Declaring and Using Delegates

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
7
download

Declaring and Using Delegates

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kê khai và sử dụng đại biểu Một đại biểu là một con trỏ đến một phương pháp. Một đại biểu trông và hoạt động giống như một phương pháp thông thường khi nó được gọi là. Tuy nhiên, khi bạn gọi một đại biểu, thời gian chạy thực sự thực hiện các phương pháp đại biểu đề cập đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Declaring and Using Delegates

  1. Declaring and Using Delegates A delegate is a pointer to a method. A delegate looks and behaves much like an ordinary method when it is called. However, when you call a delegate, the runtime actually executes the method the delegate refers to. You can dynamically change the method that a delegate references, so code that calls a delegate might actually run a different method each time it executes. The best way to understand delegates is to see them in action, so let's work through an example. NOTE If you are familiar with C++, a delegate is very similar to a function pointer. However, unlike function pointers, delegates are type-safe; you can only make a delegate refer to a method that matches the signature of the delegate, and you cannot call a delegate that does not refer to a valid method.  
Đồng bộ tài khoản