intTypePromotion=3

Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học - CĐ Sư phạm Trung ương

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
9
download

Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học - CĐ Sư phạm Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học - Ngành Văn thư lưu trữ, Trường CĐ Sư phạm Trung ương hệ chính quy, hình thức thi: vấn đáp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học - CĐ Sư phạm Trung ương

  1. rường Cao đẳng Sư pạm trung ương Khoa Quản lý – Văn thư Đề thi kết thúc học phần Nhập môn lưu trữ học Ngành Văn thư – lưu trữ Hệ chính quy Hình thức thi: Vấn đáp Câu 1. Anh/chị hãy cho biết Lưu trữ học là gì? Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lưu trữ học. Câu 2. Anh/chị hãy trình bày ý nghĩa của tàì liệu lưu trữ. Câu 3. Anh/chị hãy trình bày khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ. Câu 4. Anh/chị hãy trình bày khái niệm công tác lưu trữ. Câu 5. Anh/chị hãy trình bày nhiệm vụ của công tác lưu trữ. Câu 6. Anh/chị hãy trình bày mục đích, ý nghĩa của công tác lưu trữ. Câu 7. Anh/chị hãy trình bày tính chất cơ mật của công tác lưu trữ. Câu 8. Anh/chị hãy trình bày tính chất khoa học của công tác lưu trữ. Câu 9. Anh/chị hãy trình bày tính chất xã hội của công tác lưu trữ Câu 10. Anh/chị hãy trình bày Hệ thống các cơ quan quản lý ngành lưu trữ ở VN. Câu 11. Anh/chị hãy trình bày ngắn gọn về nội dung cụ thể của công tác lưu trữ. Câu 12. Anh/chị hãy trình bày nội dung hoạt động quản lý nhà nước của công tác lưu trữ. Câu 13. Anh/chị hãy trình bày khái niệm, mục đích, nguyên tắc công tác phân loại tàì liệu. Câu 14. Anh/chị hãy trình bày khái niệm, mục đích, nguyên t ắc công tác ch ỉnh lý tàì liệu trong 1 phông lưu trữ Câu 15. Anh/chị hãy trình bày khái niệm công tác tổ ch ức khai thác, s ử d ụng tàì li ệu lưu trữ. Để tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ, các c ơ quan l ưu trữ phải giải quyết hai vấn đề cơ bản nào?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản