intTypePromotion=1

Đề thi và đáp án SI08-2124

Chia sẻ: đỗ đức Lâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
174
lượt xem
48
download

Đề thi và đáp án SI08-2124

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'đề thi và đáp án si08-2124', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và đáp án SI08-2124

  1. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-2124 ĐỀ THI Câu 1 (2 điểm): Viết chính xác những gì chương trình dưới đây thực hiện? #include using namespace std; int main(){ int a=-9, b=4, c=11; cout
  2. trị trung bình của danh sách số nguyên đầu vào. Câu 3 (2 điểm): Viết mã C++ mô tả thuật toán tìm Max của một loạt các số nhập từ bàn phím. Câu 4 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Nhập một số nguyên N từ bàn phím, rồi nhập vào một dãy N số thực. Hãy tìm giá trị của phần tử lớn nhất trong dãy đồng thời chỉ ra vị trí cuối cùng của nó trong dãy. Câu 5 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Nhập số n nguyên dương và dãy A có n số thực. Nhập số thực k. Loại bỏ khỏi A tất cả những phần tử chênh lệnh với k không quá 1. In ra dãy A và tổng những phần tử trong dãy. ĐÁP ÁN: Câu 1: Ket Qua : A = -29 B = 4 C = -2 Câu 2: a) double tinhdientro (double r1, double r2, double r3) ; b) int demphiaduoi ( int a[], int n ) ;
  3. Câu 3: int MAX, X , n ; cout n; MAX = - 32768; //int nhỏ nhất for (int i = 0 ; i
  4. } Câu 5: #include using namespace std; int main () { int i,n; double a[30] ; cout n; for (i=0 ; i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2