Địa lý lớp 7 bài 20

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
141
lượt xem
7
download

Địa lý lớp 7 bài 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ : a. Hoạt động KT cổ truyền cảu các dân tộc sống trong HM là chăn nuôi du mục và trồng trọt trong các ốc đảo. II - HOANG MẠC NGÀY CÀNG MỞ RỘNG: *Nguyên nhân : - Do cát lấn, do thời kì khô hạn kéo dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 20

  1. Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS hiểu được các HĐKT cổ truyềnvà hiện đại của con người trong các HM , thấy được khả năng thích ứng của con người đối với MT. - Biết nguyên nhân HM hoá đang mở rộng trên khắp TG và các biện pháp cải tạo , chinh phục HM , ứng dụng vào cuộc sống. 2) Kĩ năng :rèn luyện kĩ năng phân tích ảnh ĐL và tư duy tổng hợp 3) Thái độ : GD MT II – Phương tiện dạy học : - Ảnh về hoạt động cổ truyền và KT hiện đại ở các HM . - Anh và tư liệu các biện páhp chống và cải tạo HM III – Phương pháp : trực quan , đàm thoại , phát vấn , diễn gảing , nhóm. IV – Các bước lên lớp :
  2. 1) Ổn định 2) KT bài cũ : câu 1,2 SGk trang 63 3) Giảng : Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Hoạt động dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc thuật I - HOẠT ĐỘNG ngữ ốc đảo và HM hoá KINH TẾ : trang 188 SGK. a. Hoạt động KT Cho HS quan sát hình 20.1 cổ truyền cảu các và 20.2 và cho biết đây là dân tộc sống trong HĐ KT gì ở HM? HM là chăn nuôi ? Tại sao ở HM trồng trọt du mục và trồng lại phát triển trên các ốc trọt trong các ốc đảo ? trồng chù yếu câu đảo. gì ? ? Như vậy HĐKT cổ b. Hoạt động KT truyền của con người sống hiện đại. trong HM là gì ? (Chăn nuôi trồng trọt trong các ốc đảo ) ? các vật nuôi phổ biến là
  3. gì ? ( dê, cừu, lạc đà) ? Tại sao phải chăn nuôi du mục? GV : do tính chất khô hạn của HM chủ yếu chăn nuôi du mục và nuôi các con vật phổ biến là dê, cừu, lạc đà để lấy thịt , cho sữa, cho da, và dùng làm sức kéo.. chuyên chở trong các HM . -Ngày nay nhờ tiến bộ KT con người tiến sâu vào chinh phục khai thác HM. - HS quan sát hình 20.3 và 20.4 cho biết đó là cảnh gì ? nói đến hoạt động nào cảu HM ? GV : cho biết việc khai thác trên HM rất tốn kém nhưng con người vẫn cải tạo HM bằng các giếng khoan sâu ở các bán đảo
  4. ẢRập , Tây Nam HK, Bắc Phi có nhiều đô thị mọc lên .  Các HĐKT HM bổ sung cho HĐ du lịch (tổ chức các chuyến du lịch qua HM ) Hoạt động 2 : HOANG MẠC NGÀY CÀNG MỞ RỘNG HS: quan sát hình 20.5 SGK II - HOANG và đọc nội dung chính . MẠC NGÀY GV hướng d6ãn HS khai CÀNG MỞ thác nội dung hình  cây RỘNG: xanh đã bị chặt gần hết  *Nguyên nhân : cát lấn dần vào 1 vài khu - Do cát lấn, do DC . thời kì khô hạn ? Hiện tượng đó xảy ra kéo dài liên tục và mở rộng trên - Do con người TG , gọi là hiện tượng gì ? khai thác cây xanh ( HM hoá) quá mức , khai thác ? Dựa vào nội dung SGK đất bị cạn kiệt ko hãy nêu nguyên nhân gây ra được đầu tư cải HM hoá ? tạo .
  5.  GV chốt lại : * Biện pháp : - Do cát lấn - Khai thác nước - Do thời kì khô hạn kéo ngầm bằng giếng dài khoan sâu hay - Do con người khai thác bằng kênh đào . cây xanh quá mức , khai - Trồng cây gây thác đất bị cạn kiệt ko rừng để chống lại được đầu tư cải tạo . cát bay và cải tạo ? Dựa vào Hinh 20.6 va KH. 20.3 SGK nêu lên 1 số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của HM 4) Củng cố : Câu hỏi 1,2 SGK trang 66 5) Dặn dò : - Học bài 20 - Đọc trước bài 21
Đồng bộ tài khoản