Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPTTT Nguyễn Khuyến [2009 - 2010

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
127
lượt xem
37
download

Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPTTT Nguyễn Khuyến [2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPTTT Nguyễn Khuyến [2009 - 2010 " giúp cho các bạn ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPTTT Nguyễn Khuyến [2009 - 2010

  1. Dương Huy Phong TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 CƠ SỞ 3A MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90phút ( Đề có 50 câu gồm 5 trang) Họ và tên thí sinh:……………………………………… Mã đề thi: 403 Lớp:……………………………………………………… Câu 1: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 0.5 kg. Lò xo có độ cứng k = 0.5 N/cm đang dao động điều hòa. Khi vận tốc của vật là 20 cm/s thì gia tốc của nó bằng 2 3 m/s. Biên độ dao động của vật là: A. 4 cm. B. 16cm. C. 8cm. D. 20 3 cm. Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ A. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng. B. do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện: phát ra. C. gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. D. do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng. Câu 3: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R,C vào nguồn điện xoay chiều thì thấy dòng điện i sớm pha so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cả R, L, C vào mạch 4 thì thấy dòng điện i chậm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng: 4 A. ZL = ZC. B. R = ZL = ZC C. ZL= 2ZC. D. ZC = 2ZL Câu 4: Một con lắc đơn được treo ở trần của một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hoà với chu kì T' bằng T 2T 2 A. T 2 . B. . C. . D. T . 2 3 3 Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai về quang phổ? A. Khi chiếu ánh sáng trắng qua một đám khí (hay hơi) ở áp suất thấp: ta luôn thu được quang phổ vạch hấp thụ của khí (hay hơi) đó. B. Vị trí các vạch sáng trong quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố sẽ thay thế bằng các vạch tối trong quang phổ vạch hấp thụ của chính một nguyên tố đó. C. Quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ đều được ứng dụng trong phép phân tích quang phổ. D. Mỗi nguyên tố hóa học đều có quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu 6: Cho: hăng số Plăng h = 6,625.10-34 (Js); vận tốc ánh sáng trong chân không c=3.108(m/s); độ lớn điện tích của electron là e = 1,6.10-19C. Công thoát electron của nhôm là 3,45 eV. Để xảy ra hiện tượng quang điện nhất thiết phải chiếu vào bề mặt nhôm ánh sáng có bước sóng thoả mãn A. 0,36 μm . B. >0,36 μm . C. = 0,36 μm . D.
  2. Dương Huy Phong D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động hiệu dụng 110V và tần số 50Hz. Phần ứng có hai cặp cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 2,5mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây gần đúng là: A. 25 vòng. B. 100 vòng. C. 150 vòng D. 50 vòng. Câu 11: Một thấu kính mỏng hai mặt lồi có cùng bán kính R=0,5 m. Thấu kính làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,5 và nt=1,54. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm ảnh của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là: A. 1,08 cm. B. 2,3 cm. C. 3,7cm. D. 1,8 cm. Câu 12: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,275 m được rọi đồng thời bởi hai bức xạ: một có bước sóng 0,200 m và một có tần số 1,67.1015Hz. Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là: A. 2,4V. B. 4,1V. C. 1,7V. D. 3,4V. Câu 13: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 =0,45μm . Trên màn quan sát, người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng và tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 1 bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ 2 =0,60μm thì tại M và N bây giờ là 2 vân tối. Số vân sáng trong miền đó là: A. 12. B. 11. C. 10. D. 9. Câu 14: Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 50cm, một đầu gắn cố định tại B, một đầu gắn với vật có khối lượng m = 0,5kg. Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát = 0,1. Ban đầu vật ở O và lò xo có chiều dài l0. Kéo vật theo phương của trục lò xo ra cách O một đoạn 5cm và thả tự do. Dao động của vật là tắt dần và A. khoảng cách gần nhất giữa vật và B là 45cm B. khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần. C. điểm dừng lại cuối cùng của vật tại O. D. điểm dừng lại cuối cùng của vật ở cách O xa nhất là 1,25cm. Câu 15: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần R =80 một cuộn dây có điện trở thuần r =20 , độ tự cảm L = 0,318H và một tụ điện có điện dung C = 15,9 F. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U = 200V, có tần số f thay đổi được và pha ban đầu bằng không. Với giá trị nào của f thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản cực tụ điện có giá trị cực đại? A. f 55Hz . B. f 71Hz . C. f 51Hz. D. f 61Hz Câu 16: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp và hai đầu mắc với điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 40V. Biết điện áp giữa hai đầu các phần tử là UR = 40V. Nhận định nào sau đây là sai? π A. Điện áp giữa hai bản tụ trể pha so với điện áp giữa hai đầu mạch. 2 B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn nhất. π C. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha so với điện áp giữa hai đầu mạch. 2 D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ lớn nhất. Câu 17: Nhận xét nào sau đây về hiện tượng quang phát quang là đúng: A. Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. B. Ánh sáng lân quang và huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. C. Ánh sáng lân quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. D. Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8s sau khi ánh sáng kích thích tắt. Câu 18: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 μm và 0,5 μm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. A. 3 mm. B. 6 mm. C. 5 mm. D. 4 mm. Câu 19: Phát biểu nào sau đây về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng? A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động của sóng; B. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động; C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động; Trang 2/5_Mã đề thi 403
  3. Dương Huy Phong D. Vận tốc của sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động. Câu 20: Một điểm dao động điều hòa vạch ra một đoạn thẳng AB có độ dài 2cm, thời gian mỗi lần đi từ đầu nọ đến đầu kia hết 0,5s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm P cách B một đoạn 0,5cm. Thời gian để điểm ấy đi từ P rồi đến O có thể bằng giá trị nào sau đây: A. 1/3 giây. B. 1/6 giây . C. 5/6 giây. D. 5/12 giây. Câu 21: Một mạch dao động điện từ có L = 5mH, C = 31,8 F. Điện áp cực đại trên tụ là 8V. Cường độ dòng điện trong mạch khi điện áp trên tụ là 4V có giá trị: A. 55 mA. B. 0,45mA. C. 0,55 A. D. 0,45 A. Câu 22: Toạ độ của một chất điểm chuyển động trên trục Ox phụ thuộc vào thời gian theo phương trình: x = A1cos t +A2sin t, trong đó A1, A2, là các hằng số đã biết. Nhận xét nào sau đây về chuyển động của chất điểm là đúng? A. Chất điểm dao động điều hòa nhưng không xác định được tần số, biên độ và pha ban đầu. 2 B. Chất điểm không dao động điều hoà, chỉ chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T = C. Chất điểm dao động điều hòa với tần số góc , biên độ A2 A12 2 A2 , pha ban đầu với tan A2 A1 . D. Chất điểm dao động điều hoà với tần số góc , biên độ A2 A12 A2 , pha ban đầu với tan 2 A2 A1 . Câu 23: Khi chiếu một chùm phôtôn có năng lượng hf vào một tấm nhôm (có công thoát là A), các electrôn quang điện phóng ra với động năng ban đầu cực đại là K/2. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi, thì động năng của các electrôn quang điện phóng ra là: A. 2K + A. B. 2K. C. K + hf. D. K/2 + hf. Câu 24: Giả thiết các electron quang điện đều bay ra theo cùng một hướng từ bề mặt kim lọai khi được chiếu bức xạ thích hợp. Người ta cho các electron quang điện này bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khi đó bán kính lớn nhất của các quỹ đạo electron sẽ tăng lên nếu: A. Giảm cường độ ánh sáng kích thích. B. Sử dụng bức xạ kích thích có bước sóng nhỏ hơn. C. Sử dụng bức xạ kích thích có bước sóng lớn hơn. D. Tăng cường độ ánh sáng kích thích. Câu 25: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn πt- )(A) πt-π)(V); π mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=200 2cos(100 i=5sin(100 . Đáp án 3 nào sau đây là đúng? A. Đoạn mạch có hai phần tử R-L, có tổng trở 40 2 . B. Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 . C. Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 2 . D. Đoạn mạch có hai phần tử L-C, có tổng trở 40 . Câu 26: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng, MN = 63cm, tần số của sóng f = 20Hz. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là: A. = 3,6cm; v = 72cm/. B. = 3,6cm; v = 7,2m/s. C. = 36cm; v = 72cm/s. D. = 36cm; v = 7,2m/s. Câu 27: Dùng một âm thoa có tần số rung f = 100Hz người ta tạo ra tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Biết S1S2 = 3,0cm. Trên mặt nước quan sát được một hệ gợn lồi gồm một thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn dạng hypebol ở mỗi bên nó. Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo S1S2 là 2,8cm. Xét dao động của điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 6,5cm và 3,5cm. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. M luôn không dao động. B. M dao động lệch pha góc so với hai nguồn. 2 C. M dao động ngược pha với hai nguồn. D. M dao động cùng pha với hai nguồn. Câu 28: Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây, Ud và dòng điện là . Gọi hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là UC, ta có UC= Ud. Hệ số công suất 6 của mạch điện bằng A. 0,5. B. 0,707. C. 0,87. D. 0,25. Câu 29: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần πt) R=30( : mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U 2cos(100 (V). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud Trang 3/5_Mã đề thi 403
  4. Dương Huy Phong = 60V. Dòng điện trong mạch lệch pha so với u và lệch pha so với ud. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai 6 3 đầu mạch có giá trị A. 90 V. B. 60 V. C. 60 3 V. D. 120 V. Câu 30: Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong? A. Điốt bán dẫn. B. Pin nhiệt điện. C. Tế bào quang điện D. Quang điện trở. -4 Câu 31: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10 H và một tụ điện có điện dung C=3nF. Điện trở của cuộn dây là R = 2 . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại U0 = 6V trên tụ điện thì phải cung cấp cho mạch một công suất A. 1,5 mW. B. 1,8 mW. C. 0,9 mW. D. 0,6 mW. Câu 32: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai cực của ống Cu-lit-Giơ phát tia X là 6,25 2 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống đó phát ra là bao nhiêu? A. 10-11 m. B. 10-10 m. C. 10-8 m. D. 10-9 m Câu 33: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Với các giá trị ban đầu thì cường độ hiệu dụng trong mạch đang có giá trị I và dòng điện i s ào mạch. Nếu ta tăng L và R lên hai lần, giảm C đi hai lần thì I và độ lệch pha giữa u và i sẽ biến đối thế nào? A. I giảm 2 lần, độ lệch pha không đổi. B. I và độ lệch đều giảm. C. I giảm, độ lệch không đổi. D. I không đổi, độ lệch pha không đối Câu 34: Nhận xét nào sau đây là đúng: A. Các vật thể quanh ta có màu sắc khác nhau là khả năng phát ra các bức xạ có màu sắc khác nhau của từng vật. B. Cảm nhận về màu sắc của các vật thay đổi khi thay đổi màu sắc của nguồn chiếu sáng vật. C. Các ánh sáng có bước sóng (tần số: khác nhau thì đều bị các vật phản xạ (hoặc tán xạ: như nhau. D. Các ánh sáng có bước sóng (tần số: khác nhau thì đều bị môi trường hấp thụ như nhau. Câu 35: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 0 = 122,0nm, của hai vạch H và H lần lượt là 1 = 656,0nm và 2 = 486,0nm. Bước sóng hai vạch màu tiếp theo trong dãy Laiman là: A. 01 = 102,9 m và 02 = 97,5m. B. 01 = 10,29 m và 02 = 9,75 m. C. 01 = 10,29nm và 02 = 9,75nm. D. 01 = 102,9nm và 02 = 97,5nm. Câu 36: Trong quang phổ hiđro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là 121,6nm; bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là 365,0 nm. Nguyên tử hiđro có thể phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là A. 95,221 nm. B. 91,212 nm. C. 81,432 nm. D. 43,4 12nm. Câu 37: Để giảm công suất hao phí trên một đường dây xuống 8 lần mà không thay đổi công suất truyền đi, áp dụng biện pháp nào sau đây là đúng? A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên hai lần và giảm điện trở đường dây đi hai lần; B. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên 8 lần; C. Giảm đường kính tiết diện dây đi 8 lần; D. Giảm điện trở đường dây đi 4 lần. Câu 38: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là UL, UC, U. Biết UL = UC. 2 và U = UC. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? A. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. C. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. D. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng. Câu 39: Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện mắc nối tiép nhau, điểm M nối giữa cuộn dây và điện trở R, điểm N nối giữa điện trở R với tụ điện. Hiệu điện thế của mạch điện là: u = U cos 100 t (V). Cho biết R=30 UAN=75 V, UMB= 100 V; UAN lệch pha so với UMB. Cường độ dòng điện hiệu dụng là: 2 Trang 4/5_Mã đề thi 403
  5. Dương Huy Phong A. 2A. B. 1,5A. C. 0,5A. D. 1A. Câu 40: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 900cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ 500 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Giá trị hiệu dụng của suất điện động cảm ứng trong khung là: A. 666,4 V. B. 942 V. C. 1241V. D. 1332 V. Câu 41: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của cường độ dòng diện qua mạch là i = 0,4cos(2.106t) (A). Điện tích lớn nhất của tụ là: A. 4.10-7C. B. 8.10-7C. C. 8.10-6C. D. 2.10-7C. Câu 42: Thuyết điện từ về ánh sáng trực tiếp đề cập đến A. giải thích hiện tượng giải phóng electron khi chiếu ánh sáng vào kim loại và bán dẫn. B. bản chất điện từ của sáng. C. nêu lên mối quan hệ giữa các tính chất điện từ và quang học của môi trường truyền ánh sáng. D. lưỡng tính chất sóng-hạt của ánh sáng. Câu 43: Một máy thu sóng điện từ có L, C có thể thay đổi. Khi L tăng 5 lần thì C phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để bước sóng mà máy thu được giảm đi 5 lần? A. tăng 125 lần. B. giảm 25 lần. C. giảm 125 lần. D. tăng 25 lần. Câu 44: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã A. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động; B. kích thích cho vật dao động tiết sau khi dao động bị tắt; C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ; D. tác dụng một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kỳ vào vật dao động. Câu 45: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm là: A. 90 dB B. 110 dB C. 100 dB D. 120 dB. Câu 46: Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ có bước sóng 1= 0/3.và 2= 0/9; 0 là giới hạn quang điện của kim loại làm catốt. Tỷ số hiệu điện thế hãm tương ứng với các bước 1 và 2 là: U1 1 U1 U1 U1 1 A. = . B. =2. C. =4. D. = . U2 2 U2 U2 U2 4 Câu 47: Một con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng m =π100g, lấy g = 2 3cm/s = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10 hướng thẳng đứng hướng xuống cho vật dao động điều hòa. Tỉ số thời gian mà lò xo bị nén và bị dãn trong một chu kỳ là A. 0,2. B. 5. C. 0,5. D. 2. Câu 48: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x A cos( t ) . Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8 cm/s và gia tốc cực đại amax = 16 2 cm/s2. Trong thời gian một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường là: A. 8cm. B. 12cm. C. 16cm. D. 20cm. Câu 49: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Bước sóng λ0 là : A. λ0 = 0,6μm. B. λ0 = 0,775μm. C. λ0 = 0,25μm. D. λ0 = 0,625μm. Câu 50: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 (Js); vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108(m/s); khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là: m=9,1.10-31kg và e = 1,6.10-19C. Công thoát electron của natri là A = 2,48 eV. Chiếu vào bề mặt một tấm natri chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,31 m . Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là: A. 7,36.105 m/s. B. 3,95.105 m/s. C. 5,38.106 m/s. D. 4,97.105 m/s. HẾT Trang 5/5_Mã đề thi 403
  6. Dương Huy Phong ¤ Ðáp án của ðề thi: 1.A[1] 2.B[1] 3.C[1] 4.D[1] 5.A[1] 6.A[1] 7.D[1] 8.D[1] 9.B[1] 10.D[1] 11.C[1] 12.A[1] 13.C 14.D[1] 15.D[1] 16.D[1] 17.B[1] 18.B[1] 19.D[1] 20.D[1] 21.C[1] 22.D[1] 23.D[1] 24.B[1] 25.C[1] 26.D[1] 27.C[1] 28.A[1] 29.B[1] 30.D[1] 31.C[1] 32.B[1] 33.C[1] 34.B[1] 35.D[1] 36.B[1] 37.A[1] 38.A[1] 39.A[1] 40.A[1] 41.D[1] 42.B[1] 43.C[1] 44.C[1] 45.C[1] 46.D[1] 47.C[1] 48.C[1] 49.D[1] 50.A[1] ¤ Answer Key & Answer Sheet - Both are automatically scanned by Emp-MarkScanner: Trang 6/5_Mã đề thi 403
Đồng bộ tài khoản