Địa lý lớp 7 bài 44

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
312
lượt xem
24
download

Địa lý lớp 7 bài 44

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - NÔNG NGHIỆP TRUNG VÀ NAM MĨ: a) Các hình thức sử dụng trong NN : có 2 hình thức - Tiểu điền trang - Đại điền trang Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý. Nền NN của nhiều nước còn sự lệ thuộc vào nước ngoài .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 44

  1. Bài 44 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Sự phân chia đất đai ở Trung và NM ko đi62ng đều . - Cải cách ruộng đất ở T và NM ít thành công - Sự phân bố NN ở T và NM . 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - Lược đồ NN Trung và NM - Tư liệu , tranh ảnh về tiểu điền trang và đại điền trang . III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ :
  2. - Quá trình đô thị hoá T và Nm có phù hợp với trình độ phát trei63n KT ko ? vì sao ? 3) Giảng : Hoạt động 1 : NÔNG NGHIỆP TRUNG VÀ NAM MĨ Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS nắm hình thức I - NÔNG phân bố đặc điểm ngành NGHIỆP NN ? TRUNG VÀ ? Quan sát và phân tích H NAM MĨ: 44.1 , 44.2, 44.3 cho nhận a) Các hình xét về các hình thức tổ chức thức sử dụng sản xuất NN thể hiện trên trong NN : có 2 các hình ảnh trên . hình thức Có mấy hình thức sx NN - Tiểu điền chính ? trang + Hình 44.1 , 44.2 đại diện - Đại điền cho hình thức sx NN nào ? trang + Hình 44.3 đại diện cho hình thức sx NN nào ? Chế độ sở hữu ruộng đất
  3. Gv : yêu cầu tảho luận còn bất hợp lý. nhóm , nội dung đặc điểm 2 Nền NN của hình thức sx chính . nhiều nước còn - Đại diện nhóm báo kết sự lệ thuộc vào quả . nhóm khác bổ sung nước ngoài . . - GV chuẩn xác kiến thức . Nêu lên sự bất hợp lý trong chế dộ sở hữu ruộng đất ở T và NM ? Người nông dạn chiếm số đông trong dân số nhưng sở hữu diện tích nhỏ  ko ruộng làm thuê. Trong khu b) Các ngành có đại điền chủ có diện tích NN : canh tác lớn  sự bất hợp - Trồng trọt : lý  khiếncác QG ở T và + Chủ yếu : TM đã ban hành luật cải cây CN và cây cách ruộng đất . ăn quả . ? Dựa vào H 44.4 cho biết T + 1 số nước và NM có các loại cây trồng phát triển LT
  4. chủ yếu nào và phân bố ở ( NM) đâu ?  Ngành trồng Gv lập bảng tên các cây trọt mang tính trồng chính và sự phân bố : chất cạnh tranh - Yêu cầu nghiên cưú cá do lệ thuộc vào nhân nước ngoài - Lên bảng điền vào ô trống phải nhập LT 1 HS kể tên các loại cây và TP. 1 HS nêu lên sự phân bố + Ngành chăn cây đó nuôi đánh bắt Loại cây trồng chính cá. Phân bố Lúa Cafê Braxin, Achentina Dừa Eo đất TM , Đông Braxin, Côlombia Đậu tương QĐ Ăngti Bông Các nước ĐN lục địa NM Cam , chanh
  5. Đông Braxin, Achentina Chuối Eo đất TM Ngo C ác nước ven ĐTH Nho Các nước phái N dãy Anđét 4) Củng cố : Câu 1 ,2 SGK 5) Dặn dò : - Học bài 44 - Đọc SGK bài 45 6/ Rút kinh nghiệm: - Nên lập bảng so sánh giữa tiểu điền trang và đại điền trang - Tranh ảnh, tư liệu về NN
Đồng bộ tài khoản