intTypePromotion=3

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5

Chia sẻ: Quang Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.043
lượt xem
128
download

Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Hệ: Chính quy ……………… Thời gian chuẩn bị: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 05 Câu 1( 2 điểm) Trình bày các đặc điểm của giải thuật đệ quy. Giả sử a và b là những số nguyên dương, Q là hàm số của a và b, được định nghĩa như sau: Q(a,b) = { 0 nếu a=b Q(a-b, b)+1 Hãy tính Q(2,3) và Q(14,3) Câu 2( 3 điểm ) Giả sử cần quản lý một danh sách các số nguyên. Hãy viết dạng cài đặt danh sách này bằng mảng, với cấu trúc danh sách đã cài đặt, viết các chương trình con thực hiện các yêu cầu như sau: 1) Tính trung bình cộng của các số lưu trong danh sách 2) Loại bỏ ra khỏi danh sách số 3 đầu tiên tìm thấy trong danh sách 3) Hiển thị danh sách lên màn hình Câu 3( 3 điểm ) Hãy vẽ cây nhị phân biểu diễn biểu thức toán học sau: 3*4+(12+b)/6 Từ cây biểu thức vừa dựng, anh (chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt cây bằng con trỏ, 2) Viết thủ tục duyệt cây theo thứ tự trước, sau 3) Viết biểu thức toán học trên dưới dạng tiền tố, hậu tố? nhận xét với kết quả duyệt cây theo thứ tự trước, sau? ……………………Hết………………………. Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
  2. CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản