intTypePromotion=1

Đề thi Java - Đề 8

Chia sẻ: Vu Tien DUNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
136
lượt xem
23
download

Đề thi Java - Đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sr s chUy n nh ng ố ể ượ Hỏi 1 Alpha Airlines là hãng hàng không hàng đầu của Hoa Kỳ chính. ATA thành viên Các giám đốc điều hành của Alpha Airlines đã lên kế hoạch để mở rộng tối đa các tuyến đường Singapore và Tokyo. Phần mềm tự động trước đó chỉ có thể đặt vé vận chuyển hơn 90 phần trăm của tất cả các hành khách hãng hàng không Hoa Kỳ và lưu thông hàng hóa. London. Nhưng sau khi bổ sung thêm hai điểm đến nhiều hơn, đó là, Singapore và Tokyo, vé đặt phần mềm hiện có sẽ được nâng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Java - Đề 8

  1. ĐỀ 8: Sr số chUyển nhượng Hỏi 1 Alpha Airlines là hãng hàng không hàng đầu của Hoa Kỳ chính. ATA thành viên Các giám đốc điều hành của Alpha Airlines đã lên kế hoạch để mở rộng tối đa các tuyến đường Singapore và Tokyo. Phần mềm tự động trước đó chỉ có thể đặt vé vận chuyển hơn 90 phần trăm của tất cả các hành khách hãng hàng không Hoa Kỳ và lưu thông hàng hóa. London. Nhưng sau khi bổ sung thêm hai điểm đến nhiều hơn, đó là, Singapore và Tokyo, vé đặt phần mềm hiện có sẽ được nâng cấp. Tới đến cung cấp một giải pháp cho giống nhau. Hãy xem xét bản thân là một phần của đội thực hiện việc này, một nhóm các chuyên gia đã được lựa chọn bởi các công ty hãng hàng không mà thực hiện các giải pháp thiết kế các ứng dụng. 1. ứng dụng sẽ bao gồm các tập tin sau đây: 2. Booking.java BookingTest.java Mỗi tập tin có một mục đích cụ thể và chức năng. Các mô tả của mỗi file
  2. như sau: Booking.java • Đặt lớp chứa các biến sau: departureDate • Đặt lớp đại diện cho nền tảng thực tế để đặt vé. Cái Tạo một ứng dụng bằng cách sử dụng lớp lồng nhau để thực hiện các phần mềm. Cái departureTime • noOfTickets • • • giá totalPrice typeOfCabin
  3. departureDate và Hai ví dụ tên biến departureTime là một số hoạt động. Các mô tả của từng phương pháp như sau: Tạo ra một phương pháp đặt tên khởi tạo trong constructor. Lớp này định nghĩa một số phương pháp để thực hiện setDepartureDate () ngày với ba tham số cho các , tháng và năm departureDate .
  4. Ví dụ để thiết lập biến Tạo ra một phương pháp biến getDepartureDate () departureDate để hiển thị thời gian được lưu giữ trong ví dụ . setDepartureTime () Tương tự, tạo ra một phương pháp đặt tên vì giờ với hai tham số và phút Ví dụ để thiết lập biến departureTime. getDepartureTime () Ví dụ biến departureTime.
  5. để hiển thị thời gian được lưu giữ trong Now, tạo ra một phương pháp Ngoài ra, tạo ra một phương pháp đặt tên để tính giá tổng cộng © 2007 Aptech TNHH Phiên bản 1.0 Trang 1 / 2 đặt vé. Giá tổng cộng sẽ được quyết định trên cơ sở số totalPrice ()
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2