intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ): Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 4 - K39)

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

121
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu "Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ)" của Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 4 - K39). Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 75 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng (Hệ ĐHCQ): Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 4 - K39)

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 4 – K39 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê. Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán ------------------------- Cho một mẫu số liệu của một nhóm sinh viên như sau : Yi 4.2 5.7 6.2 6.7 6.8 7 7.5 7.8 7.9 8.4 Xi 0 0.5 1 2 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 Zi 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Trong đó : Y : Điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất X : Số giờ tự học trung bình một ngày Z : Biến giả, Zi =1 nếu sinh viên có đi làm thêm Zi =0 nếu sinh viên không đi làm thêm Câu 1 (5 điểm) Sử dụng số liệu của biến X và Y ở bảng số liệu trên. Mô hình Y = 1 + 2 X + U a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy? b. Với mức ý nghĩa 1%, số giờ tự học trung bình một ngày có thực sự tác động đến điểm trung bình học tập của sinh viên hay không? c. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của X là giờ/tuần? Nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy mới tìm được? Biết 1 tuần có 7 ngày. d. Dự báo trung bình của điểm trung bình học tập một sinh viên tự học trung bình 4 giờ mỗi ngày, với độ tin cậy 99%? Câu 2 (4 điểm) Hồi quy Y theo biến X và Z, kết quả hồi quy cho ở bảng 1 sau đây. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.129794 0.327492 15.66388 0.0000 X 0.765464 0.100399 7.624212 0.0001 Z -0.064175 0.288374 -0.222541 0.8302 R-squared 0.899614 Mean dependent var 6.820000 Bảng 1 Đề số 4 trang 1/2
  2. a. Tính hệ số xác định hiệu chỉnh của mô hình? b. Gọi β3 là hệ số hồi quy của biến Z trong kết quả hồi quy ở bảng 1. Xác định khoảng tin cậy của β3, với độ tin cậy 99%? Nêu ý nghĩa của khoảng tin cậy tìm được? c. Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định R2? Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%? d. Theo kết quả ở bảng 1, phân tích sự tác động của việc đi làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên? Câu 3 (1 điểm) Bảng 2 và 3 cho các kết quả kiểm định của mô hình ở câu 2. Bảng 2 Bảng 3 a. Bảng 2 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%? b. Bảng 3 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%? ----Hết---- Đề số 4 trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2