intTypePromotion=1

Địa hình Karst

Chia sẻ: Hong Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

1
751
lượt xem
87
download

Địa hình Karst

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm, điều kiện, quá trình hình thành, phát triển địa hình cacxtơ. Các dạng địa hình karst trên mặt và ngầm (hang động)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa hình Karst

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA ĐỊA LÍ – ĐỊA CHÍNH ĐỊA HÌNH CACXTƠ ĐỊ Người soạn giảng: Trần Thị Hồng Sa
 2. NỘI DUNG ĐỊA HÌNH CACXTƠ 1. Khái niệm địa hình cacxtơ 2. Các quá trình hình thành, phát triển địa hình cacxtơ 3. Điều kiện hình thành, phát triển địa hình cacxtơ 4. Các dạng địa hình cacxtơ trên mặt 5. Hang động cacxtơ 6. Các  giai đoạn phát triển của cảnh quan cacxtơ 7. Các  kiểu cacxtơ 8. Ý nghĩa của nghiên cứu, khai thác cảnh quan cacxtơ Trần Thị Hồng Sa 2
 3. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 1. KHÁI NIỆM ĐỊA HÌNH CACXTƠ là  dạng  địa  hình  liên  quan  với  sự  lưu  thông  của  nước  trong các đá dễ hòa tan Động thạch cao  Crystals–Mexico Vịnh Hạ Long - VN Mỏ muối Wieliczka - Ba Lan Trần Thị Hồng Sa 3
 4. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 2. CÁC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH CACXTƠ Quá trình ăn mòn và lắng đọng hóa học: CaCO  + H O + CO    Ca(HCO3)2  Quá  trình  xâm  thực  và  bồi  tụ  cơ  học:  là  sự  phá  huỷ  đá  bằng  sức  nước  và  trầm  tích  cơ  giới  dưới  Q.tr  phong  hoá  sinh  ­  hoá  học:  phá  huỷ  đá  dạng phù sa. bằng các axít hữu cơ liên quan đến sinh vật  Trần Thị Hồng Sa 4
 5. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 3. ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH CACXTƠ N 1: Nham thạch và cấu trúc Điều kiện nào không  N  2:  Điều  kiện  thủy  văn,  địa      thể thiếu đối với sự  chất thủy văn  xuất hiện địa hình  N 3: Hình thái đia hinh ̣ ̀ cacxtơ?  N 4: Khí hâu va sinh vât ̣ ̀ ̣ 3.1. Nham thạch, cấu trúc:  ­  Xuất  hiện  đá  dễ  hòa  tan,  ít  tạp chất sét.  ­  Cấu  trúc  đá  có  độ  kết  tinh  cao,  dày,  khối  lớn,  phân  lớp  nghiêng, khe nứt nhiều Trần Thị Hồng Sa 5
 6. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 3.2.  Thủy  văn  ­  Địa  chất  thủy  văn:  Nước  phai  ở  thể  ̉ lưu thông, đăc biêt có chứa  ̣ ̣ CO2, axit.  I: Tầng nước trên mặt II: Tầng nước thẳng đứng III: tầng nước chuyển tiếp IV: Tầng nước chảy ngang Sông V: Tầng nước áp lực Vận động của nước ngầm trong đá vôi Trần Thị Hồng Sa 6
 7. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 3.3.  Địa  hình:  độ  dốc,  mật  độ  3.4.  Khí  hâu:  anh  hưởng  ̣ ̉ chia cắt,  độ cao, hướng sườn...  qua  lương  mưa,  chế  đô  ̣ ̣ c  ảnh  hưởng  đến  sự  hình  mưa, lương CO2, sư phát  ̣ ̣ thành địa hình cacxtơ  triên thực vât. ̉ ̣ 3.5.  sinh  vât:  Thực  vật  cung  cấp  axit  ̣ hữu  cơ  cho  quá  trình  hòa  tan,  giữ  lại  sản phẩm tàn tích của quá trình này.  Hang Pắc Bó – Cao Bằng Trần Thị Hồng Sa 7
 8. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 4. CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CACXTƠ TRÊN MẶT  * Các dạng địa hình âm  Ca­ren:  sâu  từ vai cm – vai chuc cm,  ̀ ̀ ̣ thường  co  dạng  rãnh,  với  gờ  sắc  ́ nhọn xung quanh.  Nếu phát triển dày    cánh đồng ca ren. Trần Thị Hồng Sa 8
 9. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Hố hut nước, giêng cacxtơ, hô sâu tự nhiên: ́ ́ ́ Trần Thị Hồng Sa 9
 10. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Hãy phân tich cac giai  ́ ́ đoan phat triên tư hố hut  ̣ ́ ̉ ̀ ́ nươc thanh giếng cacxtơ. ́ ̀ I: hố hút  II: hố sâu  IV: giếng  III: hang  nước tự nhiên cácxtơ thẳng đứng Trần Thị Hồng Sa 10
 11. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Lũng  cacxtơ:  là  những  lòng  chảo  gần  tròn  hay  bầu dục, đường kính từ 2­ 20m, sâu 2­4m, có thể tới  40­50m Máng  cacxtơ:  là  những  chỗ trũng, hẹp có  đường  kính  từ  500­1000m,  sâu  tới 100m… Trần Thị Hồng Sa 11
 12. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Cánh  đồng  cacxtơ:  Rộng  7­10km,  dài  30km,  có  nhiều  dạng như tròn, bầu dục, dài, không đều đặn. Trùng Khánh – Cao Bằng Trần Thị Hồng Sa 12
 13. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Tháp cacxtơ: cao 100 ­ 300m, tỉ  * Các dạng địa hình cacxtơ tàn tích  lệ  giữa  đường  kính  đáy  và  chiều cao 
 14. ĐỊA HÌNH CACXTƠ Nón  cacxtơ:  cao  50­ 200m,  có  tỉ  lệ  giữa  đường kính  đáy và chiều  cao từ 1,5 ­ 3,0. Vòm  cacxtơ:  có  tỉ  lệ  giữa  đường  kính  đáy  và  h từ 3,0 – 8,0. Trần Thị Hồng Sa 14
 15. ĐỊA HÌNH CACXTƠ 5. HANG ĐỘNG CACXTƠ Là  những  hốc  rỗng,  kéo  dài,  hình  thành  ở  mọi  độ  sâu  khác nhau của  khối  đá  cacxtơ. Trần Thị Hồng Sa 15
 16. ĐỊA HÌNH CACXTƠ *  Các  dạng  địa  hình  trong  hang    ̣ ̣ Ngoc đông động:  ­ Nhóm lắng đọng hóa học và bồi  tụ cơ học Cột đá Chuông đá Măng đá Trần Thị Hồng Sa 16
 17. ĐỊA HÌNH CACXTƠ ­ Nhóm ăn mòn và xâm thực Cột  xâm  thực,  nồi  xâm  thực,  thềm  đá,  rãnh  đá  vôi,  các  vết  khía xâm thực. Trần Thị Hồng Sa 17
 18. Cảm ơn! Trần Thị Hồng Sa 18
 19. Trần Thị Hồng Sa 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2