Địa lý lớp 10 Bài 31

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
880
lượt xem
49
download

Địa lý lớp 10 Bài 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân - Tạo ra KL của cải vật chất to lớn - Tạo ra tư liệu sản xuất thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển - Nâng cao trình độ văn minh của XH - Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 31

  1. chương VIII: Địa lý công nghiệp Bài 31: vai trò, đặc điểm của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển của phân bố công nghiệp - Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. - Học sinh nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều các nước trên thế giới và khu vực, đòi hỏi sự cố gắng của thế hệ trẻ. II- Thiết bị dạy học:
  2. III- Phương pháp dạy học Đàm thoại, sơ đồ hóa IV- Hoạt động lên lớp: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo Nội dung chính viên và học sinh I- Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Hoạt động 1 (cá nhân) 1- Vai trò: + Vai trò của ngành công nghiệp + Cho ví dụ cụ thể + Tại sao tỷ trọng của công nghiệp trong cơ cấu GDP được lấy làm chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của một nước ? - Đóng vai trò chủ đạo + Nêu hiểu biết về quá trong nền kinh tế quốc trình công nghiệp hóa dân - Giáo viên bổ sung - Tạo ra KL của cải vật
  3. củng cố chất to lớn - Tạo ra tư liệu sản xuất thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển - Nâng cao trình độ văn minh của XH - Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của - Liên hệ Việt Nam một nước - Củng cố an ninh - quốc phòng - Hoạt động 2 (cặp): 2- Đặc điểm: Dựa vào sách giáo khoa a/ Gồm hai giai đoạn trả lời câu hỏi: - Giai đoạn 1: Tác động + Trình bày các đặc vào đối tượng lao động điểm của ngành công --> nguyên liệu nghiệp. - Giai đoạn 2: Chế biến + Cho ví dụ chứng nguyên liệu tạo ra tư minh liệu sản xuất và vật - Giáo viên bổ sung: phẩm tiêu dùng --> sử + Sơ đồ các ngành công dụng máy móc nghiệp. b/ Sản xuất công nghiệp + Cách phân loại có tính chất tập trung cao độ c/ Sản xuất công nghiệp
  4. bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa các ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng. d/ Sản xuất công nghiệp - Hoạt động 3 (chia chia thành hai nhóm nhóm) chính + Nhóm 1: Làm vị trí - Công nghiệp nặng địa lý (nhóm A) + Nhóm 2: Nhân tố tự - Công nghiệp nhẹ nhiên (nhóm B) + Nhóm 3: Nhân tố kinh tế - xã hội Các nhóm dựa vào sách II- Các nhân tố ảnh giáo khoa, vốn hiểu hưởng tới sự phát triển biết, cho ví dụ từng và phân bố công nghiệp nhân tố, rút ra ảnh 1- Vị trí địa lý hưởng của nó đến sự - Tự nhiên, kinh tế, phát triển, phân bố chính trị: Lựa chọn các công nghiệp. nhà máy, khu công + Nhóm 4: Liên hệ ở nghiệp, khu chế xuất. Việt Nam 2- Nhân tố tự nhiên: - Giáo viên bổ sung - Khoáng sản: Trữ
  5. - Đại diện các nhóm lượng, chất lượng, trình bày chủng loại, phân bố chi - Giáo viên chuẩn kiến phối quy mô cơ cấu tổ thức chức các xí nghiệp công nghiệp - Khí hậu, nước: Phân bố công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm - Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp công nghiệp 3- Nhân tố kinh tế - xã hội: - Dân cư, lao động: Lực lượng lao động, lực lượng tiêu thụ sản phẩm --> ngành cần nhiều lao động phân bố ở khu vực đông dân - Tiến bộ khoa học kỹ thuật: Quy trình công nghẹ, sử dụng nguồn năng lượng, nguyên liệu mới --> ảnh hưởng phân
  6. bố xí nghiệp công nghiệp - Thị trường (rong nước và ngoài nước): Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa - Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật: Đường giao thông, thông tin, điện nước - Đường lối, chính sách: ảnh hưởng quá trình công nghiệp hóa --> phân bố công nghiệp hợp lý, thúc đẩy công nghiệp phát triển 4- Kiểm tra đánh giá: Học sinh vẽ sơ đồ hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển công nghiệp 5- Hoạt động nối tiếp:
Đồng bộ tài khoản