Đề thi môn Toán A3 (CĐ, CT) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Chia sẻ: Spkt Spkt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Đề thi môn Toán A3 (CĐ, CT) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Toán A3 (CĐ, CT) của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM gồm 3 câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Toán A3 (CĐ, CT) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM<br /> KHOA KHOA HOÏC CÔ BAÛN<br /> BOÄ MOÂN TOAÙN<br /> ___________*-*__________<br /> <br /> 1) Tính tích phân 源<br /> 2g 3 i ; g i.<br /> <br /> Câu I (2,5 điểm)<br /> <br /> 2) Tính tích phân<br /> mặt 贃 4 g<br /> <br /> i ; 贃<br /> <br /> g<br /> <br /> g<br /> <br /> 0.<br /> <br /> 2i 謃g謃i, với D là miền giới hạn bởi các đường<br /> <br /> i 謃g謃i謃贃, trong đó V là miền giới hạn bởi các<br /> <br /> i<br /> g<br /> cong có phương trình tham số 瞘i<br /> 贃<br /> tham số.<br /> <br /> Câu II (3điểm)<br /> <br /> 贃 謃g<br /> <br /> 1) Tính tích phân đường<br /> <br /> mặt cầu 贃<br /> <br /> 1<br /> <br /> g<br /> <br /> i<br /> <br /> g 謃i<br /> <br /> 2) Tính tích phân mặt<br /> 1) 疨rê g<br /> <br /> i<br /> <br /> g 謃i<br /> <br /> i<br /> <br /> ÑEÀ THI MOÂN: TOAÙN A3 (CÑ, CT)<br /> Maõ moân hoïc: 1001113<br /> Ñeà thi coù 1 trang<br /> Thôøi gian 75 phuùt<br /> Ngày thi: 26/06/2014 – Giờ thi: 7g15<br /> Được sử dụng taøi lieäu<br /> <br /> g<br /> <br /> i<br /> <br /> 0<br /> <br /> gi謃i<br /> <br /> i<br /> <br /> i 謃g<br /> <br /> Câu III (4,5 điểm) Giải các phương trình vi phân sau.<br /> 2) g<br /> 3) i ,,<br /> <br /> i 謃g<br /> <br /> 2i<br /> <br /> 疨rêg.<br /> <br /> 0.<br /> <br /> 1 , lấy theo hướng tăng của<br /> <br /> 贃 謃g謃i, trong đó S là phía trên phần<br /> <br /> cắt bởi mặt nón 贃<br /> <br /> 疨rê g<br /> <br /> 謃贃, trong đó L là đường<br /> <br /> g<br /> <br /> 0.<br /> <br /> i .<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.<br /> Bộ môn duyệt<br /> <br /> Nguyễn Văn Toản<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản