Địa lý lớp 7 bài 29

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
138
lượt xem
5
download

Địa lý lớp 7 bài 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - LỊCH SỬ VÀ DÂN CƯ a) Sơ lược lịch sử : - Châu Phi thời kì cổ đại có nền Văn Minh sông Ninl rực rỡ . - Từ TK 16  19 hàng triệu người da đen ở CP bị đưa sang Châu Mĩ làm nô lệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 29

  1. Bài 29 : DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố dân cư rất không đều ở Châu Phi - Hiểu rõ những hậu quả lịch sử để lại qua việc buôn bán nô lệ và thuộc đại hoá bởi các cường quốc phương tây. - Hiểu rõ sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được và sự xung đột sắc tộc triền miên đang cản trở sự phát triển của Châu Phi 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị rút ra nguyên nhân của sự phân bố đó. - Phân tích số liệu thống kê sự gia tăng DS của 1 số QG dự báo khả năng và nguyên nhân bùng nổ DS. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ phân bố DC và đô thị Châu Phi - Bảng số liệu thống kê vể tỷ lệ gia tăng DS - Tranh ảnh về xung đột vũ trang và di dân ở Châu Phi
  2. III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ : - Phân tích BĐ nhiệt độ và LM của BĐ KH A,B,C,D 3) Giảng : Hoạt động 1 : LỊCH SỬ VÀ DÂN CƯ Hoạt động dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc SGK phần I - LỊCH SỬ VÀ sơ lược LS DÂN CƯ ? LS Châu Phi chia mấy thời kì a) Sơ lược lịch phát triển (4 thời kì). Đọc từng sử : thời kì - Châu Phi thời GV nhận xét , bổ sung kì cổ đại có nền + Thời kì LS đen tối tới sự Văn Minh sông phát triển nhiều mặt KT,XH bị Ninl rực rỡ . ngưng trệ suốt mấy TK. - Từ TK 16  + Năm 60 gọi là “năm của 19 hàng triệu Châu Phi” có 17 nước Châu Phi người da đen ở giành độc lập. CP bị đưa sang
  3. ? Cho biết hậu quả vô cùng Châu Mĩ làm nô nặng nề do sự buôn bán nô lệ lệ. và thuộc địa hoá của thực dân, - Cuối TK 19 Đế quốc từ TK 16  đầu TK đầu TK 20 gần 20 để lại Châu Phi những gì ? toàn bộ CP bị ( Sự lạc hậu , chậm phát triển chiếm làm thuộc về DS xung đột sắc tộc , nghèo địa . đói ) - Năm 60 của TK HS quan sát H 29.1 SGK 20 lần lượt các nhận xét : nước Châu Phi - Đặc điểm cơ bản nhất của giành độc lập , phân bố dân cư ở Châu Phi. chủ quyền . - Trình bày sự phân bố dân cư trên lược đồ (địa bàn phân bố của 4 loại mật độ dân số ) b) Dân cư : phân ? Dựa vào H 29.1 kết hợp với bố không đều . hình 27.2 để giải thích tại sao - Sự phân bố dân dân Châu Phi phân bố không cư ở CP phụ đều ? thuộc chặt chẽ + MT Hoang mạc mật độ dân vào đặc điểm cư ? của các MT tự + MT Xavan mật độ dân cư ? nhiên . + MT XĐ ẩm mật độ dân - Đa số dân CP cư ? sống ở nông
  4. + Lưu vực sông sông Ninl – thôn . Châu thổ phì nhiêu , màu mỡ - Các TP có trên tập trung dân đông nhất Châu 1 triệu dân Phi. thường tập trung - Đa số dân sống trên địa bàn ở ven biển . nào ? - Xác định trên H 29.1 vị trí các TP ở ChâuPhi có từ 1 triệu dân trở lên ? Đọc tên các TP thuộc khu vực nào? - Các TP ở CP thường có đặc điểm gì ? Hoạt động 2 : SỰ BÙNG NỔ DÂN SỐ VÀ XUNG ĐỘT TỘC NGƯỜI CHÂU PHI GV giới thiệu về vấn đề bùng II - SỰ BÙNG nổ DS : NỔ DÂN SỐ - Nạn đói ợ Châu Phi + thiên VÀ XUNG ĐỘT tai TỘC NGƯỜI - Đại dịch AIDS CHÂU PHI: ? Đọc tên các nước (trong a) Bùng nổ Dân bảng số liệu tình hình dân số số : của 1 số QG ở CP) - Châu Phi có 818 Cho biết : triệu dân (2001)
  5. - Nước nào có tỉ lệ gai tăng DS chiếm 13,4% TG. tự nhiên cao hơn TB ? Cao bao - Tỉ lệ gia tăng nhiêu ? TN vào loại cao - Nước nào có tỉ lệ gia tăng tự nhất TG > 2,4 %. nhiên thấp hơn TB ? (1,1%) ? Tại sao nạn đói thường xuyên đe doạ CP ? ? Đại dịch AIDS tác hại như b) Xung đột tộc thế nào đối với KT-XH. người : ? Tại sao sự bùng nổ DS không Sự bùng nổ thể kiểm soát được ở CP ? dân số , xung đột GV Phân tích : tộc người , đại - Chiến tranh tàn phá KT các dịch AIDS và sự nước có xung đột nội bộ , xung can thiệp của đột đa quốc gia , hút cạn các nước ngoài là nguồn lực CP, vì thế 50% DS nguyên nhân chủ dưới mức nghèo khổ , nợ nước yếu làm kìm hãm ngoài 2/3 tổng gía trị sản phẩm sự phát triển KT- quốc dân. XH Châu Phi. - Đại dịch AIDS tàn phá CP dữ dội , chiếm ¾ số người nhiễm HIV /AIDS trên TG. - Vấn đề kiểm soát việc sinh đẻ khó thực hiện ở CP vì gặp
  6. trở ngại của tập tục , truyền thống ,sự thiếu hiểu biết của KHKT. ? Âm mưu rất thâm độc của thực dân Châu Âu thể hiện việc thành lập các QG như thế nào? (chia để trị ) , các QG khác nhau về ngôn ngữ, phong tục tập quán tôn giáo. ? Tại sao trong 1 nước hoặc giữa các nước láng giềng mâu thuẫn giữa các DT rất căng thẳng ? (chính quyền nằm trong tay các thủ lĩnh của 1 vài tộc người) ? Kết quả giải quyết mâu thuẫn trên là gì ? Hậu quả cho KT-XH . ( Nội chiến làm KT giảm sút tạo cơ hội nước ngoài nhảy vào can thiệp ) ? Hậu quả của các cuộc sung đột nội chiến giữa các nước
  7. láng giềng như thế nào ? ( Bệnh tật , nghèo đói , KT- XH bất ổn , đặc biệt bệnh AIDS phát triển mạnh nhất TG ) GV kết luận : nguyên nhân kìm hãm sự phát riển KT-XH CP là gì ? 4) Củng cố : - Sự phân bố dân cư CP chủ yếu dựa vào yếu tố tự nhiên XH nào? - Nguyên nhân XH nào đã làm CP dẫn tới con đường nghèo đói , bệnh tật . 5) Dặn dò : - Học bài 29 - Đọc SGK bài 30.
Đồng bộ tài khoản