intTypePromotion=1
ADSENSE

Nsd truy cập

Xem 1-5 trên 5 kết quả Nsd truy cập
 • Tài liệu tham khảo về Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp...

  pdf27p vantoan90 03-06-2011 87 10   Download

 • Bài giảng "Tài khoản người sử dụng và  phân quyền truy cập tệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm cấp quyền truy cập, quyề truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_04 27-11-2015 73 9   Download

 • 1. Mail server mail.univ-x.edu muốn gửi email đến trunghq@univ-y.edu. Trình bày các thao tác để có thể biết được mail server cần kết nối để gửi email. Univ-x sử dụng mạng cục bộ trong toàn trường, địa chỉ IP riêng, với DNS server là ns.univ-x.edu có ip là IPX. Univ-y sử dụng mạng cục bộ , địa chỉ IP riêng trong toàn trường, với DNS server là ns.univ-y.edu có ip là IPY. Các server đã được cấu hình phù hợp. (5đ) 2. Một hệ thống phân tán cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin như sau: a. NSD có thể...

  pdf1p trinhvietnambk 29-05-2013 120 16   Download

 • Chương 4 Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm quyền truy cập, quyền truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập.

  pdf26p khangduybk 27-12-2014 74 6   Download

 • Chương 4 - Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm quyền truy cập, quyền truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập.

  pdf26p tieu_vu16 03-01-2019 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nsd truy cập
p_strCode=nsdtruycap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2