Địa lý lớp 9 Bài 7

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
559
lượt xem
19
download

Địa lý lớp 9 Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Các nhân tố tự nhiên - Đây là nhứng nhân tố quan trọng nhất. Do đặc trưng của ngành nông nghiệp không thể không dựa vào các yếu tố tự nhiên - Gồm: Đất đai, khí hậu, sông ngòi, động thực vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 Bài 7

 1. Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II - Chuẩn bị - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Bản đồ đất đai Việt Nam
 2. III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích nhưng thành tựu và khó khăn thách thức của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mới? C - Bài mới Hoạt động của Hoạt động của trò thầy I. Các nhân tố tự ? Tại sao nông nhiên nghiệp lại là - Đây là nhứng nhân ngành kinh tế tố quan trọng nhất. phụ thuộc vào Do đặc trưng của các yếu tố tự ngành nông nghiệp nhiên? không thể không dựa ? Gồm các yếu vào các yếu tố tự tố nào? nhiên - Gồm: Đất đai, khí
 3. hậu, sông ngòi, động ? Vị trí của yếu thực vật... tố đất đai đối 1. Tài nguyên đất với ngành nông - Vai trò vô cùng quan nghiệp? trọng vì nó là tư liệu sản xuất của nông ? Nêu vài nét về nghiệp, thiếu đến sẽ đặc điểm đất không có ngành kinh đai ở nước ta? tế này Đó là thuận lợi - Nước ta có tổng hay khó khăn? diện tích đất canh tác khoảng 20 triệu ha. Gồm các loại đất như: + Đất phù sa: ở các đồng bằng và chủ yếu để sản xuất lúa nước và một số cây công nghiệp ngắn ngày. diện tích
 4. ? Nguyên nhân khoảng 3 triệu ha của nó? + Đất Feralit có diện tích khoảng 16 triệu GV treo bản đồ ha với nhiều loại khí hậu, giới khác nhau tập trung thiệu và giải phân bố ở các vùng thích bản đồ trung du, vùng núi và ? Nhận xét về cao nguyên. Chủ yếu nguồn tài nguyên thích hợp với các loại này ở nước ta? cây công nghiệp -> Đây là những thuận lợi rất lớn cho ? Lấy các ví dụ nông nghiệp ở nước cụ thể về các ta loại cây trồng - Khó khăn là hiện thích hợp? tượng sói mòn đất và đốt nương làm rẫy gây thoái hóa đất ? Khí hậu gây ra 2. Tài nguyên khí hậu những khó khăn
 5. gì? - Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng do vị trí và sự ? Tại sao nước đa dạng về địa hình cũng là một tạo nên các kiểu khí nguồn tài nguyên hậu đặc trưng khá đối với nông phong phú thích hợp nghiệp? cho nhiều loại cây ? Đặc điểm của trồng khác nhau. nguồn tài nguyên VD: Khí hậu mùa nước ở nước ta? đông lạnh ở Bắc bộ và Bắc trung bộ thích hợp với cây vụ đông - Khí hậu ôn đới núi ? Những hạn cao chế? + Những biến động của thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến năng ? Tài nguyên suất cây trồng: Bão, sinh vật ở nước sương muối, rét
 6. ta có đặc điểm đậm.... gì? 3. Tài nguyên nước - Nước tưới rất quan trọng đối với nông ? Rút ra nhận xét nghiệp. gì về các nhân tố - Nước ta có hệ tự nhiên? thống sông ngòi, ao hồ và đầm lầy phong phú, nguồn nước ngầm nhiều rất thuận lợi cho tưới tiêu trong nông nghiệp. ? Tại sao dân - Lượng mưa trung cư và lao động bình đạt 1500 - 2500 lại là nhân tố mm/năm ảnh hởng đến + Hạn chế: Lũ lụt về nông nghiệp? mùa mưa và hạn hán ? Đặc điểm của về mùa khô nhân tố này ở 4. Tài nguyên sinh vật
 7. nước ta? - Nguồn tài nguyên động thực vật phong phú là điều kiện thuận lợi cho nhân dân thuần chủng và lai tạo giống mới có năng suất cao và ? Qua hình chống chịu hạn hán 7.1/26 nhận xét tốt và đánh giá về -> Tóm lại: Nước ta cơ sở vật chất có nhiều điều kiện kĩ thuật ở nước ưu đãi của thiên ta? nhiên, có nhiều nguồn tài nguyên thuanạ lợi cho phát triển nông nghiệp ? Việc phất nhưng ben cạnh đó triển và hoàn vẫn còn một số khó thiện ấy nhằm khăn do điều kiện bất mục đích gì? thường của thời tiết
 8. và khí hậu II. Các nhân tố kinh ? Chính sách tế - xã hội phát triển nông 1. Dân cư và nguồn nghiệp của lao động nước ta qua các - Sản xuất rất cần có thời kì có thay lao động và đây cũng đổi như thế là thị trường tiêu thụ nào? sản phẩm ? Tác động đến nông nghiệp ra - Nước ta có hơn 80 sao? triệudân trong đó có tới 58.4% trong độ tuổi lao động, đây là ? Đặc điểm của lực lượng lao động thị trường ảnh dối dào cho phát triển hưởng đến nông nông nghiệp nghiệp như thế - Lao động Việt Nam nào? giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông
 9. nghiệp, cần cù sáng tạo và tiếp thu KHKT ? Đặc điểm của nhanh thị trường trong 2. Cơ sở vật chất kỹ nước và ngoài thuật nước? - Đang dần được ? Lấy ví dụ cụ hoàn thiện, các cơ sở thể phục vụ chăn nuôi, - Cà phê trồng trọt đang phát - Dừa.... triển và phân bố rộng khắp nhất alf các vùng chuyên canh - Hình thành hệ thống thủy lợi, kênh mương với các thiết bị tưới tiêu hiện đại. - Tăng năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, giảm dần sự phụ
 10. thuộc vào tự nhiên và đang chuyển dịch cơ cấu lao động 3. Chính sách phát triển nông nghiệp + Trước 1986: làm ăn theo lối chung, tập thể, HTX + Sau 1986: Tư nhân hóa, có nhiều chính sách khuyến nông hợp lý, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại hướng ra xuất khẩu 4. Thị trường trong và ngoài nước - Thúc đẩy mở rộng sản xuất và tăng năng suất lao động, thực
 11. hiện trao đổi là nhu cầu của thị trường - Tác động trực tiếp đến sự thay đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường - Biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng đến người sản xuất D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
 12. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ........................................
Đồng bộ tài khoản