intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ): Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 2 - K39)

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

82
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ)" của Trường ĐH kinh tế TP. HCM. Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 75 phút. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ): Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 2 - K39)

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 2 – K39 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê. Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán -------------------------------- Câu 1: (5 điểm) Cho một mẫu số liệu về thu nhập (THUNHAP), thâm niên giảng dạy (THAMNIEN) và vùng giảng dạy của 10 giáo viên như sau : Thu nhập (triệu 1,7 2 2,1 3 3,2 2,5 3,5 3,7 2,5 4 đồng/tháng) Thâm niên 1 2 3 4 5 3 4 6 2 7 (năm) Vùng giảng Nông Nông Nông Thành Thành Nông Thành Nông Thành Thành dạy thôn thôn thôn thị thị thôn thị thôn thị thị ˆ ˆ a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu THUNHAP  1  2 THAMNIEN  ei và nêu ý nghĩa của hệ số góc tìm được? b. Thâm niên có thực sự tác động đến thu nhập của giáo viên hay không, với mức ý nghĩa 1%? c. Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của kết quả tính được? d. Dự đoán mức thu nhập trung bình của một giáo viên có thâm niên giảng dạy là 6 năm, với độ tin cậy 95%? e. Viết lại hàm hồi quy mẫu nếu thu nhập của giáo viên tính bằng triệu đồng/năm? Câu 2: (4 điểm) Người ta cho rằng Vùng giảng dạy có thể ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên nên đưa biến Vùng giảng dạy vào mô hình thông qua biến giả Z, với Z = 1 nếu vùng giảng dạy là thành thị Z = 0 nếu vùng giảng dạy là nông thôn Sử dụng Eviews, hồi quy THUNHAP theo THAMNIEN và Z, được kết quả như sau Đề 2 trang 1/2
  2. a. Theo kết quả trên, với mức ý nghĩa 10%, vùng giảng dạy có ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên hay không? b. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng ước lượng được? c. Có ý kiến cho rằng, cùng thâm niên giảng dạy như nhau nhưng một giáo viên ở thành thị có thu nhập cao hơn ở nông thôn 400 ngàn đồng/tháng. Anh/Chị hãy cho biết ý kiến trên có thể chấp nhận được ở mức ý nghĩa 10% hay không? d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 5%? Câu 3: (1 điểm) Sau đây là một số kết quả kiểm định cho mô hình ở câu 2. Kết quả kiểm định 1: Kết quả kiểm định 2: a. Kiểm định 1 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? b. Kiểm định 2 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? ---Hết--- Đề 2 trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2