ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

Chia sẻ: Thanh Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
18
download

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

  1. SỞ GIAO DUC & ĐAO TAO ́ ̣ ̀ ̣ ĐỀ THI TUYÊN SINH VAO LỚP 10 ̉ ̀ AN GIANG Năm học 2013-2014 --------------- -------------------- ĐỀ CHINH THỨC ́ Môn: TOAN ́ Khóa ngày 1 -7 -2013 Thời gian làm bài : 120 phut ́ SBD……PHÒNG……….. (Không kể thời gian phát đê) ̀ ̀ Ngay thi: 2-7-2013 ̀ ̉ Bai 1. (3,0 điêm) a. Thực hiên phep tinh ̣ ́ ́ A= 4 − 9 + 16 − 25 b. Tim x dương , biêt ̀ ́ 1+ x = 3 ( x + 1) + y = 4 c. Giải hệ phương trình : ( x + 1) − 2 y = 1 ̀ ̉ Bai 2. (2,0 điêm) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là Parabol ( P ) a) Vẽ đồ thị hàm số b) Xac đinh a , b sao cho đường thăng y = ax +b song song với đường thăng y = – x +5 và căt ́ ̣ ̉ ̉ ́ Parabol (P) tai điêm có hoanh độ băng 1 . ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ Bai 3. (2,0 điêm) Cho phương trình x2 – (2m +1) x + m2 + m = 0 (*) a. Khi m = 0 giai phương trinh (*) ̉ ̀ b. Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biêt x1; x2 và cả hai nghiêm nay đêu là ̣ ̣ ̀ ̀ nghiêm cua phương trinh x3 +x2 = 0 ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ Bai 4. (3,0 điêm) Cho đường tron tâm O đường kính AB ; C là môt điêm trên đường tron sao cho số ̀ ̣ ̉ ̀ đo cung AC gâp đôi số đo cung CB.Tiêp tuyên tai B với đường tron (O) căt AC tai E.Goi I là ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ trung điêm cua dây AC. a.Chứng minh răng tứ giac IOBE nôi tiêp. ̀ ́ ̣ ́ b.Chứng minh răng EB = EC . EA . ̀ 2 c.Biêt ban kinh đường tron (O) băng 2 cm, tinh diên tich tam giac ABE . ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ------ Hết------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản