intTypePromotion=3

Đề thi thử ĐH_CĐ môn hóa lần 1_THPT Đồng Lộc (2009-2010)

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
6
download

Đề thi thử ĐH_CĐ môn hóa lần 1_THPT Đồng Lộc (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh_cđ môn hóa lần 1_thpt đồng lộc (2009-2010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH_CĐ môn hóa lần 1_THPT Đồng Lộc (2009-2010)

  1. Mã đề: 161 Câu 1. A. B. C. D. Câu 2. A. B. C. D. Câu 3. A. B. C. D. Câu 4. A. B. C. D. Câu 5. A. B. C. D. Câu 6. A. B. C. D. Câu 7. A. B. C. D. Câu 8. A. B. C. D. Câu 9. A. B. C. D. Câu 10. A. B. C. D. Câu 11. A. B. C. D. Câu 12. A. B. C. D. Câu 13. A. B. C. D. Mã đề 161
  2. Câu 14. A. B. C. D. Câu 15. tO → A. B. C. D. Câu 16. A. B. C. D. Câu 17. A. B. C. D. Câu 18. A. B. C. D. Câu 19. Cho luồng khí H2 đi qua 14,4gam MO (M là kim loại) nung nóng thu được 12,8gam hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X tan hết trong dung dịch HNO3 dư, sản phẩm khử thu được là 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y(gồm NO và NO2). Tỉ khối của Y so với H2 là 19. Công thức phân tử của MO là A. ZnO. B. CuO. C. FeO. D. MgO. Câu 20. A. B. C. D. Câu 21. A. B. C. D. Câu 22. A. B. C. D. Câu 23. A. B. C. D. Câu 24. A. B. C. D. Câu 25. A. B. C. D. Câu 26. A. B. C. D. Câu 27. A. B. C. D. Câu 28. A. B. C. D. Câu 29. Trang 2/5-Mã đề 161
  3. A. B. C. D. Câu 30. A. B. C. D. Câu 31. A. B. C. D. Câu 32. A. B. C. D. Câu 33. A. B. C. D. Câu 34. A. B. C. D. Câu 35. A. B. C. D. Câu 36. A. B. C. D. Câu 37. A. B. C. D. Câu 38. A. B. C. D. Câu 39. A. B. C. D. Câu 40. A. B. C. D. Câu 41. A. B. C. D. Câu 42. A. B. C. D. Trang 3/5-Mã đề 161
  4. Câu 43. A. B. C. D. Câu 44. A. B. C. D. Câu 45. A. B. C. D. Câu 46. A. B. C. D. Câu 47. A. B. C. D. Câu 48. A. B. C. D. Câu 49. A. B. C. D. Câu 50. A. B. C. D. Câu 51. A. B. C. D. Câu 52. A. B. C. D. Câu 53. A. B. C. D. Câu 54. A. B. C. D. Câu 55. O2 ,t o H3O HCN CH2 CH2       B D E PdCl2 ,CuCl2 Trang 4/5-Mã đề 161
  5. A. B. C. D. Câu 56. A. B. C. D. Câu 57. A. B. C. D. Câu 58. A. B. C. D. Câu 59. A. B. C. D. Câu 60. A. B. C. D. Trang 5/5-Mã đề 161
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản