intTypePromotion=3

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4

Chia sẻ: Quang Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
396
lượt xem
143
download

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Hệ: Chính quy ……………… Thời gian chuẩn bị: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 04 Câu 1( 2 điểm) Trình bày các đặc điểm của giải thuật đệ quy. Hàm đệ quy (viết bằng ngôn ngữ pascal) dưới đây cho kết quả là gì? Giải thích tại sao? Function Tinh(n,x: byte): Longint; Begin If n = 1 then Tinh := x Else Tinh := n* Tinh(n-1,x); End; Câu 2( 4 điểm ) Giả sử một đơn vị cần quản lý các cán bộ, mỗi cán bộ cần quản lý các thuộc tính sau: Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, trình độ, chức danh . Anh(chị) hãy lựa chọn một cấu trúc dữ liệu để quản lý các thông tin của các cán bộ trong đơn vị đó, sao cho: - Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ trong - Thuận lợi cho các phép toán: thêm, xóa cán bộ - Tiết kiệm không gian bộ nhớ nhất. Với cấu trúc dữ liệu mà anh(chị) đã lựa chọn. Anh(chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt của cấu trúc dữ liệu đó 2) Viết giải thuật đếm số lượng cán bộ trong đơn vị 3) Hiển thị thông tin của các cán bộ trong đơn vị 4) Loại bỏ những người đến tuổi về hưu (biết rằng nam: 60 tuối; nữ: 55 tuổi thì về hưu) Câu 3( 2 điểm ) Nêu khái niệm danh sách? các cách cài đặt danh sách bởi mảng, bởi danh sách liên kết đơn? ưu nhược điểm của từng dạng cài đặt?
  2. ……………………Hết………………………. Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản