong như sau: Yêu cầu: + Ý nghĩa của các nút lệnh: từ trái qua phải + Thêm mẫu tin mới + Lưu mẫu tin hiện hành + Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện + Đóng form + Thoát khỏi Access Câu 5: Tạo form frmTimKiemTTChoThue như sau: 2
  3. Câu 6: Tạo report rptTKKhachHang như sau: Câu 7: Tạo form với tên frmChinh như sau: Ý nghĩa các nút nhấn: + Hợp đồng: mở form frmHopDong + Tìm kiếm thông tin theo xe: mở form frmTimKiemTTChoThue + Thống kê theo khách hàng: mở báo cáo rptTKKhachHang + Đóng: đóng form hiện hành + Thoát khỏi Access: đóng ứng dụng Access 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản