Đề thi thử Đại học 2014 môn Sinh học (Mã đề 752)

Chia sẻ: Tuyết Sương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
3
download

Đề thi thử Đại học 2014 môn Sinh học (Mã đề 752)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học 2014 môn Sinh học (Mã đề 752) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức đã học và rèn kỹ năng làm bài thi một cách tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học 2014 môn Sinh học (Mã đề 752)

TRƯỜNG ĐHKHTN – TP.HCM<br /> TRUNG TÂM BDVH & LTĐH<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 – Tháng 6/2014<br /> Môn: Sinh học<br /> Thời gian làm bài: 90 phút;<br /> (50 câu trắc nghiệm)<br /> Mã đề: 752<br /> <br /> Câu 1: C s<br /> <br /> p<br /> <br /> s u ây:<br /> Nữ<br /> Nữ<br /> N m<br /> <br /> ng<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> ng<br /> <br /> n<br /> <br /> N<br /> p<br /> tr n n v<br /> n P ngườ o m t trong m n n<br /> m t g n quy n B t r ng<br /> ng y<br /> r<br /> t<br /> n t t<br /> t trong p<br /> su t<br /> pv<br /> ng t<br /> III trong p<br /> n ysn r<br /> on g<br /> ng m<br /> n v m t<br /> on tr mă<br /> n<br /> n trên) là<br /> A. 1/12<br /> B. 1/16<br /> C. 1/9<br /> D. 1/18<br /> Câu 2: K ng n u m t n m<br /> u t<br /> n m t qu n t<br /> ng vật ng u p ,ngườ t p t<br /> n n<br /> om t t<br /> n g n m o mog o n ng tr t n<br /> ng S v<br /> t ng<br /> n ng vật trư ng<br /> t n t y 1<br /> on t<br /> 75 on ng p t<br /> , 25 on<br /> pt<br /> S<br /> ng<br /> t<br /> u g n SS Vậy<br /> t<br /> s u, t n t o t uy t n on trư ng t n<br /> t<br /> u g n p n ư s u:<br /> A. AA=76,56%; AS=21,88%; SS=1,56%.<br /> B. AA=1,56%; AS=21,88%; SS=76,56%;<br /> C. AA=77,8%; AS=22,2%; SS=0%.<br /> D. AA=79,9%; AS=20,1%; SS=0%.<br /> Câu 3: M t n o ư<br /> ây v qu tr n p n mã v<br /> mã<br /> úng?<br /> P n mã v<br /> mã s n vật n ân t<br /> yr<br /> ng m t n trong t<br /> o.<br /> B. s n vật n ân t , p n mã<br /> ễn r m t p n<br /> g n u trú<br /> C Mỗ g n s n vật n ân s ư p n mã r m t p ân t m RN r ng.<br /> D. t t<br /> o s n vật, sau khi phiên mã t o mARN t t ú ,<br /> mã m<br /> t ut n n<br /> Câu 4: C o<br /> t ng t n v v trò<br /> n ân t t n o n ư s u:<br /> 1) L m t y ổ t n s<br /> nv t n p n ug n<br /> qu n t t o m t ư ng<br /> n<br /> 2) L m p t s n<br /> n<br /> truy n<br /> qu n t , ung p ngu n n s<br /> p o qu tr n t n o<br /> 3) C t o ỏ o n to n m t n n o<br /> ỏ qu n t<br /> o<br /> n<br /> 4) K ng m t y ổ t n s<br /> n n ưng m t y ổ t n p n u g n<br /> qu n t<br /> (5) L m t y ổ t n s<br /> nv t n p n ug n<br /> qu n t r t ậm<br /> C t ng t n n v v trò<br /> t ng n<br /> A. (1) và (4).<br /> B. (2) và (5).<br /> C. (1) và (3).<br /> D. (3) và (4).<br /> 6<br /> Câu 5: Mỗ t<br /> o ư ng<br /> 1 o<br /> 4 p NST<br /> t y 283.10 p nu<br /> tt<br /> gữ ,<br /> u<br /> trung n<br /> 1 NST 2 m, t<br /> DN ã o ng n o ng<br /> 1<br /> n<br /> B 8<br /> n<br /> C 6<br /> n<br /> D 4<br /> n<br /> Câu 6: N ững qu tr n n o s u ây không t o r ư<br /> n<br /> truy n?<br /> C y truy n p<br /> v n ân n v t n<br /> ng vật<br /> B C uy n g n từ t<br /> ot<br /> vật v o t<br /> ov<br /> u n<br /> C C o<br /> ữu t n g ữ<br /> t<br /> ug n<br /> n u<br /> D Dung p t<br /> o tr n, nu<br /> y tp ns u<br /> ư ng<br /> o<br /> Câu 7: Quy tr n<br /> t uật<br /> up pg n<br /> ng<br /> ư n o s u ây?<br /> D ng v rut s ng trong t ngườ m t truy n s u<br /> ã o ỏ n ững g n gây n<br /> v rut<br /> B T truy n ư g n g n n<br /> o âm n ập v o t<br /> o<br /> n n ân<br /> C T<br /> o m ng DN t tổ p<br /> n n ân ư<br /> ư v o<br /> t<br /> n n ân<br /> s n s n r n ững t<br /> o<br /> n t ường t y t n ững t<br /> o n<br /> <br /> S<br /> <br /> Trung tâm BDVH&LTĐH Trường ĐHKHTN 227, Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - ĐT: 38 323 715<br /> <br /> www.bdvh.hcmus.edu.vn 1<br /> <br /> D D ng n m t ỏ g n t n<br /> tr<br /> n<br /> truy n<br /> Câu 8: C o<br /> n m o v o s u ây<br /> 1) T<br /> vật nổ 2) D u âu<br /> 3) K n<br /> 4) M<br /> 5) C mập 6) C r p<br /> 7) G un 8) Cỏ<br /> C n m o v o t u<br /> ậ n ư ng p 2<br /> A. (2),(3),(4),) và (8).<br /> B. 2), 3), 4), 6)v 7)<br /> C. (3),(4),(6) và (7).<br /> D (3),(5),(6) và (4).<br /> Câu 9:<br /> m t u ng tr ng<br /> m t<br /> t ,<br /> 2 t<br /> o s n tr ng m ng<br /> NST 2n u t n n g m<br /> p ân Trong<br /> m ts t<br /> o s n tr ng 1 p NST<br /> ng p ân y p ân o I, p ân o II v<br /> t<br /> o òn<br /> ễn r<br /> n t ường S n ễm s t<br /> t u<br /> n trong<br /> t<br /> n ư ng n-1 v t<br /> n<br /> ư ng n tổng ng 786 C o<br /> t qu tr n g m p ân t o r ư 15 t<br /> o tr ng n 1v 1 t<br /> o tr ng n1 S n ễm s t trong mỗ t<br /> o s n tr ng n tr n<br /> 3 n ễm s t<br /> B 2 n ễm s t<br /> C 38 n ễm s t<br /> D 26 n ễm s t<br /> Câu 10: C<br /> năng g ng n u<br /> qu n tư ng t<br /> o<br /> t n o ng u n n trong qu tr n p t tr n<br /> o<br /> B<br /> o m ng qu n<br /> t n<br /> từ m t ngu n g<br /> C<br /> o<br /> ngu n g<br /> n u n ưng p t tr n trong n ững u n g ng n u<br /> D o<br /> n u, n ưng<br /> qu n<br /> u t o g ng n u<br /> Câu 11: m t o t<br /> vật, ư<br /> t mỗ g n quy n m t t n tr ng v<br /> u tr<br /> o n to n;<br /> ng y r<br /> t<br /> n m C o m t ây<br /> n ễm p<br /> ug n<br /> B t p nv<br /> ây<br /> n ễm p<br /> ug n<br /> ng p n s<br /> o ờ on v t<br /> ây<br /> n ễm p<br /> u n g ng ây m m<br /> A. 5/12<br /> B. 5/48<br /> C. 1/18<br /> D. 1/12<br /> Câu 12: P t u n o ư<br /> ây không úng?<br /> C<br /> năng<br /> m RN truy n t t ng t n v<br /> uỗ po p pt t<br /> BC<br /> năng ũ r o om n tổng p uỗ po p pt t<br /> C C<br /> năng<br /> g n u trú<br /> tr t p t m g tổng p uỗ po p pt t<br /> DC<br /> năng<br /> t RN vận uy n t m n<br /> Câu 13: ngườ , t n tr ng t<br /> oăn o g n , t t ng o g n n m tr n NST t ường quy n , m u<br /> ng o g n , m u ng n t ường o g n H, m t m m u o g n m, m t n t ường o g n M Lo ut<br /> g n v m u v o ut g n v m t u n m tr n o n<br /> ng tư ng ng<br /> NST g t n<br /> V 3 o ut g n<br /> tr n, t<br /> ot<br /> s o<br /> ug n<br /> n u mỗ g<br /> , ) trong qu n t<br /> :<br /> 42 o<br /> u g n g nữ, 3 o<br /> ug n g n m<br /> B 3 o<br /> u g n g nữ, 12 o<br /> ug n g n m<br /> C1 o<br /> u g n g nữ, 6 o<br /> ug n g n m<br /> D. 5 o<br /> u g n g nữ, 3 o<br /> ug n g n m<br /> Câu 14: C o ây<br /> ug n B C D g op nv<br /> ây<br /> ug n B C<br /> B t<br /> pg nn y<br /> n m tr n<br /> p n ễm s t<br /> n u, mỗ t n tr ng o m t g n quy n v<br /> u tr<br /> ng o n to n<br /> S o<br /> ug nv s o<br /> u n<br /> t t or ư<br /> t<br /> s u<br /> 36 u g n v 36 u nh<br /> B 54 u g n v 36 u n<br /> C 54 u g n v 54 u n<br /> D 27 u g n v 27 u n<br /> Câu 15: C o<br /> t<br /> g n p ân y<br /> ập, t p p : B C D<br /> B C D<br /> ờ on,<br /> ug n<br /> p ân n<br /> 1 2) s o ut g n tr ng t<br /> p<br /> mt<br /> o n u?<br /> A. 1/32.<br /> B. 9/64.<br /> C. 3/18 .<br /> D. 3/8.<br /> Câu 16: m t o t ú, ư<br /> t mỗ g n quy n 1 t n tr ng, t n tr ng tr<br /> u tr<br /> o n to n v<br /> n<br /> AB De<br /> tư ng o n v g n<br /> yr<br /> g<br /> v t ns n ưn u t t<br /> p NST C m t p<br /> m P:<br /> ab dE<br /> AB De M<br /> XMXm x<br /> X<br /> ờ on F1<br /> t ú on<br /> u n<br /> năm t n tr ng tr<br /> m 24,375 C o t ú<br /> ab dE<br /> m<br /> p ân t t t n t o t uy t, t qu<br /> o t ú on<br /> u n g ng m<br /> mt<br /> A. 3,75%.<br /> B. 7,50%.<br /> C. 3,00%.<br /> D. 1,50%.<br /> Trung tâm BDVH&LTĐH Trường ĐHKHTN 227, Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - ĐT: 38 323 715<br /> <br /> www.bdvh.hcmus.edu.vn 2<br /> <br /> Câu 17: m t o t<br /> vật,<br /> u g n -bb và B- quy n qu tròn;<br /> u g n - B- quy n qu<br /> t;<br /> ug n<br /> quy n qu<br /> M tg n<br /> p n ễm s t<br /> 2 n, n tr D quy n o m u ỏ<br /> tr<br /> o n to n so v<br /> n n quy n o m u tr ng<br /> ờ on<br /> p p<br /> n o s u ây, t n t o<br /> t uy t<br /> ây qu<br /> t, o ỏ<br /> m 18,75 ?<br /> A. AaBBDd x AABBDd.<br /> B. AaBbDd x aabbDd.<br /> C. AaBbDd x AaBbdd.<br /> D. AaBbDd x AaBbDd.<br /> Câu 18: m t o t<br /> vật, o ây t u n<br /> ng o v ng g o p n v<br /> ây t u n<br /> ng o tr ng P) t u<br /> ư F1 g m to n ây o tr ng C o F1 t t p n t u ư F2<br /> t<br /> p ân<br /> u n<br /> 12 ây o<br /> tr ng:3 ây o ỏ:1 ây o v ng C o<br /> ây o ỏ t u ư<br /> F2 t t p n ư F3,<br /> su t ây<br /> u n o v ng F3<br /> A. 1/2.<br /> B. 1/9<br /> C. 1/6.<br /> D. 1/12.<br /> Câu 19: Trong<br /> u o o t ng<br /> op r n L ,<br /> m trường<br /> ng<br /> L t<br /> t s :<br /> A. K ng<br /> t m ng n t v pr t n<br /> , o<br /> pr t n<br /> n t n t ường v v ng<br /> vận n O)<br /> B. K ng<br /> t m ng<br /> n<br /> t v v ng vận<br /> n O), o<br /> ng<br /> v ng vận n<br /> C. K ng<br /> t<br /> m ng<br /> n<br /> t v g n<br /> u o R), o<br /> ng<br /> g n<br /> u o<br /> D. K ng<br /> t m ng n t v v ng<br /> ng P),<br /> Câu 20 N v tư ng t g n, âu n ận t n o s u ây<br /> úng?<br /> M t g n t m g qu n n u t n tr ng<br /> n u<br /> B Tư ng t g ữ 2 p g n<br /> ng n<br /> g p<br /> ng vật, t<br /> vật m<br /> tư ng t<br /> 3, 4 p g n<br /> C C<br /> s np m<br /> g n t tư ng t v n u<br /> n t n n n t n tr ng<br /> D C n g n trong t<br /> o ã tr t p t<br /> ng qu<br /> v n u<br /> Câu 21: C r p V t N m s ng ư trong m trường nư<br /> n t<br /> từ 5,60C n 420C C<br /> p s ng<br /> 0<br /> 0<br /> m trường nư<br /> n t<br /> từ 2 C n 44 C B n<br /> o ng n t<br /> o<br /> nư t : m n B<br /> từ 20C n 420C m n N m từ 1 0C n 4 0C P t u n o s u ây không úng?<br /> C<br /> pv<br /> r p<br /> u t nu<br /> ư<br /> m n<br /> B K năng p ân<br /> p r ng n r p<br /> C C<br /> p t s ng m o<br /> m nN m<br /> D C r p<br /> t s ng m o<br /> m nB<br /> Câu 22: N u<br /> t ư<br /> qu n t g m u ng ư m t t u t qu n t s suy t o v ễ<br /> t<br /> vong do nguyên nhân chính là :<br /> A. M t u qu n m B. S s n s n g m C. K ng m<br /> t<br /> ăn<br /> D. G n n<br /> u n<br /> Câu 23: T n tr ng ng v n v<br /> ng tr n m t nò g o m t g n<br /> 2 n , ) quy n , F 1 ng o t<br /> m t u n , o p g F1<br /> v n u F2 16 g tr ng ng v n : 8 g m<br /> ng v n : 8 g m<br /> ng tr n<br /> P t u n o s u ây<br /> úng?<br /> 1. Tính tr ng ng v n tr so v<br /> ng<br /> ng v n<br /> 2 B m<br /> v trò ng ng n u trong v truy n t n tr ng o on<br /> 3 C p NST g t n<br /> g m<br /> , g tr ng<br /> A a<br /> 4 K u g n p g F1 m<br /> X x XA Y<br /> A. 1,4<br /> B. 1,3, 4<br /> C. 1, 2, 3<br /> D. 3,4<br /> Câu 24: m t o t<br /> vật, n quy n<br /> t v ng tr<br /> o n to n so v<br /> n quy n<br /> t n<br /> n<br /> B quy n<br /> t tr n tr<br /> o n to n so v<br /> quy n<br /> t n ăn H<br /> p g n n y p ân y<br /> ập<br /> m t<br /> qu n t<br /> ân ng truy n, ngườ t<br /> o tt u ư<br /> 76,44<br /> t v ng, tr n v 1,44<br /> t n , n ăn T<br /> t<br /> u n v ng, n ăn v<br /> t<br /> u n<br /> n , tr n n ư t<br /> 14,56 v 7,56<br /> B. 8,19 v 13,93<br /> C 13,93 v 8,19 D 13,44 v 8,68<br /> Câu 25: C o<br /> t<br /> ậu t u n<br /> ng qu ỏ, tròn v t<br /> ậu t u n<br /> ng qu v ng, u<br /> u<br /> ư F1 u qu ỏ, tròn L p ân t F1 t u ư<br /> F2 t<br /> u n 9 v ng, u<br /> : 3 ỏ, u<br /> : 3 v ng, tròn : 1 ỏ, tròn K u g n F1<br /> AD BE<br /> A. AaBbDdEe<br /> B. AaBbDd.<br /> C. AaBb.<br /> D.<br /> ad be<br /> Trung tâm BDVH&LTĐH Trường ĐHKHTN 227, Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - ĐT: 38 323 715<br /> <br /> www.bdvh.hcmus.edu.vn 3<br /> <br /> Câu 26:<br /> u , n quy n qu ỏ tr<br /> o n to n so v<br /> n quy n qu v ng; n B quy n<br /> qu tròn tr<br /> o n to n so v<br /> n quy n qu<br /> u<br /> C<br /> p g n n y n m tr n ng m t p n ễm<br /> s t C o<br /> ây t u n<br /> ng<br /> n u ư F1<br /> p2 pg n T n n<br /> o<br /> ây qu v ng, u<br /> t p nv<br /> ây F1 t t<br /> t u ư 8<br /> ây qu ỏ, u<br /> :8<br /> ây qu v ng, tròn : 2<br /> ây qu<br /> ỏ, tròn : 2<br /> ây qu v ng, u<br /> Cây F1 n tr n<br /> ug nv t<br /> t<br /> osn<br /> tp n<br /> yr o n<br /> v g n trong qu tr n g m p ân n ư t<br /> AB<br /> AB<br /> Ab<br /> Ab<br /> A.<br /> v 2<br /> B.<br /> v 4<br /> C.<br /> v 2<br /> D.<br /> v 4<br /> ab<br /> ab<br /> aB<br /> aB<br /> Câu 27: N u o ây<br /> u g n B C D t t p n t tỷ<br /> ây<br /> u o ây t u o<br /> o trung<br /> n<br /> o n u? B t r ng<br /> p<br /> n quy n<br /> t n tr ng<br /> n u n m tr n<br /> p NST tư ng<br /> ng<br /> n uv<br /> g n tư ng t v n u t o u t<br /> ng ng g p quy n<br /> u o<br /> ây<br /> A. 0,230<br /> B. 0,313<br /> C. 0,078<br /> D. 0,273<br /> Câu 28: V 2 g n n v , t u ng 1 t<br /> ug n<br /> v 2 t<br /> u g n C o ây<br /> t t p n n t p qu n t<br /> K nt nt v<br /> , t qu v s p ân<br /> u g n trong qu n t s :<br /> A. 100%Aa<br /> B. AA=aa=1/2<br /> C. AA=1/4 ; aa=3/4<br /> D. AA=1/6 ; aa=5/6<br /> Câu 29: ngườ , t m t g n n m tr n o n<br /> ng tư ng ng<br /> n ễm s t g t n<br /> n:<br /> n<br /> ng gây n tr<br /> o n to n so v<br /> n gây n M t ngườ p nữ n t ường n ưng<br /> m<br /> tr<br /> n<br /> t n v m t ngườ n ng n t ường n ưng<br /> mg v<br /> n<br /> su t<br /> on<br /> pv<br /> ng n y g m m t tr v m t g<br /> u<br /> ng<br /> n<br /> o n u? B t r ng n ững ngườ<br /> trong<br /> g<br /> n tr n u<br /> ng<br /> n<br /> A. 0,383.<br /> B. 0,765.<br /> C. 0,375.<br /> D. 0,486.<br /> Câu 30: Trong s t n t<br /> qu n ã,<br /> ng<br /> sn<br /> v trò<br /> u ò t<br /> qu n t , m o ân ăng qu n ã<br /> B<br /> u ò<br /> n m tuổ trong qu n t , m o ân ng<br /> qu n ã<br /> C<br /> u ò mật<br /> qu n t , m o ân ng<br /> qu n ã<br /> D<br /> u ò n<br /> qu n t , m o ân ng<br /> qu n ã<br /> Câu 31: C o n ững v<br /> s u:<br /> 1) C n<br /> v<br /> n<br /> n tr ng<br /> 2) Vây ng<br /> vo v<br /> n<br /> (3) Mang cá và mang tôm.<br /> 4) C trư<br /> t ú v t y ngườ<br /> N ững v<br /> v<br /> qu n tư ng ng<br /> A. (1) và (3).<br /> B. (1) và (4).<br /> C. (1) và (2).<br /> D. (2) và (4).<br /> Câu 32: N ân t n o s u ây m<br /> ng m n ổ t n p n u g n<br /> qu n t :<br /> Qu tr n<br /> t n<br /> B Qu tr n g o p<br /> C Qú tr n<br /> n<br /> t n n<br /> D C<br /> Câu 33: Câu<br /> ng n n o s u ây<br /> n<br /> n t?<br /> A. S ư ng NST n u y t<br /> ng o n to n p n n m<br /> t n o t p y o<br /> s n vật n ân s<br /> B. S ư ng NST n u y t<br /> ng o n to n p n n m<br /> t n o<br /> o yt p<br /> s n vật n ân<br /> t<br /> C. S ư ng NST p n n m<br /> t n o<br /> s n vật n ân t<br /> D. S ư ng NST<br /> ng p n n m<br /> t n o<br /> s n vật n ân t<br /> Câu 34: N<br /> ung n o ư<br /> ây v qu tr n p t s n o ngườ<br /> không úng ?<br /> A. Quá trình chuy n n từ vư n t n ngườ ã ễn r tr n m t ãn t ổ tư ng<br /> r ng từ C âu P , C âu<br /> Âu, n tận C âu Á<br /> B Lo Homo s p ns ã uy n từ g<br /> o nt n<br /> sn<br /> s ng g<br /> o nt n<br /> ã<br /> C Từ ngườ N n t n t n o t n ngườ<br /> n<br /> D C n<br /> o<br /> o r ng ngườ N n t n ã<br /> o Homo s p ns n tr n n n tuy t<br /> ng<br /> Câu 35: C s n vật uy n ờ s ng từ ư nư<br /> n n v o ỷ n o,<br /> n o?<br /> Kỷ C m r ,<br /> Cổ s n<br /> B Kỷ T m p,<br /> Trung S n<br /> C Kỷ S u ,<br /> Cổ s n<br /> D Kỷ G ur ,<br /> Trung s n<br /> <br /> Trung tâm BDVH&LTĐH Trường ĐHKHTN 227, Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - ĐT: 38 323 715<br /> <br /> www.bdvh.hcmus.edu.vn 4<br /> <br /> Câu 36: Câu n<br /> ung đúng s u ây<br /> A. C o n m ng g n trong 2 n ễm s t g t n<br /> v<br /> u<br /> ng tư ng ng v n u<br /> B Tr n n ễm s t g t n , ngo<br /> g n qu n t n<br /> o tn<br /> , òn<br /> g n qu n<br /> t n tr ng t ường<br /> C<br /> ng vật n t n<br /> on, g<br /> m ng p n ễm s t g t n<br /> v g<br /> m ng p n ễm<br /> s t g tn<br /> D<br /> o<br /> ng vật n t n<br /> tr ng, g<br /> m ng p n ễm s t g t n<br /> òn g<br /> m ng<br /> p n ễm s t g t n<br /> Câu 37: B ng<br /> ng n o s u ây p n n<br /> n tư ng m t<br /> năng n n<br /> qu n t u g m<br /> năng<br /> quy n<br /> u t o)?<br /> G ây o ng n<br /> n ng<br /> , g ây o<br /> ng<br /> o s p t tr n<br /> u t ân<br /> B G ư ng r ng, tu u n<br /> ậu H L n u<br /> n ng<br /> C C trư<br /> o<br /> ng vật<br /> ư ng s ng<br /> ư ng p ân<br /> t o t t tư ng t n u.<br /> D Trong o<br /> ây u<br /> 1 n , g ữ o v n òn t<br /> n u<br /> Câu 38: K n v s p ân<br /> t trong qu n t s n vật, p t u n o s u ây không úng?