Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

Chia sẻ: Phan Van Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.698
lượt xem
47
download

Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các em học sinh Trung học cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

  1. Trường THCS Lạng sơn Ngày:…/……/……. Lớp: 7… KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Họ và tên:…………………… Đề ra: I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau: x8 = Câu 1: Cho tỉ lệ thức: thì : A. x = 0; B. x = 2; C. x = 3; D. x = 4 36 1 24 1 Câu 2: Cho các đa thức: 1 .2x2y4 ; 2 . 4x4y8; 3. xy; 4. xy 4 4 trong các đơn thức trên , các đơn thức đồng dạng là: A. 1 và 2 ; B. 1 và 3 C. 3 và 4 Câu 3: Trực tâm của tam giác là giao điểm của : A. Ba đường trung tuyến; B. Ba đường trung trực; C. Ba đường cao. II. Tự luận: Bài 1: Tính tổng các đa thức: a. (2x2 + 5x -4) + (2x2-5x+4) b.(6x4-3x2-5)-(5x4-3x3+2x2-7) Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5; b. |x+1|=0; c. |x+1|=-1; d. |x+1|=2 Bài 3: Cho điểm M nằm trong góc xOy khác góc vuông. Qua điểm M vẽ đường thẳng a vuông Ox tại P,căt Oy tại Q và đưòng thẳng b vuông góc với Oy tại R cắt Ox tại S.Chứng minh rằng : OM ⊥ SQ. Bài 4: Cho tam giác ABC,các tia phân giác góc B,C cắt nhau tại O. Từ A vẽ một đường thẳng vuông góc với OA cắt tia BO và CO lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng: BM ⊥ BN
  2.                                        ®¸p ¸n vµ biÓu  ®iÓm: I. Trắc nghiệm:(3 điểm ) Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau: Câu 1: Chon D Câu 2: Chọn B Câu 3: Chọn C:Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường cao. II. Tự luận: Bài 1: Tính tổng các đa thức: (3 điểm) a.4x2 (0,5 đ) b.x4 + 3x3 - 3x2-2x2 + 2 (0,5 đ) Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5 => x = 5 và x = -5 (0,5 đ) b. |x+1|=0 => x = -1 (0,5 đ) c. |x+1|=-1 => x = O (0,5 đ) d. |x+1|=2 => x = -3 và x = 1. (0,5 đ) x Bài 3: (2 điểm) S -Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) P -Chứng minh đúng (1,5 điểm) M Tam giác OSQ có SR ⊥ Oy và PQ ⊥ Ox nên M là trực tâm => OM ⊥ SQ O y Q R Bài 4: (2 điểm) -Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) M A -Chứng minh đúng (1,5 điểm) N Do BM và CN đều là tia phân giác của O tam giác ABC nên AO cũng là tia phân giác, theo bài ra thì AO ⊥ AN. Từ đó C B suy ra AN là tia phân giác ngoài tại A của tamgiác ABC, từ đó suy ra BN cũng là tia phân giác =>BN ⊥ BM (đpcm)
Đồng bộ tài khoản