intTypePromotion=3

Đề thi tuyển sinh năm 2010 hệ liên thông từ cao đắng lên đại học môn kế toán tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
6
download

Đề thi tuyển sinh năm 2010 hệ liên thông từ cao đắng lên đại học môn kế toán tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất , hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh năm 2010 hệ liên thông từ cao đắng lên đại học môn kế toán tài chính

  1. ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010 HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Môn thi : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Thời gian làm bài : 150 phút Kì thi ngày 25,26 tháng 12 năm 2010 Đề số 1: Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất , hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ . Trong tháng 5/N có tài liệu sau : (ĐVT : 1.000 đ ) I / Tình hình tồn đầu tháng của một số tài khoản : - TK 131 ( Dư có công ty Q ): 30.000 - TK 152 ( 1.400 kg VLX ) : 217.000 II / Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng : 1. Mua 1.000 kg vật liệu X với trị giá mua chưa thuế : 146.000 , thuế GTGT 10% , chưa trả tiền cho công ty M . Chi phí vận chuyển số vật liệu đó bao gồm cả thuế GTGT 10% : 4.400 đã thanh toán bằng tiền mặt . Biết số vật liệu này đem nhập kho 600 kg , còn lại 400 kg sử dụng ngay vào trực tiếp sản xuất sản phẩm . 2. Mua một thiết bị sản xuất với giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% :
  2. 508.200 , đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản thuộc quỹ khen thưởng phúc lợi , 50% bằng vay dài hạn . Chi phí vận chuyển thiết bị đó với giá chưa thuế : 6.000 , thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư phát triển . Thiết bị này dự kiến sử dụng trong 12 năm . 3. Xuất kho một số công cụ dụng cụ ( loại phân bổ 2 lần ) trị giá 18.000 . Trong đó đem phục vụ cho bộ phận sản xuất : 12.400 , bộ phận bán hàng : 2.200 , còn lại dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp . 4. Bộ phận xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao một dãy nhà dùng cho văn phòng doanh nghiệp với tổng số tiền phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10 % : 683.100 . Đã thanh toán 50% bằng vay dài hạn , 50% bằng chuyển khoản thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản . Biết TSCĐ này dự kiến sử dụng trong 15 năm . 5. Xuất kho 1.250 kg VLX , trong đó dùng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm : 980 kg , dùng cho quản lý phân xưởng 120 kg , bộ phận bán hàng 50 kg , còn lại dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp . 6. Tính ra số tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên trong tháng : công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 48.000 , nhân viên quản lý phân xưởng : 11.400 , nhân viên bán hàng : 4.800 , nhân viên quản lý doanh nghiệp : 5.200. 7. Trích BHXH , BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định . 8. Mang một thiết bị dùng ở bộ phận sản xuất đi góp vốn liên doanh dài hạn nguyên giá : 352.800 , đã hao mòn lũy kế 125.000 . Thiết bị này được hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá là 240.500. Biết chi phí vận chuyển thiết bị này phát sinh khi góp vốn bao gồm cả thuế GTGT
  3. 10% là 1.430 đã chi bằng tiền mặt . Thiết bị này dự kiến sử dụng trong 12 năm , quyền kiểm soát của doanh nghiệp là 18%. 9. Bán một số chứng khoán ngắn hạn trị giá 43.000 với giá bán 56.000, đã thu bằng chuyển khoản . Biết chi phí môi giới phát sinh khi bán đã chi bằng tiền mặt : 1.200. 10. Nhượng bán một phương tiện vận tải thuộc bộ phận bán hàng , nguyên giá : 240.000 , đã hao mòn : 95.000 cho công ty P với giá bán chưa thuế : 155.000 , thuế GTGT 10% , đã thanh toán bằng chuyển khoản . Biết tỷ lệ khấu hao bình quân năm của phương tiện này là 10%. 11. Trong tháng hoàn thành : 350 sản phẩm A nhập kho , 650 sản phẩm B trong đó nhập kho 300 sản phẩm còn lại gửi bán đại lý H với giá bán đơn vị bao gồm cả thuế GTGT 10% : 550/sp. Doanh nghiệp đã quy định hệ số tính giá thành sản phẩm A : 0,8 ; Sản phẩm B : 1,1. 12. Xuất kho 200 TPA bán trực tiếp cho công ty Q với giá bán đơn vị chưa thuế 350/1sp, thuế GTGT 10% . Sau khi trừ đi số tiền đặt trước , công ty Q đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản . 13. Đại lý H thông báo đã bán được 300 TP B gửi bán ở nghiệp vụ 11 và đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản sau khi trừ đi 1.5 % hoa hồng được trên giá bán chưa thuế , thuế GTGT của dịch vụ đại lý 10% . Số TPB chưa bán được đại lý đã trả lại cho doanh nghiệp . Doanh nghiệp đã kiểm nhận và nhập lại kho . 14. Kiểm kê phát hiện thấy thiếu 100 kg VLX và đã xác định được nguyên nhân : bắt thủ kho bồi thường khấu trừ vào lương 60 kg, số còn lại doanh nghiệp chịu .
  4. Yêu cầu : 1. Tính và lập bảng khấu hao TSCĐ phải trích trong tháng 5 năm N . Biết rằng nguyên giá tại thời điểm tháng 4/N : 964.500 , Số khấu hao phải trích trong tháng 4 : Bộ phận sản xuất 6.750 ; Bộ phận bán hàng : 5.250 , Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 3.750 2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 3. Tính và lập bảng tính giá thành sản phẩm A và B theo phương pháp hệ số . 4. Xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Biết thuế suất thuế TNDN 25% )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản