intTypePromotion=1

Đề thi học kỳ môn Hệ điều hành - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Chia sẻ: Codon_03 Codon_03 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
238
lượt xem
17
download

Đề thi học kỳ môn Hệ điều hành - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ môn Hệ điều hành - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ giới thiệu tới các bạn 3 câu hỏi chính với thời gian làm bài 75 phút. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kỳ môn Hệ điều hành - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN : HỆ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO LỚP: CĐNQTM10AB THẮNG Thời gian làm bài: 75 phút, không kể thời gian phát đề. ------------------------------------- Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu, đề thi gồm 2 trang. Bài 1 (4 điểm): Giả sử có đĩa mềm với các thông số sau: đĩa có 2 head/disk, 50 track/head, 18 sector/track. Cluster có kích thước 4096 bytes. a. Tính số lượng cluster của đĩa. Số lượng sector trong một cluster = 4096 / 512 = 8 (sector) Số lượng cluster của đĩa = 2 * 50 * 18 / 8 = 225. b. Giả sử các cluster cần đọc theo thứ tự là : 20, 10, 30, 150, 101, 200, 60, 210, 90, 44 hiện tại đầu đọc đang ở vị trí 100. Hãy vẽ hình và tính tổng đường đi đầu đọc phải đi trong mỗi thuật toán sau đây: 0 30 101 109 110 150 255 285 350 660 760 767 SCAN SSTF LOOK Bài 2 (3 điểm): Có 5 tập tin cần tạo mới: A: chiều dài 3 khối, B chiều dài 5 khối, C chiều dài 2 khối, D chiều dài 4 khối, E chiều dài 2 khối. Dựa vào hình vẽ sau: 0 1 2 3 4 5 □ □ x □ □ x □ □ □ x □ □ □ x □ □ □ □ □ x □ □ □ □ x □ □ □ x □ Trong đó: x là khối không còn trống. a. Hãy sử dụng thuật toán cấp phát bằng danh sách liên kết để cấp phát vùng nhớ cho 5 tập tin trên. b. Giả sử tập tin A mở rộng kích thước từ 3 khối lên thành 6 khối, tập tin C giảm kích thước xuống còn 1 khối , tập tin D mở rộng kích thước từ 4 khối lên thành 5 khối.
  2. Hãy sử dụng thuật toán danh sách liên kết để cấp phát thêm vùng nhớ cho các tập tin này. c. Giả sử có yêu cầu sao chép tập tin D sang thư mục newDir ở cùng partition. Hãy mô tả chi tiết quá trình thực hiện và các trường hợp có thể xảy ra. Bài 3 (3 điểm): Giả sử có bảng điều phối tiến trình sau: P T vào RL TCPU1 P1 0 1 P2 3 7 P3 6 6 P4 7 8 P5 8 3 a. Sử dụng chiến lược điều phối Round Robin với q = 5 để điều phối các tiến trình trên, trong đó, tiêu chí phụ để lựa chọn tiến trình là: “Tiến trình nào có số lượt sử dụng CPU ít hơn sẽ được chọn” , xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). b. Sử dụng chiến lược điều phối SJF độc quyền để điều phối các tiến trình trên, xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). c. Sử dụng chiến lược điều phối SJF không độc quyền để điều phối các tiến trình trên, trong đó, tiêu chí phụ để lựa chọn tiến trình là: “Tiến trình nào có số lượt sử dụng CPU ít hơn sẽ được chọn” , xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). HẾT Duyệt của khoa GV ra đề Dương Trọng Đính
  3. BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN : HỆ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO LỚP: CĐNQTM10AB THẮNG Thời gian làm bài: 75 phút, không kể thời gian phát đề. ------------------------------------- Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu, đề thi gồm 2 trang. Bài 1 (4 điểm): Giả sử có đĩa mềm với các thông số sau: đĩa có 2 head/disk, 50 track/head, 18 sector/track. Cluster có kích thước 4096 bytes. c. Tính số lượng cluster của đĩa. Số cluster trên 1 sector = 4096/512 = 8 =>Số lượng cluster của đĩa = (2*50*18)/8 = 225 cluster. (1 điểm) d. Giả sử các cluster cần đọc theo thứ tự là : 20, 10, 30, 150, 101, 200, 60, 210, 90, 44 hiện tại đầu đọc đang ở vị trí 100. Hãy vẽ hình và tính tổng đường đi đầu đọc phải đi trong mỗi thuật toán sau đây: 0 10 100 210 224 SCAN LOOK SSTF Bài 2 (3 điểm): Có 5 tập tin cần tạo mới: A: chiều dài 3 khối, B chiều dài 5 khối, C chiều dài 2 khối, D chiều dài 4 khối, E chiều dài 2 khối. Dựa vào hình vẽ sau: 0 1 2 3 4 5 □ □ x □ □ x □ □ □ x □ □ □ x □ □ □ □ □ x □ □ □ □ x □ □ □ x □ Trong đó: x là khối không còn trống.
  4. d. Hãy sử dụng thuật toán cấp phát bằng danh sách liên kết để cấp phát vùng nhớ cho 5 tập tin trên. 0 1 2 3 4 5 a a x b b x b b c x c d d x d d d e e x e □ □ □ x □ □ □ x □ e. Giả sử tập tin A mở rộng kích thước từ 3 khối lên thành 6 khối, tập tin C giảm kích thước xuống còn 1 khối , tập tin D mở rộng kích thước từ 4 khối lên thành 5 khối. Hãy sử dụng thuật toán danh sách liên kết để cấp phát thêm vùng nhớ cho các tập tin này. Đáp án: Tập tin A được cấp phát vào chỗ trống do tập tn C để lại và sau khối cuối của tập tin e. f. Giả sử có yêu cầu sao chép tập tin D sang thư mục newDir ở cùng partition. Hãy mô tả chi tiết quá trình thực hiện và các trường hợp có thể xảy ra. Đáp án: sinh viên cần lưu ý đến các trường hợp khi tập tin D chưa tồn tại và đã tồn tại ở thư mục newDir. Bài 3 (3 điểm): Giả sử có bảng điều phối tiến trình sau: P T vào RL TCPU1 P1 0 1 P2 3 7 P3 6 6 P4 7 8 P5 8 3 d. Sử dụng chiến lược điều phối Round Robin với q = 5 để điều phối các tiến trình trên, trong đó, tiêu chí phụ để lựa chọn tiến trình là: “Tiến trình nào có số lượt sử dụng CPU ít hơn sẽ được chọn” , xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). 0 1 3 8 13 18 21 23 24 27 CPU P1 ///// P2 P3 P4 P5 P2 P3 P4 e. Sử dụng chiến lược điều phối SJF độc quyền để điều phối các tiến trình trên, xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). 0 1 3 10 13 19 27 CPU P1 ////// P2 P5 P3 P4
  5. f. Sử dụng chiến lược điều phối SJF không độc quyền để điều phối các tiến trình trên, trong đó, tiêu chí phụ để lựa chọn tiến trình là: “Tiến trình nào có số lượt sử dụng CPU ít hơn sẽ được chọn” , xây dựng bảng đánh giá WT, tính AVGWT (1 điểm). Lưu ý: với điều phối SJF không độc quyền, sinh viên cần nhớ nguyên tắc chọn tiến trình để thực hiện yêu cầu đề bài. HẾT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2