intTypePromotion=3

Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
24
download

Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 5 (ôn thi đh)_hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 5 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

  1. Höôùng daãn giaûi ñeà soá 5 CO2 Câu 1: Dùng công thức: = H2 O ĐS:A + HNO Câu 2: Cần nhớ: S −1 ; S −2 ⎯⎯⎯ SO4 − 3 → 2 Ta có sơ đồ nhẩm: FeS2 Fe3+ + 2SO42- (1) 0,05mol 0,05mol 0,1mol Cu2S Cu2+ + SO42- (2) 0,1mol 0,1mol 0,1mol BaSO4: 0,2mol (1), (2), đề => Kết tủa gồm: Fe(OH)3: 0,05mol Cu(OH)2: 0,1mol mkết tủa = 233.0,2 + 107.0,05 + 98. 0,1= 61,75 ĐS: D Câu 3: Mọi hợp chất hữu cơ có 1 liên kết π đốt đều có nCO2 = nH2O ĐS: B Câu 4: 2 – metyl butadien – 1,3 CH2 = C – HC – CH2 tạo được 3 sản phẩm cộng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 CH3 ĐS: C Câu 5: Ta nhẩm được nCO2 = nBaCO3↓ = = 0,03mol nH2O = = 0,03mol CO2 = H2 O ĐS:A Câu 6: Với Z ≤ 20 nguyên tố có 2 electron độc thân có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là: 2p2 ; 2p4; 3p2 ; ;3p4 Nguyên tố: C, Si, O, S
  2. ĐS: D Câu 7: Cần nhớ: Kim loại phản ứng với HCl có mMuối = mKL pư + 71.n 2 H mKL pư = 5,865 – 71. = 3,016 ĐS: B Câu 8: CTTQ: CnH2n + 2 - 2a – m(CHO)m (*) a=0 Anđehit no 2 chức có: m=2 (*) => CTTQ: CnH2n(CHO)2 => ĐS:C Câu 9: Ta nên nhớ: X(C, H, O) %O=53,33 => CTN: (CH2O)n CH3COOH Theo đề =>X: C2H4O2 với C2H4O2 có 3 công thức phân tử: HCOO – CH3 CH2 – CHO OH Chỉ có C2H6O là thoả điều kiện đề bài (C2H5OH → CH3COOH) Đaùp aùn : C Câu 10: Dể thấy C3H6O2 có 1 liên kết π nên chỉ có đáp aùn a là thoả mãn Câu 11: • Ở nhiệt độ thường Cl2 + 2KOH → KClO + KCl + H2O • Ở nhiệt độ cao 3Cl2 + 6KOH → KClO3 + 5KCl + 3H2O
  3. Theo đề => ĐS: B Câu 12: Pư: CO2 + NaOH = NaHCO3 (1) x x x CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O (2) y 2y y CO2 = x + y = 0,1 x = 0,1 Có => NaOH = x + 2y = 0,15 y = 0,05 mMuối = 84x + 106y = 13,7g ĐS: D Câu 13: Với CxHyOzNtClu 0 < y ≤ 2x + 2 + t - u Điều kiện tồn tại: y + t + u = số chẳn C3H6O2N sai ĐS:A Câu 14: B Từ phản ứng đốt amin có: Số C: Số H: Số N = nCO2 : 2nH2O : 2nN2 = 0,2:0,8:0,2 = 1:4:1 Câu 15: B: CH3 – CH – COOH: Alanin NH2 Câu 16: Tổng Quát M – ne → Mn+ X +me → Xm- Số proton trong nguyên tử và ion: không đổi P X2- = P X = 10 + 2 = 12 P Y- = P Y = 10 -1 = 9 ĐS: B
  4. Câu 17: A tạo CH2 = CH và còn CH3OH B, D: sinh nhiều hơn 1 olefin ĐS: B Câu 18: Dùng sơ đồ nhẩm tỉ lệ mol: amol C3H8 44 7 51 bmol C4H10 58 7 = = 1 => ĐS: A Câu 19: n = n = 0,2mol Al2(SO4)3 SO42- ĐS: A Câu 20: Alanin:không đổi màu quì tím ĐS: D Câu 21: Al phản ứng với HCl; ddNaOH → H2 FeS phản ứng với HCl → H2S (NH4)2CO3 → NH3; CO2 ĐS: C Câu 22: n H2= = 0,3 ĐS: C C âu 23: Dễ thấy hết , CH3C OOH c òn nguyên dd sau gồm: CH3COOH: 0,1mol HBr: 0,3mol VddNaOH = 2000ml ĐS:A Câu 24: nHClbđ = = 0,2mol Ta có nHClpư =2.nH2 = 0,2mol
  5. HCl: hết n Mgpư = nH2 = 0,1mol mCu ≤ 8 – 0,1.24 = 5,6 ĐS:A Câu 25: nH2 = ½ nB => B: đơn chức A: Anđêhyt đơn A: C3H5CHO có CTCT: CH2 = C – CHO CH3 Sơ đồ điều chế: An đehyt → Axit → Este → Thuỷ tinh ĐS: B Câu 26: nCO2 = nH2O Anđehyt có 1 liên kết π Anđêhyt là đơn, no ĐS: A Câu 27: Theo đề X pải đứng sau Fe X: Ag Câu 28: Chỉ có A có tỉ lệ số C:số H: số O = 6:8:7 ĐS: A Câu 29: A Câu 30: Choïn A do 2 kim loại: Cu, Zn Câu 31: Do dB/A = 0,7 ĐS: C Câu 34: A
  6. Câu 35:B Câu 36: CxHyOzNt có x:y:z:t = : : : X:y:z:t = 6:13:2:1 A: C6H13O2N ĐS: A Câu 37: Benzen, propanol không tác dụng với Na ĐS:D Câu 38: Choïn D vì H2SO4 không phản ứng được với SiO2 Câu 39: Chỉ có saccarozo thuỷ phân cho glucozo và fructozo ĐS: A Câu 40: • C3H6O chỉ có 1 đồng phân chức rượu • Số C trung bình = CO2= 1,75 hhX Hỗn hợp: CH4O và C3H8O ĐS: A GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản