intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 1 - K38)

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

127
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên "Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 1 - K38)". Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 75 phút. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 1 - K38)

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 1 – K38CLC Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê (không có ghi công thức) Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán -------------------------------- Câu 1 (5 điểm) Giả sử có số liệu thống kê về diện tích (X – m2) và giá bán căn nhà (Y – tỷ VNĐ) trên địa bàn quận Phú Nhuận như sau: X (m2) 60 70 55 40 85 75 45 72 64 50 Y(tỷ VNĐ) 1,5 2 1,8 0,9 3,5 3,2 1,2 2,1 1,9 1,4 a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Yi = β1 + β2Xi +Ui và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc tính được? b. Tính hệ số xác định của mô hình? c. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định xem diện tích có thực sự ảnh hưởng đến giá bán nhà hay không? d. Với độ tin cậy 99%, dự báo giá trung bình của một căn nhà có diện tích 65m2? e. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của Y là triệu VNĐ? Câu 2 (4 điểm) Cho kết quả hồi quy như sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.368603 0.256223 20.95287 0.0000 X 0.484512 0.111618 4.340791 0.0010 X*Z 0.352543 0.121603 2.899140 0.0133 R-squared ? Mean dependent var 6.666667 Adjusted R-squared 0.738407 S.D. dependent var 1.097833 Trong đó Y : Điểm trung bình học kỳ gần nhất X : Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày) Z : Giới tính ; Z=1 nếu là sinh viên nam và Z=0 nếu là sinh viên nữ Đề 1 trang 1/2
  2. a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng? b. Theo kết quả hồi quy trên, một bạn nhận định rằng hiệu quả trung bình khi tự học của một SV nam thực sự cao hơn một SV nữ. Với mức ý nghĩa 1%, bạn ấy nhận xét có hợp lý không? Vì sao? c. Tính hệ số xác định của mô hình? d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%? e. Thực hiện kiểm định trên mô hình này, kết quả kiểm định như sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.634576 Prob. F(2,12) 0.2356 Obs*R-squared 3.211525 Prob. Chi-Square(2) 0.2007 Scaled explained SS 2.245400 Prob. Chi-Square(2) 0.3254 Kiểm định trên dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? Câu 3 (1 đ) Cho mô hình Yi = α+Ui 1) Tìm ước lượng của α theo phương pháp bình phương bé nhất? 2) Chứng minh rằng R2 = 0? ------Hết----- Đề 1 trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2