Địa lý lớp 8 Bài 33

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
465
lượt xem
35
download

Địa lý lớp 8 Bài 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc , nhiều nước nhiều phù sa , chảy theo 2 hướng chính : TB – ĐN và hướng vòng cung . - Chế độ nước của sông ngòi có 2 mùa rõ rệt : mùa lũ và mùa cạn . Mùa lũ chiếm tới 70 – 80% lượng nước cả năm nên dễ gây ra lũ lụt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 33

  1. Bài : 33 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : * Giúp cho HS - Bốn đặc điểm cơ bản của sông ngòi nước ta - Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và xã hội - Giá trị tổng hợp và to lớn của nguồn lợi do sông ngòi mang lại - Giáo dục cho các em trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và các dòng sông để phát triển kinh tế lâu bền II. CHUẨN BỊ : - BĐ mạng lưới sông ngòi VN , BĐTN Việt Nam , Bảng 33.1 , tranh ảnh … III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC : 1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ : (4p) 3.Bài mới : (35p)
  2. - Giới thiệu bài : Vì sao sông ngòi , kênh rạch , ao hồ … là những hình ảnh quen thuộc của chúng ta ? Ở quê em có sông , hồ nào ? Đặc điểm của nó ra sao ? Nó có vai trò gì trong đời sống của nhân dân ta ? Đó là những vấn đều chúng ta sẽ học hôm nay . Hoạt động của GV và HS Nội dung  Hoạt động 1 : (20p) . 1. Đặc điểm HĐ nhóm chung : * Nhóm 1 : Tìm hiểu mục a nói về mạng lưới sông ngòi nước ta . Vì sao có nhiều sông - Nước ta có suối và phần lớn sông nhỏ , mạng lưới ngắn , dốc ? sông ngòi dày ( Vì nước ta bề ngang hẹp và đặc , nhiều nằm sát biển , địa hình ¾ là nước nhiều đồi núi , có nhều núi ăn ra phù sa , chảy sát biển và mưa nhiều ) theo 2 hướng * Nhóm 2 : Tìm hiểu về chính : TB – hướng chảy của sông . Tại sao ĐN và hướng sông ngòi nước ta chảy theo vòng cung . hướng TB – ĐN và hướng
  3. vòng cung ? ( Hướng TB - ĐN : Sông Hồng , s. Đà , S.Mã , S.Cả , S.Tiền , S.Hậu … ) - Chế độ nước (Hướng vòng cung : S.Lô , của sông ngòi S.Gâm , S.Cầu , S.Thương , có 2 mùa rõ S.Lục Nam) rệt : mùa lũ và * Nhóm 3 : Tìm hiểu về sự mùa cạn . Mùa khác nhau rõ rệt của mùa lũ và lũ chiếm tới mùa cạn : Dựa vào H.33.1 mùa 70 – 80% lũ trên các các lưu vực sông có lượng nước trùng nhau không ? Giải thích cả năm nên dễ vì sao có sự khác biệt đó / gây ra lũ lụt ( Nước sông có 2 mùa rõ rệt , lượng nước mùa lũ chiếm 70 – 80% lượng nước cả năm, gấp 2 đến 3 lần , có nơi gấp đến 4 lần lượng nước mùa cạn . Mùa lũ nước dâng cao và chảy mạnh ) ( Mùa lũ trên các sông không trùng nhau vì chế độ mưa ở mỗi lưu vực 1 khác . Chẳng
  4. hạn như các sông ở Trung Bộ vào các tháng cuối năm 9 , 10 , 11 , 12 , còn các sông Bắc Bộ có lũ vào các tháng 6 – 10 ) * Nhóm 4 : Tìm hiểu về lượng phù sa của sông ngòi nước ta ? Em hãy cho biết lượng phù sa lớn có những tác động nhưu 2. Khai thác thế nào đến thiên nhiên và đời kinh tế và sống dân cư ở đồng bằng bảo vệ sự S.Hồng và S.Cửu Long trong sạch ( Sông ngòi nước ta vận của các dòng chuyển tới 839 tỷ m3 nước , sông : cùng với hàng trăm triệu tấn - Sông ngòi phù sa . Bình quân m3 nước nước ta có giá sông có 223g cát , bùn và các trị cung cấp chất hoà tan . Tổng lượng phù sa cho phù sa là 200 triệu tấn / đồng ruộng , năm ) phát triển thuỷ ( Lượng phù sa lớn làm cho lợi , thuỷ đất đai màu mở , bồi đắp điện , cung đồng bằng làm cho đồng cấp nước sinh
  5. bằng ngày càng mở rộng ) hoạt cho con  Hoạt động 2 : Hoạt động người … cá nhân (15p) - Cần phải ? Em hãy cho biết 1 số giá trị tích cực chủ sông ngòi nước ta ? động phòng ( Cung cấp phù sa cho đồng chống lũ lụt , ruộng , phát triển thuỷ lợi , bảo vệ và khai thuỷ điện , thuỷ sản , du thác hợp lý các lịch , giao thông vận tải , nguồn lợi trên cung cấp nước sinh hoạt cho sông ngòi và con người … ) chống làm ô ? Nguyên nhân làm cho sông nhiễm nguồn ngòi nước ta bị ô nhiễm ? nước . ( Đánh bắt thuỷ sản bằng hoá chất , nước thảy công nghiệp , bệnh viện , vứt rác bừa bãi , xác động thực vật …) ? Biện pháp làm cho sông ngòi không bị ô nhiễm ? Liên hệ ở địa phương em ? ( Nước thảy công nghiệp , nước từ đồng ruộng phải
  6. qua xử lý rồi mới cho xuống sông , không vức rác , xác động thực vật xuống sông , không dùng hoá chất hoặc điện để đánh bắt cá … ) 4. Đánh giá : (4p) - Nêu những đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam ? - Nêu giá trịkinh tế của sông ngòi nước ta ? 5. Dặn dò : ( 1p ) Về học bài , làm bài tập 3 trang 120 , chuẩn bị bài 34
Đồng bộ tài khoản