Địa lý lớp 7 bài 57

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
239
lượt xem
12
download

Địa lý lớp 7 bài 57

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Khái quát tự nhiên: -Khu vực Tây và Trung ÂU gồm 3 miền địa hình: đồng bằng, núi già, núi trẻ II/ Kinh tế: -Tây và Trung ÂU tập trung nhiều cường quốc CN hàng đầu thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 57

  1. Bài 57 KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS cần nắm + Kiến thức: - Địa hình khu vực Tây và Trung ÂU - Tình hình phát triển kinh tế khu vực + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh II/ Phương tiện dạy học: - Lược đồ khu vực Tây và Trung ÂU - Hình ảnh, tư liệu về khu vực III/ Hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm nền KT ở Bắc ÂU? - Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc ÂU với đời sống và sản xuất 3/ Gỉang bài mới:
  2. Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên Hoạt động Ghi của GV và HS bảng ? HS quan sát H57.1 SGK I/ Khái quát tự và thông tin SGK thảo nhiên: luận nội dung sau: địa - Khu vực Tây hình Tây và Trung ÂU và Trung ÂU gồm mấy phần? Trình gồm 3 miền địa bày từng phần kết hợp hình: đồng bằng, với chỉ bản đồ trên bảng núi già, núi true - Gồm 3 miền: + đồng bằng phía bắc + núi già ở giữa + núi true ở phía nam GV tổ chức HS hoạt động theo nhóm để hoàn thành bảng tổng kết các điều kiện tự nhiên, các hoạt động kinh tế của các khu vực Tây và Trung
  3. ÂU Đại diện nhóm báo cáo kết quả GV chuan xac kiến thức Miền Điều Các Các Các địa kiện tự nghành nghành nghành hình nhiên CN và NN và dịch vụ các các và các trung trung trung tâm CN tâm NN tâm dịch vụ Đồng bằng phía bắc Núi già ở giữa
  4. Núi true ở phía nam Hoạt động 2: Kinh tế Hoạt động GV Ghi và HS bảng GV cho HS hoạt động II/ Kinh tế: theo nhóm, đọc và phân - Tây và Trung tích lược đồ CN và NN ÂU tập trung để rút ra nhận xét về nhiều cường quốc nền KT ở Tây và Trung CN hàng đầu thế ÂU giới Đại diện nhóm báo cáo - Nay là nơi có kết quả nhiều vùng CN GV chuan xác kiến thức nổi tiếng, nhiều hải cảng lớn - Nền CN phát triển đa dạng và năng suất cao
  5. - Các nghành dịch vụ phát triển, chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân 4/ Củng cố: - Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Tây và Trung ÂU kết hợp chỉ bản đồ 5/ Dặn dò: - Học bài và chuẩn bị bài mới 6/ Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản