intTypePromotion=1
ADSENSE

Toán kinh tế

Xem 1-20 trên 27380 kết quả Toán kinh tế
 • Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về Sir giêm-xơ xtiu-át - sự khác nhau giữa "lợi nhuận do chuyển nhượng" và sự tăng thực tế của của cải; phái trọng nông; A-dam Xmít; những học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf429p andromedashun 13-05-2022 7 0   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản như là sự đối lập giữa sự nghèo nàn và sự giàu có; biểu kinh tế của Kê-nê; lanh-ghê - sự phê phán đầu tiên đối với các quan điểm tư sản tự do về sự "tự do" của công nhân;...

  pdf235p andromedashun 13-05-2022 8 0   Download

 • Bí quyết làm giàu từ chăn nuôi được biên soạn để giúp người dân có thể lựa chọn một trong những mô hình chăn nuôi phù hợp, đạt hiệu quả cao, phát triển kinh tế gia đình, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa. Phần 2 có nội dung trình bày về những gương mặt làm giàu từ chăn nuôi; an toàn sinh học trong chăn nuôi bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p andromedashun 13-05-2022 4 0   Download

 • Nhà ở giá rẻ là một vấn đề mà nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang quan tâm. Các đô thị của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ và phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết tình trạng này. Bài viết trình bày thực trạng khan hiếm của thị trường nhà ở giá rẻ ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quốc tế để Việt Nam xem xét và học hỏi.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 14 0   Download

 • Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của hiện tượng tai biến trượt lở với tần suất và cường độ ngày càng cao, gây thiệt hại lớn và ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực. Việc áp dụng các phương pháp toán địa chất vào nghiên cứu tai biến trượt lở ngày càng được quan tâm do tính chất định lượng hóa của các thông số và kết quả tính toán.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 16 1   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Việc hiểu và nhận diện hệ thống được toàn cảnh bức tranh về quy mô và xu hướng vận động của kinh tế phi chính thức trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Trong nội dung bài viết này, nhóm tác giả sẽ “nhận diện” khái niệm, đặc điểm và xu hướng vận động của kinh tế phi chính thức và những vấn đề cần đặt ra đối với công tác quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những rào cản đang cản trở kinh tế tư nhân phát triển cần xây dựng đồng bộ và thực thi có hiệu quả hệ thống các giải pháp như: xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân, thành tựu và những rào cản thách thức" đưa ra những giải pháp hữu hiệu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của mình, để kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam vươn mình cất cánh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Để làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân nói chung, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng nói riêng, bài viết đề cập đến một số vấn đề sau đây: về mặt lý luận, làm rõ vai trò động lực của kinh tế tư nhân, làm cho những người còn kỳ thị với kinh tế tư nhân phải thay đổi quan điểm và thái độ ứng xử đối với kinh tế tư nhân; về mặt thực tiễn, đưa ra những minh chứng xác đáng, những bài học từ thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân, tạo sức lan tỏa và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc;...

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về kế toán chi phí cung ứng dịch vụ vận tải tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng" nhằm làm rõ các nguyên tắc kế toán chi phí cung ứng dịch vụ, các vấn đề chưa hợp lý trong kế toán chi phí cung ứng dịch vụ tại các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng và có đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 21 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 26 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế và thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quân đội Huế trong tương lai.

  pdf86p bakerboys03 02-05-2022 16 9   Download

 • Đề tài trình bày những cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể xảy ra đối với từng phương thức thanh toán cụ thể; dựa vào thực tế vận dụng phương thức thanh toán quốc tế tại Eximbank Việt Nam, những trường hợp rủi ro đã xảy ra trong thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho Eximbank.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p bakerboys03 02-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết giới thiệu về tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong việc bảo vệ rừng là toàn bộ những hiểu biết và kinh nghiệm của các tộc người được hình thành và tích lũy trong quá trình ứng xử, thích nghi với những điều kiện địa lý sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC" bàn về khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC sẽ được đảm bảo và phát huy khi và chỉ khi có cơ chế, chính sách để kế toán Việt Nam và các nước trong AEC thực hiện quá trình hài hòa hóa với chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 5 1   Download

 • Cơ cấu cây trồng tuy đa dạng nhưng chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Dựa vào kết quả điều tra nông hộ, thực trạng sản xuất nông nghiệp của thị xã và một số nguồn lực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thông qua ứng dụng mô hình toán tối ưu đề xuất được những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với năng lực của các hộ gia đình trên địa bàn thị xã Đông Triều.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 3 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Toán kinh tế
p_strCode=toankinhte

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2