intTypePromotion=1

Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 1 khoa vật lý - Cơ học

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
5
download

Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 1 khoa vật lý - Cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khóa 32 trường đhsp năm 1 khoa vật lý - cơ học', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 1 khoa vật lý - Cơ học

  1. (lnr; .I.Rt sggr is';rHcf.,r, lf nS rHr Hec Kt I (LAN 1)- Nlr a006-2007 f V,,f 'f .t,ii KH'lA r,f r cir NIrltN - THdr ctAN 90 pnriT {uAN td wc c0r' !) Illrcrr lriri toirn ,ydn rieing cria hai v6t thd vn n€u f:ng drlng. r"ir:h ':i Cou ?) l"'Iot. qrri rl;rtr pltiro l, 'rg 6u, ugang cdch mlt ddt dQ cao h,vdi vfn tdc v6 tht nd lhrn 3 m6nh c6 khd rrrrJ.l; l:i'q 'rr;rrr ( hri ,1r r rtrdirrr.',,e trrudc ;;.fi;;; ; ;;;* ;rt *." nl'='"r','*" u^, gdc 2 ac a. cd;?o? y', aOneit ans. Hi" m6nh nho rdi tldn cldt " bi fi - hrdl g khric nharr tliiu ltnt' ' ,i 5fs1 rrlrrii'i'linr l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản