Địa lý lớp 10 Bài 16

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
343
lượt xem
18
download

Địa lý lớp 10 Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Sóng biển: Là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Nguyên nhân: Do gió. - Sóng thần: Là sóng thường có chiều cao 20 - 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ 400 - 800km/h.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 16

  1. Bài 16: sóng, thủy triều, dòng biển I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được nguyên nhân hình thành sóng biển, sóng thần. - Hiểu rõ mặt trăng và mặt trời, trái đất ảnh hưởng tới thủy triều như thế nào. - Nhận biết được sự phân bố của các dòng biển lớn trên đại dương cũng có những quy luật nhất định. II- Đồ dùng dạy học: III- Phương pháp dạy học: Phương pháp đàm thoại, thảo luận kết hợp sử dụng bản đồ. IV- Tiến trình lên lớp: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ.
  2. Nêu ảnh hưởng của các nhân tố tới chế độ nước sông. 3- Bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh I- Sóng biển: - Hoạt động 1 (cá nhân): Sóng biển, thủy triều, dòng biển liên quan gì với nhau ? (Hoạt động - Sóng biển: Là hình của nước biển, đại thức dao động của dương). nước biển theo - Hoạt động 2 (cá chiều thẳng đứng. nhân): Nêu khái Nguyên nhân: Do niệm sóng biển. gió. Nguyên nhân sinh ra sóng biển. - Giáo viên mở - Sóng thần: Là sóng rộng: Sóng lừng, thường có chiều cao
  3. sóng vỗ bờ, sóng 20 - 40m, truyền bạc đầu. theo chiều ngang - Hoạt động 3: Sóng với tốc độ 400 - thần là gì ? Khác 800km/h. Có sức tàn với sóng thường phá khủng khiếp. như thế nào ? Hậu II- Thủy triều: quả ? - Thủy triều là hiện tượng dao động - Hoạt động 4: thường xuyên, có + Nhóm 1: Hiện chu kỳ của các khối tượng thủy triều là nước trong các biển gì ? và đại dương do ảnh hưởng sức hút của mặt trăng và mặt trời. - Khi mặt trăng, trái + Nhóm 2: Nghiên đất, mặt trời nằm cứu hình 16.2 ; 16.3, thẳng hàng: Thủy cho biết ngày có triều lớn nhất. triều cường, triều + Đầu tháng: Không
  4. kém. Vị trí của mặt trăng. trăng, mặt trời, trái + Giữa tháng: Trăng đất như thế nào ? tròn. - Khi mặt trăng, trái đất, mặt trời ở vị trí vuông góc: Thủy triều kém nhất. Nửa đầu tháng, nửa - Hoạt động 4: Dựa cuối tháng: Trăng vào sách giáo khoa, khuyết. hình 16.4 nêu: III- Dòng biển: + Dòng biển là gì ? - Dòng biển: Nước + Sự khác nhau giữa đại dương chuyển dòng biển nóng và động thành dòng. dòng biển lạnh. - Dòng biển nóng: + Sự phân bố các Xuất phát hai bên dòng biển nóng và xích đạo chảy theo dòng biển lạnh. hướng tây về cực. + Tên một số dòng - Dòng biển lạnh: biển nóng, dòng Xuất phát từ vĩ biển lạnh trên thế tuyến 30 - 400 chảy
  5. giới mà em biết. về xích đạo. - Giáo viên chuẩn - Các dòng biển kiến thức nóng, lạnh đối xứng + Dòng biển nóng: nhau qua bờ đại Dòng biển dương. Gônstream (Bắc - Vùng có gió mùa, Đại tây dương), dòng biển đổi chiều dòng biển Ghinê. theo mùa. + Dòng biển lạnh: Dòng biển Caliphoocnia, dòng biển Tây úc 4- Kiểm tra đánh giá: Nêu vị trí của mặt trăng, mặt trời, trái đất vào các ngày triều cường. Trường hợp nào trăng tròn, không trăng ? 5- Hoạt động nối tiếp: Làm câu hỏi trong sách giáo khoa.
  6. ________________________________________ ________________________________________ ____
Đồng bộ tài khoản