intTypePromotion=1

Điện tử học : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ part 4

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
20
download

Điện tử học : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điện tử học : mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử học : Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ part 4

  1. 1. Mô hình thông số r ( chử T) chử • Do phân cực thuận,nên nối nền phát có điện trở động cho bới: re = VT / ICQ • Do phân cực nghịch nên nối thu – phát có điện trở nghịch rc rất lớn ,và có dòng ic chạy qua: C+ B ic B c rbb +  rc ic + + ib Bib rc vce vbe ib rbe re ie vce vbe - - - - E e Do: vbe = rbbib+reie = reie_=(  +1) reib=rbeib vce = rcic+ reie = rc ic =  rc ib
  2.  2.Mô 2.Mô hình thông số hỗn tạp • Xem transistor có tính tuyến tính ở chế độ tín hiệu nhỏ , theo lý thuyết tứ cực ta có: • Ở mạch nền – phát : v VT  be   r e   r ib I CQ • Ở mạch thu – phát: i c  i c   v be  •      g mr   i b  v be   i b  I CQ ic gm   v be V T  • ro =. VA+VCQ)/ICQ rất lớn VA điện thế Early gm được gọi là hệ sồ truyền dẫn
  3. 3.Mô 3.Mô hình thông số hỗn tạp h • Xét các hàm sau: VBE = f ( IB , VCE) (1) IC = f ( IB , VCE) (2) Đạo hàm riêng phần cho: VBE VBE dVBE  dI B  dVCE I B hs VCE hs VCE IB . . IC IC dIC  dIb  dVCE I B hs VCE hs VCE IB . . trong đó: dVBE =vbe ; dIB = ib ; dIC = ic; dVCE = vce
  4. Đặt:  V BE v be • tổng trở vào nối tắt (  ) h ie   I B ib V CE  h . s . vce  0 tỉ số điện thế nghich mạch hở  V BE v  be  h re V CE v ce I B  h.s . ib  0 I C ic độ lợi dòng thuận nối tắt   h fe I B V ib  h .s . vce  0 CE I C ic h oe   tổng dẫn ra mạch hở ( S ) V CE I C  h.s . v ce ic 0
  5. • Thay vào trên ta có: v b e  h ie i b  h (1 ) v re ce ic  h ib  h (2) v fe oe ce • và được biểu diễn bởi mạch sau: • Thông số hỗn tạp h có thể tính được từ các đặc tuyến • Thông số hỗn tạp h thay đổi theo nhiệt độ. • Thông sô hỗn tạp h được cho bởi nhà sản xuất , có trị chính xác trong phân giải mạch và cho các biễu thức dễ nhớ. • Có thể suy ra các thông số từ thông số hỗn tạp h.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản