Đề thi môn Toán - Bám sát cấu trúc đề thi Đại học năm 2009 của Bộ Giáo Dục (ĐỀ 01)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
28
download

Đề thi môn Toán - Bám sát cấu trúc đề thi Đại học năm 2009 của Bộ Giáo Dục (ĐỀ 01)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn toán - bám sát cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của bộ giáo dục (đề 01)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Toán - Bám sát cấu trúc đề thi Đại học năm 2009 của Bộ Giáo Dục (ĐỀ 01)

  1. Bám sát cấu trúc đề thi Đại học năm 2009 của Bộ Giáo Dục. ĐỀ 01 Dành cho lớp 12 A1. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I : ( 2 điểm ) Cho hàm số : y  x 3  3x 2  1 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 . 3 2. Với giá trị nào của a thì bất phương trình x 3  3x 2  1  a  x  x  1  có nghiệm. Câu II: ( 2 điểm )  xy  10  20  x 2  1. Giải hệ phương trình :  2 xy  5  y  b 2  c 2  a 2  2. Tính các góc của tam giác ABC nếu trong tam giác ta có :  . sin A  sin B  sinC  1  2  Câu III: ( 1 điểm ) Tìm nguyên hàm  x 2  2009dx . Câu IV: ( 1 điểm ) Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' cạnh a , các điểm M  AD ', N  DB sao cho a 2 MA  ND  .Chứng minh rằng MN là đoạn vuông góc chung của AD ' và DB và MN // AC ' . 3 Câu V: ( 1 điểm ) Chứng tỏ rằng không có tham số m nào để phương trình sau có hai nghiệm thuộc khoảng  0;2  : 2 2 5x 2mx 2  52x 4mx 2m  x 2  2mx  m II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần 1 hoặc 2 ). 1. Theo chương trình Chuẩn : Câu VI.a ( 2 điểm ) 1. Viết phương trình đường tròn đi qua A 1; 2  đồng thời tiếp xúc với đường thẳng d  : 3x  4y  1  0 có bán kính bằng 1. x y 1 z 2 2. Tìm trên đường thẳng d  :   những điểm M sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 1 2 3 x 1 y z 3 26  :   một khoảng bằng . 1 2 3 3 n  x2 y2  Câu VII.a ( 1 điểm ) Tìm số hạng thứ 5 trong khai triển :  2  3 2  , x  0, y  0, n  N * . Biết tổng tất y x    cả các hệ số trong khai triển này bằng 32768. 2. Theo chương trình Nâng cao : Câu VI.b ( 2 điểm ) 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz cho một hình tứ diện có 4 đỉnh O  0; 0; 0  , A  6; 3; 0  , B  2; 9;1 , S  0; 5; 8  . Gọi P và Q lần lượt là điểm giữa các cạnh SO và AB . Tìm tọa độ điểm M trên cạnh SB sao cho PQ và KM cắt nhau. 2 2. Viết phương trình đường thẳng d  đi qua điểm A 1;2  và tiếp xúc với đường tròn x 2  y  1  1 . y x y x 3  2 .9  6.4  Câu VII.b ( 1 điểm ) Giải hệ phương trình :  x y x 1  4 .9  5.4  GV ra đề : Nguyễn Phú Khánh – A7 Bà Triệu Đà Lạt , 42B/11 Hai Bà Trưng Đà Lạt .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản