intTypePromotion=1

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN HÓA HỌC

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
8
download

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN HÓA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi olympic môn hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI OLYMPIC MÔN HÓA HỌC

  1. SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHỢ GẠO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ THI OLYMPIC MÔN HÓA HỌC Thôøi gian 180 phuùt Câu 1.( 2,5 điểm ) Hợp chất A có công thức MXa trong đó M chiếm 46,67% khối lượng: M là kim loại, X là phi kim thuộc chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt, còn trong hạt nhân của X số số proton bằng số notron. Tổng số proton trong MXa là 58. 1) Hãy tìm M , X và xác định vị trí của chúng trong hệ thống tuần ho àn. 2) Vẽ công thức cấu tạo và công thức electron của A. Câu 2.( 3,0 điểm ) Cho biết axít photphorơ H3PO3 là một axít hai lần axít với các hằng số axít là : ka1 = 1,6 .10-2 và ka2 = 7.10-7 1) Hỏi Na2HPO3 là muối axít hay muối trung hòa? Viết công thức cấu tạo của muối đó. 2) Tính pH của dung dịch thu được khi hòa tan 0,1 mol PCl3 vào 1 lít nước. 3) Tính pH của dung dịch thu được khi hòa tan 0,1 mol PCl3 vào 450ml dung dịch NaOH 1M. Câu 3.(2,0 điểm ) Cho phản ứng : SO2(r) + O2 2SO3 (K) o Biết rằng ở 700 K dưới P = 1 atm, thành phần của hệ cân bằng là: SO2 0,21 mol ; SO3 10,30 mol ; O2 5,37 mol và N2 84,12 mol. Xác định 1) Hằng số cân bằng Kp 2) Thành phần của hỗn hợp ban đầu. 3) Độ chuyển hóa của SO2 4) Độ chuyển hóa của SO2 là bao nhiêu nếu dùng oxi tinh khiết ( không có N2), cho rằng số mol ban đầu của SO2 và O2 vẫn như số mol đã tính ở câu 2.Áp suất của hệ luôn luôn là 1 atm. Câu 4.(2,0 điểm ) Một nồi hơi bằng thép có khối lượng 900 kg. Nồi hơi chứa 400 kg nước. Giả sử hiêu suất sử dụng nhiệt của nồi hơi là 70 %. Cần bao nhiêu calo nhiệt để nâng nhiệt độ của nồi hơi từ 10oC lên 100oC ? Nhiệt dung riêng của thép là 0,46 kJ/mol, nhiệt dung riêng của nước là 4,184 kJ/mol. Câu 5.(2,0 điểm ) Photgen (COCl2) là một chất độc hóa học được dùng trong đại chiến thế giới thứ nhất. Nó được điều chế từ CO và Cl2 dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. Nhưng từ photgen ta có thể điều chế nhiều chất có ích như urê, và từ urê điều chế được nhựa urêfomandehit. Viết các phương trình phản ứng dưới dạng công thức cấu tạo. Câu 6.(2,0 điểm ) 1) Độ âm điện của C trong C2H6, C2H4, C2H2 tương ứng bằng 2,48 ; 2,75; 3,29. Hãy xếp 3 chất trên theo thứ tự giảm dần độ phân cực của liên kêt C-H; lấy ví dụ phản ứng hóa học để minh họa và dùng các số liệu trên để giải thích sự sắp xếp đó. 2) Hãy dự đoán hàm lượng % của các dẫn xuất monoclo khi clo hóa izohexan. 1
  2. Cho biết khả năng phản ứng thế của các nguyên tử H ở các cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 là 1: 3,3 : 4,4. Câu 7.(2,5 điểm ) Thực hiện chuổi phản ứng sau + H2,xt C +NaOH D +NaOH B + O2,xt C3H4O E xt, tO ( 1: 1 ) +NaOH +O2, xt +O2, xt +NaOH +HCl G C3H4O I K L xt, tO M dö Câu 8.(2,0 điểm ) Có hỗn hợp A gồm 2 α - aminô axit X, Y no, chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH, trong đó KLPT của X nhỏ hơn của Y. Hòa tan m gam hỗn hợp A vào 100ml dung dịch HCl 2M được dung dịch B. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch B cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A và cho sản phẩm cháy hấp thu vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 32,8 gam.Cho biết nito trong hượp chất bị cháy thành N2. 1) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi t ên X,Y. Biết rằng tỉ lệ khối lượng phân tử của X và Y là 1,37 2) Viết phương trình phản ứng khi cho X tác dụng với HCl, NaOH, (CH3CO)2O, nung với hỗn hợp NaOH, CaO Câu 9.(2,0 điểm ) Vitamin C ( hoặc axít ácobic) C6H8O6 có trong một loại nước quả được xcs định bằng một loại phản ứng oxihóa khử sau: C6H8O6 + Br2 → C6H6O6 + 2 HBr Lượng Brôm trên được sinh ra khi cho dd KBrO3 tác dụng với dd KBr trong moi trường axít. 1) Viết phương trình phản ứng KBrO3 và KBr dưới dạng iỏnút gọn 2) Lấy 150 ml nước quả càn xác định vitamin C, đem axít hóa rồi cho tác dụngvới dd KBrO3 0,00178M với lượng dư dd brôm đã dùng hết 14,8 ml dd KBrO3 .Hãy tính lượng vitamin C biểu thị bằng mg trong 100 ml nước quả.Mỗi ngày một người cần ít nhất 30 mg vitamin C thì phải uống bao nhiêu ml nước quả trên. Hết 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2