intTypePromotion=3

Đề thi số 1 môn Điện tử công suất năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Trần Văn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
352
lượt xem
63
download

Đề thi số 1 môn Điện tử công suất năm học 2013 - 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi số 1 môn Điện tử công suất năm học 2013 - 2014 gồm 3 câu hỏi về vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của chỉnh lưu, sơ đồ nguyên lý mạch điện của biến đổi một chiều hạ áp, sơ đồ nguyên lý của nghịch lưu độc lập bán cầu dùng tranzistơ lưỡng cực. Đây là tài liệu bổ ích dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi số 1 môn Điện tử công suất năm học 2013 - 2014

  1. KHOA: Kỹ thuật Điều khiển PHIẾU THI Học kỳ ... Năm học 2013-2014 BỘ MÔN: Kỹ thuật Điện Dùng cho lớp, khóa: ĐKTĐ .... Giáo viên ra đề Đề thi số: 01 Hình thức thi: Viết Chủ nhiệm bộ môn duyệt Môn thi: Điện tử công suất Thời gian thi: 90 phút Ngày thi: ..../2013 Câu 1 (4đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của chỉnh lưu bán điều khiển cầu một pha tải thuần trở; trong đó: R = 10 , điện áp nguồn xoay chiều U2 = 110 V, tần số 50 Hz, góc mở  của các thyristơbằng 450. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng của: (2) điện áp nguồn xoay chiều , (3) dòng điện tải, (4) dòng điện của một thyristơ (tùy chọn) trong nhóm catốt, và (5) chọn thyristơ theo dòng điện và điện áp cực đại. Câu 2 (3đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của biến đổi một chiều hạ áp (hay chặn áp) dùng tranzistơ lưỡng cực; trong đó: tải thuần trở R=15 , điện áp nguồn u0 = 60V, hệ số khuếch đại dòng của tranzistơ õ=10, tần số làm việc f=400Hz, hệ số điền xung D = 0,5. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng của: (2) dòng điện tải, (3) dòng điện cực gốc và (4) điện áp uce của tranzistơ ; điện áp trên tải được coi như san lý tưởng. Câu 3 (3đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của nghịch lưu độc lập bán cầu dùng tranzistơ lưỡng cực; trong đó tải điện trở R = 10 , điện áp nguồn mỗi nửa (U0/2) bằng 50V, hệ số khuếch đại của tranzistơ  = 5, tần số làm việc = 50 Hz. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng: (2) dòng điện cực gốc, (3) dòng điện tả iR, và (4) điện áp góp -phát uCE của một trong các tranzistơ. KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU!
  2. KHOA: Kỹ thuật Điều khiển PHIẾU THI Học kỳ.... Năm học 2013-2014 BỘ MÔN: Kỹ thuật Điện Dùng cho lớp, khóa: ĐKTĐ ..... Giáo viên ra đề Đề thi số: 02 Hình thức thi: Viết Chủ nhiệm bộ môn duyệt Môn thi: Điện tử công suất Thời gian thi: 90 phút Ngày thi: .../2013 Câu 1 (4đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của chỉnh lưu điều khiển cầu một pha tải thuần trở; trong đó: R = 10 , điện áp nguồn xoay chiều U2 = 50 V, tần số 50 Hz, góc mở  của các thyristơbằng 300. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng của: (2) điện áp nguồn xoay chiều , (3) điện tải ud, (4) dòng điện của một thyristơ (tùy chọn) trong nhóm anốt, và (5) chọn thyristơ theo dòng điện và điện áp cực đại. Câu 2 (3đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của biến đổi một chiều hạ áp (hay chặn áp) dùng tranzistơ trường (MOSFET); trong đó: tải thuần trở R=15 , điện áp nguồn u0 = 60V, hệ số khuếch đại dòng của tranzistơ õ=10, tần số làm việc f=400Hz, hệ số điền xung D = 0,5. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng của: (2) điện áp cực cửa, (3) điện áp máng-nguồn uDS của tranzistơ, và (4) điện áp trên tải; điện áp trên tải được coi như san lý tưởng. Câu 3 (3đ): Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của nghịch lưu độc lập bán cầu dùng tranzistơ lưỡng cực; trong đó tải điện trở R = 10 , điện áp nguồn mỗi nửa (U0/2) bằng 50V, hệ số khuếch đại của tranzistơ  = 5, tần số làm việc = 50 Hz. (1) Giải thích nguyên lý làm việc; vẽ biểu đồ định lượng: (2) dòng điện cực gốc, (3) dòng điện tải iR, và (4) điện áp góp -phát uCE của một trong các tranzistơ. KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản