Đề thi thử học kì 1 môn Toán 12 - Sở GD&ĐT Trường THPT Lục Ngạn 1

Chia sẻ: Nguyễn Them | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
26
lượt xem
4
download

Đề thi thử học kì 1 môn Toán 12 - Sở GD&ĐT Trường THPT Lục Ngạn 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử học kì 1 môn Toán 12 - Sở GD&ĐT Trường THPT Lục Ngạn 1 nhằm giúp các em có thêm kiến thức, cũng như thử sức mình trước kì thi học kì 1 sắp tới. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử học kì 1 môn Toán 12 - Sở GD&ĐT Trường THPT Lục Ngạn 1

Thầy Đoàn Sơn – GV chuyên luyện thi THPT QG<br /> SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ 1<br /> MÔN TOÁN 12<br /> <br /> (Các em tự bấm giờ làm trong 90’ rồi so đáp án ở cuối)<br /> Câu 1: Hàm số y   x 3  3x 2  4 đồng biến trên khoảng nào?<br /> A.  2;0<br /> B.  ;2; 0;<br /> C.  2;0<br /> D.  ;2; 0;<br /> Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng:<br /> Hàm số y  2 x  sin x :<br /> A. Nghịch biến trên tập xác định<br /> B. Đồng biến trên ( -∞;0)<br /> C. Đồng biến trên tập xác định<br /> D. Đồng biến trên (0; +∞)<br /> Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng: Hàm số y   x 3  x 2  3x  2<br /> A. Đồng biến trên R<br /> B. Đồng biến trên (1; +∞)<br /> C. Nghịch biến trên (0;1)<br /> D. Nghịch biến trên R<br /> Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số : y  2 x 4  5x 2  2<br /> A. Có 2 cực đại và 1 cực tiểu<br /> B. Có 2 cực tiểu và 1 cực đại<br /> C. Không có cực trị.<br /> D. Có đúng một điểm cực trị<br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 9<br /> 2<br /> <br /> Câu 5: Hàm số y  x 3  x 2  7 x  1 . đạt cực trị tại x1 , x2. Khi đó x1.x2 bằng:<br /> A. - 7<br /> <br /> B. 2<br /> <br /> C. 7<br /> <br /> D. – 2<br /> <br /> Câu 6: Hàm số y  f x  có đạo hàm là f ' x   x 2 x  13 2  3x  . Khi đó số điểm cực trị của<br /> hàm số là<br /> A.0<br /> B. 1<br /> C.2<br /> D. 3<br /> Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y <br /> A. 5<br /> <br /> B. 6<br /> <br /> 2x  3<br /> trên đoạn 0;2<br /> x 1<br /> <br /> C. 4<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số y  9  x 2 là<br /> A. 3<br /> B. 4<br /> C. 5<br /> <br /> D.1<br /> <br /> Câu 9: Hàm số y  3x 3  4 x  1 có giá trị nhỏ nhất trên 0;2 bằng:<br /> A. 0<br /> <br /> B.1<br /> <br /> C.3<br /> 2x  1<br /> là:<br /> x5<br /> C. D  R \  5<br /> <br /> D. 2<br /> <br /> Câu 10: Tập xác định của hàm số y <br /> A. D  R<br /> <br /> B. D   3;<br /> <br /> Câu 11: Đồ thị hàm số y <br /> A.y=1<br /> <br /> A 1<br /> <br /> 4x  3<br /> có đường tiệm cận ngang là:<br /> x 1<br /> <br /> B. y=2<br /> <br /> Câu 12: Đồ thị hàm số y <br /> B. 2<br /> <br /> D. D  R \  1<br /> <br /> C. y=3<br /> <br /> D. y=4<br /> <br /> 3x<br /> có mấy đường tiệm cận?<br /> x2<br /> <br /> C. 0<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> Facebook: Thầy Đoàn Sơn – fb.com/ThayDoanNgocSon<br /> <br /> Thầy Đoàn Sơn – GV chuyên luyện thi THPT QG<br /> Câu 13: Số giao điểm của đường cong y  x 4  5x 2  2 và trục hoành là<br /> A. 2<br /> B. 0<br /> C. 4<br /> D. 3<br /> Câu 14: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê<br /> trong bốn đáp án A,B,C,D. Hỏi đó là hàm số nào?<br /> A: : y  x 4  x 2  1<br /> <br /> C y   x 4  3x 2  3<br /> D y  x 4  3x 2  2<br /> <br /> B y  x4  x2  2<br /> <br /> Câu 15: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.<br /> x<br /> y’<br /> y<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> -<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> A. y <br /> <br /> x2<br /> x 1<br /> <br /> B. y <br /> <br /> Câu 16: Cho hàm số y <br /> <br /> x2<br /> x 1<br /> <br /> 1<br /> C. y <br /> <br /> x 1<br /> x2<br /> <br /> D. y <br /> <br /> x3<br /> 2 x<br /> <br /> x2<br /> Các phát biểu sau, phát biểu nào Đúng ?<br /> x3<br /> <br /> A. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;<br /> B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1.<br /> C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x=3<br /> D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có tung độ là y=1;<br /> Câu 17: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn<br /> vị diện tích mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân<br /> nặng: Pn  600  20n (gam).<br /> Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích mặt hồ để sau một vụ thu hoạch<br /> được nhiều cá nhất?<br /> A. n=15<br /> B. n=17<br /> C. n=13<br /> D. n =12<br /> Câu 18: Hàm số y  m  1x 3  m  1x 2  m  2x  1 luôn đồng biến khi:<br /> A. m>7/2<br /> <br /> B.m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản