intTypePromotion=1

Đề thi môn hệ phân tán 2010

Chia sẻ: Nam Trinhviet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
16
download

Đề thi môn hệ phân tán 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mail server mail.univ-x.edu muốn gửi email đến trunghq@univ-y.edu. Trình bày các thao tác để có thể biết được mail server cần kết nối để gửi email. Univ-x sử dụng mạng cục bộ trong toàn trường, địa chỉ IP riêng, với DNS server là ns.univ-x.edu có ip là IPX. Univ-y sử dụng mạng cục bộ , địa chỉ IP riêng trong toàn trường, với DNS server là ns.univ-y.edu có ip là IPY. Các server đã được cấu hình phù hợp. (5đ) 2. Một hệ thống phân tán cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin như sau: a. NSD có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hệ phân tán 2010

  1. Đề thi môn hệ phân tán 2010 Thời gian 90 ‘, được sử dụng tài liệu. Làm bài cá nhân. Bài làm giống nhau sẽ bị trừ điểm. 1. Mail server mail.univ-x.edu muốn gửi email đến trunghq@univ-y.edu. Trình bày các thao tác để có thể biết được mail server cần kết nối để gửi email. Univ-x sử dụng mạng cục bộ trong toàn trường, địa chỉ IP riêng, với DNS server là ns.univ-x.edu có ip là IPX. Univ-y sử dụng mạng cục bộ , địa chỉ IP riêng trong toàn trường, với DNS server là ns.univ-y.edu có ip là IPY. Các server đã được cấu hình phù hợp. (5đ) 2. Một hệ thống phân tán cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin như sau: a. NSD có thể gửi yêu cầu đăng ký đến cho server bao gồm tên/mật khẩu/mô tả yêu cầu. Hệ thống thực hiện đăng ký cho NSD b. NSD kết nối đến server, gửi tên mật khẩu đến cho server. Server kiểm tra tên, mật khẩu, nếu sai gửi thông báo, nếu đúng thông báo đã đăng nhập với NSD c. NSD có một giao diện để có thể: i. Xem danh sách NSD đang đăng nhập vào hệ thống ii. Gửi thông báo đến cho một hoặc nhiều NSD. Thông báo gồm có tiêu đề và nội dung iii. Xem danh sách các thông báo được gửi đến cho mình iv. Xem nội dung thông báo v. Thoát khỏi chương trình client d. Mô tả các thành phần của hệ thống chức năng của các thành phần và trao đổi thông tin giữa các thành phần.(5đ) Đề thi môn hệ phân tán 2010 Thời gian 90 ‘, được sử dụng tài liệu. Làm bài cá nhân. Bài làm giống nhau sẽ bị trừ điểm. 3. Mail server mail.univ-x.edu muốn gửi email đến trunghq@univ-y.edu. Trình bày các thao tác để có thể biết được mail server cần kết nối để gửi email. Univ-x sử dụng mạng cục bộ trong toàn trường, địa chỉ IP riêng, với DNS server là ns.univ-x.edu có ip là IPX. Univ-y sử dụng mạng cục bộ , địa chỉ IP riêng trong toàn trường, với DNS server là ns.univ-y.edu có ip là IPY. Các server đã được cấu hình phù hợp. (5đ) 4. Một hệ thống phân tán cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin như sau: a. NSD có thể gửi yêu cầu đăng ký đến cho server bao gồm tên/mật khẩu/mô tả yêu cầu. Hệ thống thực hiện đăng ký cho NSD b. NSD kết nối đến server, gửi tên mật khẩu đến cho server. Server kiểm tra tên, mật khẩu, nếu sai gửi thông báo, nếu đúng thông báo đã đăng nhập với NSD c. NSD có một giao diện để có thể: i. Xem danh sách NSD đang đăng nhập vào hệ thống ii. Gửi thông báo đến cho một hoặc nhiều NSD. Thông báo gồm có tiêu đề và nội dung iii. Xem danh sách các thông báo được gửi đến cho mình iv. Xem nội dung thông báo v. Thoát khỏi chương trình client d. Mô tả các thành phần của hệ thống chức năng của các thành phần và trao đổi thông tin giữa các thành phần.(5đ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2