<br /> A. P ân<br /> ng u<br /> ng ĩ m g m m<br /> n tr n g ữ<br /> t trong qu n t<br /> B. P ân<br /> t o n m t ường g p<br /> u<br /> n s ng p ân<br /> ng u trong m trường,<br /> s<br /> n tr n<br /> g yg tgữ<br /> t trong qu n t<br /> C. P ân<br /> t on m<br /> u p ân<br /> p ổ<br /> n n t, g úp<br /> t<br /> ỗ tr n u<br /> ng<br /> u<br /> n t<br /> m trường<br /> D. P ân<br /> ng u n n t ường g p<br /> u<br /> n s ng p ân<br /> ng u trong m trường v<br /> ng<br /> s<br /> n tr n g y g t g ữ<br /> t trong qu n t<br /> Câu 39: K n v<br /> u tr n<br /> on, p t u n o s u ây không úng?<br /> A. Trong qu n ã, p<br /> t<br /> on ư tr o ổ t ng qu<br /> uỗ v ư t<br /> ăn<br /> B. K ng p t t<br /> ư ng<br /> on<br /> qu n ã s n vật ư tr o ổ<br /> n t t o vòng tu n o n n<br /> C. Khí CO2 tr<br /> m trường o n to n o o t ng<br /> p<br /> ng vật<br /> D. C on từ m trường ngo v o qu n ã s n vật<br /> y u t ng qu qu tr n qu ng p<br /> Câu 40: M t g n u trú<br /> m t 3 p nu ot t v tr nu ot t t 3 2, 3 4 v 3 9 C uỗ po p pt t o<br /> gen t n tổng p s ư ng v t n p n t m n t y ổ n ư t n o? B t r ng mỗ<br /> t mn<br /> ư mã o<br /> m t<br /> n t n v<br /> ng u t n mã t t ú<br /> G m 1, t y ổ 1<br /> B G m 1, t y ổ 2<br /> C G m 2, t y ổ 1<br /> D G m 2, t y ổ 2<br /> Câu 41: K n v<br /> u tr n s n<br /> n t , p t u n o s u ây<br /> úng?<br /> <br /> Đ ng vật<br /> ư ng s ng t<br /> p t u n u ngu n n t n ư mu m n NH  ) , nitrat ( NO3 )<br /> 4<br /> B V<br /> u n p n n tr t o<br /> t p ân uỷ m n NH+) t n n t p ân t N2)<br /> C M t s o ây tr ng n ư<br /> ây t u<br /> Đậu) ,<br /> năng<br /> n n t từ<br /> <br /> <br /> D T<br /> vật p t n t ư<br /> ng mu , n ư mu m n NH 4 ) , nitrat ( NO3 ).<br /> Câu 42: M t o n m<br /> <br /> g<br /> <br /> ng<br /> <br /> u g n<br /> <br /> u trú<br /> tr n t<br /> mã o n ư s u:<br /> 16<br /> 3’<br /> G G-T A X-G X X-A G X- AGX -G T T5’<br /> Gen<br /> t n n n p nu ot t t 16 t y ng p -T G t y ng ) s m<br /> t m n tư ng ng<br /> n y t y ng m t t m n<br /> B qu tr n<br /> mã t t ú<br /> n y<br /> C<br /> ng m t y ổ tr n t<br /> t m n trong uỗ po p pt t<br /> D qu tr n<br /> mã t u từ<br /> n y<br /> <br /> o<br /> <br /> Câu 43: T o qu n n m n ,<br /> n v<br /> n<br /> t n n, p t u n o s u ây không úng?<br /> A. C n<br /> t n nt<br /> t qu tr n p ân o<br /> năng s ng s t v<br /> năng s n s n<br /> v<br /> ug n<br /> n u trong qu n t<br /> Trung tâm BDVH&LTĐH Trường ĐHKHTN 227, Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - ĐT: 38 323 715<br /> <br /> t<br /> <br /> www.bdvh.hcmus.edu.vn 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản